55 години ЕГ „Пловдив”

По случай годишнината приканваме всички настоящи и бивши учители, служители и възпитаници на ЕГ „ПЛОВДИВ” да се включат активно в подготовката на честванията с предложения и инициативи.

e-mail: ezikova_gimnazia_plovdiv@abv.bg

 

 

EЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ПЛОВДИВ” е създадена през 1958 година като Смесена гимназия с преподаване на английски език, поради което е получила гражданственост като “Английска езикова гимназия”. Тя е сред първите в страната учебни заведения от този тип, възникнали от потребността да се създават високо образовани кадри по западен език. В 1983 г. година са разкрити класове с интензивно изучаване на немски и на френски език. През 1991 година класовете от профил “Френски език” се отделят в самостоятелна Френска езикова гимназия, като в комплекса на Гимназия с преподаване на западни езици /днес: Е Г “Пловдив”/ остават профилите “Английски език” и “Немски език”.

През петдесет и петте години, откакто е средище за интензивен интелектуален растеж на средношколци, училището се утвърждава като един от най-авторитетните учебни центрове в страната, чиято известност е преминала границите на родината ни.

Езикова гимназия “Пловдив” е сред малкото учебни заведения в страната, асоциирани към ЮНЕСКО.

С Указ на Държавния съвет на НРБ № 1517/19.05.1983 г. гимназията е наградена с орден “Кирил и Методий” - I степен за постигнати високи успехи в учебно-възпитателната дейност.

На 07.10.1988 г. Президиумът на лигата за приятелство между народите - Берлин присъжда на училището медал за заслуги към приятелството между народите.

На 19.05.2001 г. Министерството на образованието и науката удостоява Езикова гимназия “Пловдив” с почетно отличие “Неофит Рилски” за цялостна и високопрофесионална дейност в системата на народната просвета.

Десетки са индивидуалните и колективните отличия за учебна, спортна и художествено-творческа дейност, извоювани ежегодно от възпитаниците на училището.

 

От 1958 г. до 1975 г. гимназията се помещава в сградата на бившата семинария на бул. “6-ти септември” № 181. През 1976 г. училището се премества в новопостроената сграда на бул. “Москва”, 3-ти км. /днес: бул. “България” № 123/.

 

В гимназията се приемат ученици, завършили VII клас, като от 1961 г. подборът се извършва въз основа на писмен конкурсен изпит по български език и литература, а от 1963 г. до 2005 г. - по български език и литература и по математика, от 2005 г. до днес – с оценките от Национално външно оценяване по БЕЛ и математика в VІІ клас. В настоящия момент в училището се обучават над 1300 ученика, разпределени в 50 паралелки, като във всеки клас /от VІІІ до ХIІ клас/ има по 4 паралелки в профил “Немски език” и по 6 - в профил “Английски език”.

 

Профилираното чуждоезиково обучение е регламентирано с акта за създаване и преобразуване на гимназията, като:

  • I профилиращ предмет: I чужд език (английски/немски) се изучава през целия курс на обучение;
  • II профилиращ предмет: II чужд език (немски/английски) - от ІХ до ХІI клас, с интензивно обучение в ХІ и ХIІ клас;
  • III и IV профилиращ предмет: по избор на учениците, в зависимост от възможностите на училището - с по пет учебни часа седмично в ХIІ клас.

В профил “Английски език” обучението се извършва по системите на издателства “PearsonLongman” и “Oxford”. ЕГ „Пловдив” е регионален център на Британския съвет България за провеждане на изпити на Кембридж ESOL.

В профил “Немски език” са включени всички нива на най-съвременните немски системи за чуждоезиково обучение. Призовите места на олимпиадите по немски език, организирани от Посолството на ФРГ и Гьоте институт, както и поканите за участие във фестивали и семинари в немскоговорещите страни в Европа са доказателство за впечатляващите академични изяви на възпитаниците и от този профил. Гимназията издава DSD дипломи на ниво С1.

Над 95 % от зрелостниците на Езикова гимназия “Пловдив” продължават обучението си във висши учебни заведения непосредствено след завършване на средното си образование. Благодарение на изключителното си представяне на международно признати изпити /TOEFL, SAT, DSD, Test DAF и др./ голяма част от тях продължават образованието си в световноизвестни колежи и университети в САЩ, Великобритания, Германия, Швейцария, като нерядко получават пълни или частични стипендии от учебните заведения.  

Гимназията е горда не само с това, че почти всичките й над 10000 възпитаници са част от интелектуалния елит на България, а преди всичко с убеждението, че те са достойни и честни хора, които отстояват и развиват най-доброто, научено от тях в училището.