Учебници за учебната 2018-2019 г.

9 клас

Учебен предмет и вид подготовка Описание учебник Автор/Авторски колектив Издателство
Български език и литература, ЗП

Български език за 9 клас

Литература за 9 клас

А. Петров и колектив

Б. Пенчев и колектив

"Булвест 2000" ООД, 2018

"Булвест 2000" ООД, 2018

АЕ – първи чужд език

Задължителна подготовка (ЗП)
Учебник „Legacy” - ниво B1+ учебна тетрадка

Факултативни Учебни Часове (ФУЧ)
Destination - ниво B1

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

"Express Publishing", 2018

"Macmillan"

АЕ – втори чужд език

Учебник „Legacy BG” - ниво А1+ учебна тетрадка

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

"Express Publishing", 2018

НЕ - първи чужд език

"Aspekte junior für Bulgarien" B1+

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

"Клет България" ООД, 2018

НЕ - втори чужд език

"Menschen" A1.1+

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

"Едюкейшънъл център" ЕООД, 2017

Математика

Математика за 9. клас

(Закупува се организирано  от училище)

Мая Събчева Алашка, Райна Милкова Алашка, Георги Паскалев Иванов

"Архимед 2" ЕООД, 2018 г.

ИТ

Информационни технологии за 9 клас

Евгения  Ковачева и колектив

ИК „Анубис” ООД, 2018

История и цивилизация

История и цивилизации за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език, част 1 и част 2

А.Пантев и колектив

"Булвест 2000" ООД, 2018г.

География и икономика

География и икономика за 8 клас

География и икономика за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

А.Попов и колектив

А.Попов и колектив

ИК "Анубис" ООД, 2017г.

ИК "Анубис" ООД, 2018г.

Философия

Философия за 9 клас

Ив. Колев, Р. Пожарлиев

ИК „Анубис” ООД, 2018

Биология и здравно образование

Биология и здравно образование 8 клас, Първа част за 9 клас

Биология и здравно образование 9 клас, Втора част за 9 клас

Василий Ишев и колектив

Василий Ишев и колектив

„Просвета АзБуки” ЕООД, 2017г.

. „Просвета АзБуки” ЕООД, 2018г.

Физика и астрономия

Физика и астрономия първа част 8. клас/ Физика и астрономия за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Е.Бенова, М.Градинарова, Н.Велчев

СД "Педагог 6"-Делев, Луизова и с-ие, 2018

Химия и опазване на околната среда

Химия и опазване на околната среда за 8 клас

Химия и опазване на околната среда за 9.клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Свобода Бенева и колектив

Свобода Бенева и колектив

„Булвест 2000” ООД, 2017

„Булвест 2000” ООД, 2018

Музика

Музика за  9 клас

Янна Рускова и колектив

ИК „Анубис” ООД,  2018 г.

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство за 9 клас

Мариана Мойнова и колектив

„Просвета Плюс” ЕООД, 2018 г.

10 КЛАС

Учебен предмет и вид подготовка Описание учебник Автор/Авторски колектив Издателство
Български език и литература, ЗП

Български език за 10 клас

Литература за 10 клас

Т. Бояджиев и колектив

В. Котева и колектив

"Анубис"

"Булвест 2000"

АЕ - първи чужд език

1. Expert Advanced + учебна тетрадка - Pearson

2. Destination C1 / C2 - Macmillan (за две учебни години)

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Pearson

Macmillan

АЕ - втори чужд език

Solutions Intermediate B1+ учебна тетрадк

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Oxford University Press

НЕ - първи чужд език

Mittelpunkt B2.1 , B2.2

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Klett

НЕ - втори чужд език

Menschen A 1.2.

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Hueber Verlag

Математика

Математика за 10. клас – второ равнище

(учениците ще използват учебника и в 11 клас)

Здравка Паскалева, Георги Паскалев

 Издателство „Архимед”

Информатика и ИТ

Информатика за 9. клас  – Програмиране на C++ - втора частИнформационни технологии за 10. клас, ЗП

Лилия Иванова, Виолета Вазова, Иван Стоянов

Костадин Гъров, Стефка Анева и др.

