Учебници за учебната 2020-2021 г.

8 клас

Учебен предмет и вид подготовка Описание учебник Автор/Авторски колектив Издателство
Български език и литература

Български език 8 клас

Литература 8 клас

А. Петров, М. Падешка

Б. Пенчев и колектив

„Булвест 2000“

„Булвест 2000“

АЕ – първи чужд език

Задължителни учебни часове (ЗУЧ):

Focus for Bulgaria – нива A1, A2, B1.1 - 3 учебника + 3 учебни тетрадки

Избираеми Учебни Часове (ИУЧ)

It’s Grammar Time 2,3 - граматика

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Pearson

Express Publishing

НЕ - първи чужд език

-Еxakt für dich - учебник

-Schritt für Schritt - учебно помагло

-Direkt zur Grammatik - учебно помагло

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

-"Клет България" ООД

- АPN

-"Клет България" ООД

Математика

Общообразователна подготовка (ООП):

Математика 8 клас

Здравка Паскалева

Мая Алашка

Пламен Паскалев

Райна Алашка

Архимед

ИТ

Информационни технологии за 8 клас

Виолета Маринова

Даниела Убенова

Философия

Философия 8 клас

Г. Герчева-Несторова, Р.Димитрова и др.

Педагог

Музика

Музика за 8 клас 

С. Русков, С. Хърков, Я. Рускова, Ю. Близнакова

Анубис 

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство 8. клас

Б. Дамянов, О. Занков, А. Генчева

Анубис 2017 г.

9 клас

Учебен предмет и вид подготовка Описание учебник Автор/Авторски колектив Издателство
Български език и литература, ЗП

Български език 9 клас

Литература 9 клас

А. Петров и колектив

Б. Пенчев и колектив

"Булвест 2000"

"Булвест 2000"

АЕ – първи чужд език

Задължителни учебни часове (ЗУЧ)

Focus for Bulgaria - ниво B1, part 1- учебник + уч. тетрадка

Факултативни Учебни Часове (ФУЧ)

MyGrammarLab - ниво B1, part 1- граматика

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

"Pearson"

"Pearson"

АЕ – втори чужд език

Задължителни учебни часове (ЗУЧ)

Focus - ниво А1- учебник + уч. тетрадка

Избираеми учебни Часове (ИУЧ)

учебник - очаква се

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

"Pearson"

очаква се

НЕ - първи чужд език

Задължителни учебни часове (ЗУЧ)/ Факултативни Учебни Часове (ФУЧ):

-Aspekte Junior - B1 Band 1 - учебник

-Ein Ziel im Blick – учебно помагало

-Aspekte Neu Mittelstufe Deutsch B1 plus  bis C1 Grammatik – учебно помагало

 

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

-"Клет България" ООД

- АPN

-"Клет България" ООД

НЕ - втори чужд език

Задължителни учебни часове (ЗУЧ)/ Избираеми учебни Часове (ИУЧ):

-Menschen  A1.1 - учебник

-Klipp und Klar  –Übungsgrammatik mit Lösungen  Grundstufe Deutsch - учебно помагало

-Тестове и упражнения по немска граматика  Langenscheidt 

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

-Hueber Verlag

- Klett

-Софт Прес

Математика

Общообразователна подготовка (ООП):

Математика 9 клас

Георги Паскалев

Мая Алашка

Райна Алашка

Архимед

ИТ

Информационни технологии за 9 клас

Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова и др.

Просвета - София

История и цивилизация

- “История и цивилизации – ЗП“ за 9 клас, за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език 1+2 част- учебник

 - учебни помагала- Същият  учебник има превод на немски и английски език

Андрей Пантев и колектив

"Булвест 2000" ООД, 2018г.

География и икономика

- учебник- География и икономика за 9. клас- при обучение с интензивно изучаване на чужд език

-Работни листове по география и икономика - първа и втора част при обучение с интензивно изучаване на чужд език за 9клас

-Атлас за 9 клас

Антон Попов и колектив

-„Анубис“ 2018г.

-„Анубис“ 2018г.

-"Атласи"

Философия

Философия 9 клас

Иван Колев, Р. Пожарлиев

Анубис

Биология и здравно образование

Задължителни учебни часове (ЗУЧ):

-Биология и здравно образование 8 клас, Първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

-Биология и здравно образование 9 клас, Втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

-Василий Ишев и колектив

-Василий Ишев и колектив

-"Просвета АзБуки” ЕООД, 2017-2019г.

