Бюджет

Бюджет

Бюджет_2024
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2024г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2024г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023г.
Бюджет_2023
Бюджет_средства_ЕС_2023
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.
Отчет за косово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.
БЮДЖЕТ_средства_на_ЕС_2022
БЮДЖЕТ_2022
Отчет за изпълнение на бюджет 01.01.2021г.-31.03.2021г.
Отчет за изпълнение на бюджет 01.01.2021г.-30.06.2021г.
Отчет за изпълнение на бюджет 01.01.2021г.-30.09.2021г.
Отчет за изпълнение на бюджет към 31.12.2021г.
Бюджет 2021 година
Отчет за изпълнение на бюджет 01.01.2020г.-31.03.2020г.
Отчет касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020г
Отчет за касово изпълнение на бюджет 01.01.2020 - 31.12.2020
БЮДЖЕТ_бюджетни_дейности_2020
БЮДЖЕТ_средства_на_ЕС_2020
Отчет за изпълнение на бюджет 01.01.19-31.03.19
Отчет за изпълнение на бюджет 01.01.2018г.-31.12.2018-
Отчет за изпълнение на бюджет 01.01.2019.--31.06.2019-.
Отчет за изпълнение на бюджет 01.01.2019г.-30.09.2019г.
Отчет за изпълнение на бюджет 01.01.2019г.-31.12.2019г.
Отчет за изпълнение на бюджет 01.01.2018г.-31.03.2018г.
Отчет за изпълнение на бюджет 01.01.2018г.-30.09.2018г.
бюджет_ЕГ_Пловдив_2019
Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета за 01.01.2017г. - 31.12.2017г.
Отчет за изпълнение на бюджет 01.01.2017г.-30.09.2017г.
Отчет за изпълнение на бюджет 01.01.2016г.-31.12.2016г.