Прием

ВАЖНО   ЗА   СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ  И  ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ  ОТНОСНО  ЗАПИСВАНЕ   В  VIII  КЛАС

В  ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“  ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ  ПРИ ЗАПИСВАНЕТО:

  1. Заявление до директора ;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
  3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
  4. Информационна  бланка  (по образец);
  5. Заявление до директора за:

- избираеми учебни часове в VIII клас през учебната 2022/2023г;

- факултативни учебни часове по музика и изобразително изкуство в VIII клас през учебната 2022/2023г;

- часове по спортни дейности – баскетбол в VIII клас през учебната 2022/2023г.

  1. Копие на имунизационния паспорт издаден от лекуващия лекар на ученика (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации);
  2. Лична профилактична карта (данни за личния лекар име, адрес, телефон)

 

Работно време:  

На 21.07.2022 г. /четвъртък/ от  8.00 ч.  до  17.00ч.

На 22.07.2022 г. / петък / от  8.00 ч.  до  16.00ч.

 

Място на приемане на документите

за профил Английски език – кабинет № 10, етаж I, главна сграда – източен вход

за профил Немски език – кабинет № 15, етаж I, главна сграда – западен вход

 

Документи за записването може да разпечатате от сайта на гимназията – Ученици-Документи за изтегляне

Записалите се ученици закупуват елемент от униформата на ЕГ „Пловдив” /вратовръзка или фишу / от фирма „ЛиКол”. Фирменият магазин на „ЛиКол“ се намира в гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ №14, тел. 0889904506.