-"Просвета АзБуки” ЕООД, 2018-2019г.

Физика и астрономия

-Физика и астрономия за 8. клас и първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език


-Физика и астрономия за 9. клас и втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

-Евгения Бенова, Здравка Димова,Никола Велчев

-Евгения Бенова, Здравка Димова,Никола Велчев

-Педагог 6

-Педагог 6

Химия и опазване на околната среда

Немски паралелки /а,б,в,г/
1. Химия и ООС 8 клас 1-ва част за 9 клас

2. Химия и ООС 9 клас 2-ва част

Английски паралелки /д,е,ж,з,и,к/

1. Химия и ООС 8. кл.

2. Химия и ООС  9. кл.

3. Chemistry and environmental protection, 9th grade, part 1

4. Chemistry and environmental protection, 9th grade, part 2

Немски паралелки /а,б,в,г/
1. Ст. Цаковски и колектив

2. Ст. Цаковски и колектив

Английски паралелки /д,е,ж,з,и,к/

1. Л. Боянова и колектив

2. Л. Боянова и колектив

3. Kiril Atanassov and Donka Tasheva

4. Kiril Atanassov and Donka Tasheva

Немски паралелки /а,б,в,г/
1. “Клет-Анубис”

2. “Клет-Анубис”

Английски паралелки /д,е,ж,з,и,к/

1. “Просвета”

2. “Просвета”

3. Prosveta

4. Prosveta

Музика

Музика за 9 клас

Янна Рускова

„Анубис”

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство 9. клас

Мариана Мойнова, Вяра Гунева – Георгиева, Светлана Живкова – Гостилова

Просвета Плюс, София-2018г.

10 КЛАС

Учебен предмет и вид подготовка Описание учебник Автор/Авторски колектив Издателство
Български език и литература

Задължителни учебни часове (ЗУЧ):

Български език 10 клас

Литература 10 клас

Весела Михайлова и колектив

Бойко Пенчев и колектив

„Просвета“

„Булвест 2000“

АЕ - първи чужд език

Задължителни учебни часове (ЗУЧ):

Focus Students'Book - ниво B1, част 2 

Избираеми Учебни Часове (ИУЧ):

 Focus  Workbook- уч. тетрадка

MyGrammarLab - ниво B1 Part2, B1/B2- граматика

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

"Pearson"

АЕ - втори чужд език

Задължителни учебни часове (ЗУЧ):

Legacy - ниво А1+ учебна тетрадка

Факултативни Учебни Часове (ФУЧ):

 Destination  - ниво B1 - помагало + граматика

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Express Publishing

Macmillan

НЕ - първи чужд език

Задължителни учебни часове (ЗУЧ)/ Избираеми учебни Часове (ИУЧ):

-Aspekte Neu  B1 +  - учебнк 

-So geht´s zum DSD II  B1/C1 – Übungsbuch - учебно помагало

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

-Hueber Verlag

-Klett

НЕ - втори чужд език

Задължителни учебни часове (ЗУЧ)/Факултативни Учебни Часове (ФУЧ):

 -Menschen A 1.2 - учебник

-Sprechen und Schreiben A1 - учебно помагало

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Hueber Verlag

Математика

Общообразователна подготовка (ООП):

Математика 10 клас

Мая Алашка

Райна Алашка

Пламен Паскалев

Архимед

Информационни технологии

Информационни технологии за 10 клас 

Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова и др.

Просвета- София

История и цивилизация

-  “История и цивилизации – ЗП“ за 10 клас, за профилирано и професионално образование- учебник

- Работни листове към учебника -  “История и цивилизации – ЗП“ за 10 клас, за профилирано и професионално образование 

-Искра Баева и колектив

-Искра Баева и колектив

Булвест 2000

География и икономика

-География и икономика за 10 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

-Работни листове по география и икономика при обучение с интензивно изучаване на чужд език за 10 клас

- Атлас за 10 клас 

Стела Дерменджиева и колектив 

-„Просвета“ 2019г.

-„Просвета“ 2019г.

