Прием

ВАЖНО   ЗА   СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ  И  ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ  ОТНОСНО  ЗАПИСВАНЕ   В  VIII  КЛАС

В  ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“  ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ  ПРИ ЗАПИСВАНЕТО:

  1. Заявление до директора ;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
  3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
  4. Информационна  бланка  (по образец);
  5. Заявление до директора за:

- избираеми учебни часове в VIII клас през учебната 2023/2024 г;

- факултативни учебни часове по музика и изобразително изкуство в VIII клас през учебната 2024/2023 г;

- часове по спортни дейности – баскетбол в VIII клас през учебната 2023/2024 г.

  1. Копие на имунизационния паспорт издаден от лекуващия лекар на ученика (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации);
  2. Лична профилактична карта (данни за личния лекар име, адрес, телефон)

 

Работно време:  

От  01.08.2023 г. до 02.08.2023 г. вкл. от  8.00 ч.  до  16.30ч.

 

Място на приемане на документите


за профил Немски език – кабинет № 10, етаж I, главна сграда – източен вход

 

Документи за записването може да разпечатате от сайта на гимназията – Ученици-Документи за изтегляне

Записалите се ученици закупуват елемент от униформата на ЕГ „Пловдив” /вратовръзка или фишу / от фирма „ЛиКол”. Фирменият магазин на „ЛиКол“ се намира в гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ №14, тел. 0889904506.

ПРИЕМ  НА  УЧЕНИЦИ  В  ОБЩЕЖИТИЕ  ЗА  2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ЕГ „ПЛОВДИВ” разполага с общежития за момичета и момчета за учебната 2023/2024год.

Настаняват се ученици от VIII до XII клас от всички училища в града.

Заплаща се месечна такса – 30 лева.

За живота, здравето и учебната подготовка се грижат денонощно квалифицирани възпитатели.

Адресът на общежитието е: гр. Пловдив, бул. ”България” 123

В непосредствена близост се намира автобусна спирка (автобусни линии 4,11,18,20 44,113,222 ), осигуряваща бърза и удобна връзка до всички райони на града.

Телефони за връзка:

032 95 20 45 – девойки

0886050067 – девойки

032 95 33 14 – младежи

0884773067 - младежи