Учебници за учебната 2017-2018 г.

9 клас

Учебен предмет и вид подготовка Описание учебник Автор/Авторски колектив Издателство
Български език и литература, ЗП

Български език за 9. клас

Литература за 9 клас. (ЗП)

Тодор Бояджиев и колектив

Б. Богданов

ИК "Анубис" ООД, 2002-2013

ИК "Анубис" ООД, 2002-2013

АЕ – първи чужд език

Expert FCE+ учебна тетрадка

Destination (B2)

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Pearson

Macmillan

АЕ - втори чужд език

 Solutions, Pre-Intermediate

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Oxford University Press

НЕ - първи чужд език

Deutsch Direkt hautnah - учебник и тетрадка

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Klett Verlag

НЕ - втори чужд език

Menschen A 1.1

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Hueber Verlag

Математика

Математика за 9. клас – второ равнище

(учениците ще използват учебника и в 11 клас)

Здравка Паскалева, Георги Паскалев

Архимед

Информатика и ИТ

„Информатика за 9. клас” – първа част

 

 „Информатика за 9. клас – Програмиране на C++” – втора част

„Информационни технологии за 9. клас”, ЗП

Лилия Иванова, Виолета Вазова, Иван Стоянов


Лилия Иванова, Виолета Вазова, Иван Стоянов

 

Костадин Гъров, Стефка Анева и др.

Издателство „Коала Прес”

 

Издателство „Коала Прес”

Издателство „Изкуства”

История и цивилизация

История и цивилизация за 8. клас

немски паралелки – “Geschichte fur die 9. Klasse”

английски паралелки –“History for 9-th grade”

Пл. Павлов и колектив

Пл. Павлов и колектив

Пл. Павлов и колектив

Издателство „АзБуки- Просвета”

Издателство ”АзБуки- Просвета”

Издателство ”АзБуки- Просвета”

География и икономика

География и икономика за 8. клас

Нено Димов и колектив

Издателство „Просвета”

Психология и логика

Психология за 9. клас

Логика за 9. клас

 В. Василев

 В. Василев

Издателство „Анубис”

Издателство „Анубис”

Биология и здравно образование

Биология и здравно образование за 8. клас


английски паралелки: Biology and Health Education 9. class

немски паралелки: Biologie und Gesundheitserziehung 9. Klasse

Р. Бостанджиев и колектив

Р. Бостанджиев и колектив

Р. Бостанджиев и колектив

Изд. „Азбуки-Просвета” ЕООД, 2009-2015

Изд. „Азбуки-Просвета” ЕООД, 2009-2015

Изд. „Азбуки-Просвета” ЕООД, 2009-2015

Физика и астрономия

Учебник по физика и астрономия за 8 клас

Христо Цветков и колектив

"Педагог 6"

Химия и опазване на околната среда

Химия и опазване на околната среда за 8. клас

Немски паралелки: Chemie und Umveltschutz

Лиляна Боянова и колектив

Margarita Jotova

Издателство „Просвета”

Издателство „Просвета”

Музика

Музика за 9. клас

С. Георгиева, Р. Стателова, Л. Кавалджиев, Л. Пейчева, В. Димов

Издателство „Просвета” 2001 г.

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство за 9. клас

Димитров, Касабов, Карапантева

Издателство „Просвета” , 2001

10 КЛАС

Учебен предмет и вид подготовка Описание учебник Автор/Авторски колектив Издателство
Български език и литература, ЗП

"Литература за 10. клас"

"Български език за 10. клас"

Вера Котева и колектив

Тодор Бояджиев и колектив

Издателство "Булвест 2000"

Издателство "Анубис"

АЕ - първи чужд език

Expert Advanced + учебна тетрадка

Destination C1 & C2

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Pearson

Macmillan

АЕ - втори чужд език

Solutions Intermediate + учебна тетрадка

Destination B2 (за 2 учебни години)

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Oxford University Press

Macmillan

НЕ - първи чужд език

Mittelpunkt neu B 2.1.