-"Атласи"

Философия

Философия 10 клас 

С.Герджиков

Екстрем

Биология и здравно образование

Задължителни учебни часове (ЗУЧ):

Биология и здравно образование за 10 клас

Василий Ишев и колектив

„Просвета АзБуки” ЕООД, 2019- 2020г

Физика и астрономия

Физика и астрономия за 10. клас (нова учебна програма)

М. Максимов

Булвест 2000

Химия и опазване на околната среда

Химия и ООС за 10. кл.

Ст. Цаковски и колектив

“Клет-Анубис”

Музика

Музика за 10 клас

Янна Рускова

„Анубис”

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство 10. клас

Мариана Мойнова, Светослав Косев, Вяра Гунева – Георгиева

Просвета Плюс, София – 2019г.

11 КЛАС

Учебен предмет и вид подготовка Описание учебник Автор/Авторски колектив Издателство
Български език и литература

Български език за 11 клас

Литература за 11 клас

Петя Маркова, Павлина Върбанова

Ангел Малинов, Весела Михайлова

"БГ Учебник"

"Просвета" Плюс

АЕ - първи чужд език

Задължителни учебни часове (ЗУЧ):

Legacy- ниво B2.1 Student's book + учебна тетрадка Legacy- ниво B2.1

Избираеми Учебни Часове (ИУЧ):

Legacy- ниво B2, Part 1

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Express Publishing

АЕ - втори чужд език

Задължителни учебни часове (ЗУЧ):

Legacy - ниво B1,  Part One Student's book 

Избираеми Учебни Часове (ИУЧ):

Legacy - ниво B1 Part One Workbook 

It's Grammar Time 3 - помагало

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Express Publishing

НЕ - първи чужд език

 

 

НЕ - втори чужд език

 

Математика

Информационни технологии- Профилирана подготовка (ПП)

Информационни технологии 11 клас- Модул 1 + Модул 2

Иван Първанов и колектив

ИК "Домино", 2020

История и цивилизация- Профилирана подготовка (ПП)

Учениците записали  профил – история, ще получат указания в началото на учебната година 

Гражданско образование
Биология и здравно образование - Профил
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда

очаква се

12 клас

Учебен предмет и вид подготовка Описание учебник Автор/Авторски колектив Издателство
Български език и литература, ЗП

Български език 12 клас ЗП и ПП

Литература 12 клас ЗП и ПП

Т. Бояджиев и колектив

В. Стефанов, Ал. Панов

„Анубис”

„Анубис”

Английски език - първи чужд език, ПП

1. Expert Proficiency, ниво C2 + учебна тетрадка  

2. English through Literature for the 12th Grade- ниво С2

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Pearson

Просвета

Английски език - втори чужд език, ПП

Expert Advanced- ниво C1 - учебник

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Pearson

Немски език -първи чужд език

-Mittelpunkt C1.2- учебник

-Sicher in die DSD-Prüfung  1+2 - учебно помагало

-So geht´s zum DSD II  B1/C1 – Übungsbuch – учебно помагало

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

-"Клет България" ООД

-Koala Press

-"Клет България" ООД

Немски език -втори чужд език

-Menschen A2.2- учебник

-Sprechen und Schreiben A2 - учебно помагало

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Hueber Verlag

Математика

Общообразователна подготовка (ООП):

-Математика за 12. клас – първо равнище

Задължителноизбираема подготовка (ЗИП):

-

Георги Паскалев, Здравка Паскалева

Издателство „Архимед”

История и цивилизация

“История и цивилизация – ЗП“ за 11 клас

ЗИП: учениците  ще получат указания в началото на учебната година

Васил Гюзелев и колектив

„Просвета- София" АД

География и икономика на България

ЗП: Учебник - География и икономика“ за 10клас

ЗИП: География и икономика за 12кл. за профилирана подготовка

Румен Пенин и колектив

Нено Димов и колектив

 „Булвест“ за ЗП

„Просвета“ за ЗИП

Свят и личност

Свят и личност

Майя Грекова, Л. Деянова

„Просвета”

Биология – ЗИП

Биология и здравно образование за 11. клас, ПП

Н. Цанова и колектив

„Просвета-София” АД, 2002 – 2017

Физика и астрономия

ЗП: Физика и астрономия за 10. клас(стара учебна програма)

ЗИП: Физика и астрономия за 10. клас - механика

М. Максимов

М. Максимов

Булвест 2000

Булвест 2000

Учебен предмет и вид подготовка Описание учебник Автор/Авторски колектив Издателство