Прием

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ  ПРИ ЗАПИСВАНЕТО:

  1. Заявление до директора ;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
  3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
  4. Информационна  бланка  (по образец);
  5. Заявление до директора за:

- избираеми учебни часове в VIII клас през учебната 2020/2021г;

- факултативни учебни часове по музика и изобразително изкуство в VIII клас през учебната 2020/2021г;

- часове по спортни дейности – баскетбол в VIII клас през учебната 2020/2021г.

  1. Копие на имунизационния паспорт издаден от лекуващия лекар на ученика (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации);
  2. Лична профилактична карта (данни за личния лекар име, адрес, телефон)

 

Работно време:  

На 14.07.2020 г., 15.07.2020 г.  и  16.07.2020 г. от  8.00 ч.  до  17.00ч.

 

Място на приемане на документите

за профил Английски език – кабинет № 9, етаж I, главна сграда

за профил Немски език – кабинет № 10, етаж I, главна сграда

 

Документи за записването може да разпечатате от сайта на гимназията – Ученици-Документи за изтегляне

 

 

Записалите се ученици закупуват елемент от униформата на ЕГ „Пловдив” /вратовръзка или фишу / от фирма „ЛиКол”. Фирменият магазин на „ЛиКол“ се намира в гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ №14, тел. 0899949957.