50-ти юбилеен випуск

През 2013 г. се дипломира 50-я юбилеен випуск на ЕГ „ПЛОВДИВ”. Идеи и предложения за отбелязване на юбилейното дипломиране изпращайте на

e-mail: ezikova_gimnazia_plovdiv@abv.bg