Издателство „Коала Прес”


Издателство „Изкуства”

История и цивилизация

Учебник: "История и цивилизация - ЗП и ПП" за 9 клас

Учебни помагала:

немски паралелки – „Geschichte und Geschehen fur die 10 Klasse”,

английски паралелки – „History and civilization for 10-th grade”

Б. Гавраилов, А. Пантев

Michael Sauer и колектив

Б. Гавраилов, А. Пантев

Издателство „Просвета- София” АД

издателство: "PONS-България"-София

Издателство „Просвета- София” АД

География и икономика

„География и икономика” за 9. клас

Нено Димов и колектив

Издателство „Просвета” 

Етика и право

Етика и право за 10. клас (ЗП)

 Иван Колев, Р. Пожарлиев

Издателство „Анубис”

Биология и здравно образование

Биология и здравно образование за 9. клас, ЗП

О. Димитров и колектив

 „Булвест 2000” ООД,  2001- 2017 г.

Физика и астрономия

Физика и астрономия 9. клас, ЗП

М. Максимов

Издателство „Булвест 2000”

Химия и опазване на околната среда

Химия и опазване на околната среда за 9 клас - ЗП

немски паралелки – Chemie und Umweltschutz, Lehrwerk fuer Fremdsprachenguemnasium

М. Георгиев и колективMargarita Jotova ua.

Sissa Tschaneva

Издателство „Булвест 2000”

Verlag Bulwest 2000

11 КЛАС

Учебен предмет и вид подготовка Описание учебник Автор/Авторски колектив Издателство
Български език и литература, ЗП

Български език за 11. клас (ЗП и ПП)

Литература за 11. клас (ЗП и ПП)

Тодор Бояджиев и колектив

Валери Стефанов, Ал. Панов

ИК „Анубис” ООД, 2001-2013

ИК „Анубис” ООД, 2001-2013

АЕ - първи чужд език

1. Proficiency Expert C2+ учебна тетрадка

2. Pathways to Literature

3. Destination C1 / C2 (продължава от предходната година)

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Pearson 

Express Publishing

Macmillan

АЕ - втори чужд език

Upstream Upper-Intermediate B2

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Express Publishing

НЕ - първи чужд език

Mittelpunkt C1.1

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Klett

НЕ - втори чужд език

Menschen A2.1

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Hueber Verlag

Математика

Математика за 11. клас – второ равнище

 Г. Паскалев, З. Паскалева

„Архимед”

История и цивилизация

История и цивилизация – ЗП и ПП за 10. клас

К. Грозев и колектив

“Даниела Убенова - Даниела Биланска” ЕТ

География и икономика

„География и икономика на България за 10. клас"

Румен Пенин и колектив

Издателство „Булвест 2000”, издание след 2012г.

Философия

Философия за 11. клас ЗП

 Иван Колев, Р. Пожарлиев

„Анубис”

Биология и здравно образование

Биология и здравно образование за 10. клас ЗП

П. Попов и колектив

„Просвета-София” АД,  2001-2017 г.

Физика и астрономия

 Физика и астрономия за 10. клас

М. Максимов

Издателство „Булвест 2000”

Химия и опазване на околната среда

Химия и опазване на околната среда за 10. клас - ЗП

Георги Близнаков и колектив

Издателство „АНУБИС”

12 клас

Учебен предмет и вид подготовка Описание учебник Автор/Авторски колектив Издателство
Български език и литература, ЗП

Български език ЗП и ПП

Литература за ЗП и ПП

Т. Бояджиев и колектив

В. Стефанов, Ал. Панов

„Анубис”

„Анубис”

Английски език (първи чужд език)

Expert Proficiency, ниво C2 + учебна тетрадка  (продължава от предходната година)

ENGLISH THROUGH LITERATURE

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Pearson

Просвета

Английски език (втори чужд език)

Expert Advanced C1

Destination - ниво B2 (продължава от предходната година)

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Pearson

Macmillan

Немски език ( първи чужд език)

Sicher C1.1

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Hueber

Немски език ( втори чужд език)

Menschen A2.2

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Hueber

Математика

Математика за 12. клас – първо равнище

Георги Паскалев, Здравка Паскалева

Издателство „Архимед”

История и цивилизация

История и цивилизация за 11. клас – ЗП

Учениците, записали ЗИП - история ще получат указания в началото на годината

В. Гюзелев и колектив

„Просвета- София" АД

География и икономика на България

„География и икономика на България”- за 10. клас

ЗИП: „География и икономика”- за 12. клас - ПП

 Румен Пенин

Нено Димов и колектив

Издателство „Булвест”, издание след 2012г.

Издателство „Просвета”

Свят и личност

Свят и личност

Майя Грекова, Л. Деянова

„Просвета”

Биология – ЗИП

Биология и здравно образование за 11. клас, ПП

Н. Цанова и колектив

„Просвета-София” АД, 2002 – 2017

Физика и астрономия

Физика и астрономия за 10. клас

М. Максимов

„Булвест 2000“