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Hueber Verlag

НЕ - втори чужд език

Menschen A 1.2.

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Hueber Verlag

Математика

Математика за 10. клас – второ равнище

(учениците ще използват учебника и в 11 клас)

Георги Паскалев, Здравка Паскалева

 Издателство „Архимед”

Информатика и ИТ

Информатика за 9. клас  – Програмиране на C++ - втора частИнформационни технологии за 10. клас, ЗП

Лилия Иванова, Виолета Вазова, Иван Стоянов

Костадин Гъров, Стефка Анева и др.

Издателство „Коала Прес”


Издателство „Изкуства”

История и цивилизация

Учебник: "История и цивилизация - ЗП и ПП" за 9 клас

Учебни помагала:

немски паралелки – „Geschichte und Geschehen fur die 10 Klasse”,

английски паралелки – „History and civilization for 10-th grade”

Б. Гавраилов, А. Пантев

Michael Sauer и колектив

Б. Гавраилов, А. Пантев

Издателство „Просвета- София” АД

издателство: "KLETT"-София

Издателство „Просвета- София” АД

География и икономика

„География и икономика” за 9. клас

Нено Димов и колектив;

Издателство „Просвета” 

Етика и право

Етика и право за 10. клас (ЗП)

 Иван Колев, Р. Пожарлиев

Издателство „Анубис”

Биология и здравно образование

Биология и здравно образование за 9. клас, ЗП

О. Димитров и колектив

 „Булвест 2000” ООД,  2001- 2016 г.

Физика и астрономия

Физика и астрономия 9. клас, ЗП

М. Максимов

Издателство „Булвест 2000”

Химия и опазване на околната среда

Химия и опазване на околната среда 9. клас, ЗП

немски паралелки – Chemie und Umveltschutz

Lehrwerk

М. Георгиев и колективMargarita Jotova ua.

Sissa Tschaneva

Издателство „Булвест 2000”

Verlag Bulwest 2000

11 КЛАС

Учебен предмет и вид подготовка Описание учебник Автор/Авторски колектив Издателство
Български език и литература, ЗП

Литература за 11. клас (ЗП и ПП)

Български език за 11. клас

Христоматия за ДЗИ по БЕЛ

Валери Стефанов, Ал. Панов

Тодор Бояджиев и колектив

-

ИК „Анубис” ООД, 2001-2013

ИК „Анубис” ООД, 2001-2013

Издателство "Дамян Яков"

АЕ - първи чужд език

Pathways to LITERATURE 

 

Expert PROFICIENCY

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Express Publishing

 

 

Pearson Education

АЕ - втори чужд език

SOLUTIONS Upper-Intermediate

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Oxford University Press

НЕ - първи чужд език

Sicher B 2.2.

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Hueber Verlag

НЕ - втори чужд език

Menschen A 2.1 A 2.2

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Hueber Verlag

Математика

Математика за 11. клас – второ равнище

 Г. Паскалев, З. Паскалева

Издателство „Архимед”

История и цивилизация

“История и цивилизация – ЗП и ПП” за 10. клас

К. Грозев и колектив

Издателство “Даниела Убенова - Даниела Биланска” ЕТ

География и икономика

„География и икономика на България за 10. клас"

Румен Пенин и колектив

Издателство „Булвест 2000”

Философия

Философия за 11. клас ЗП

 Иван Колев, Р. Пожарлиев

Издателство „Анубис”

Биология и здравно образование

Биология и здравно образование за 10. клас ЗП

П. Попов и колектив

„Просвета-София” АД,  2001-2016 г.

Физика и астрономия

 Физика и астрономия за 10. клас, ЗП

М. Максимов

Издателство „Булвест 2000”

Химия и опазване на околната среда

Химия и опазване на околната среда за 10. клас, ЗП

Георги Близнаков и колектив

Издателство „АНУБИС”

12 клас

Учебен предмет и вид подготовка Описание учебник Автор/Авторски колектив Издателство
Български език и литература, ЗП

Български език ЗП и ПП

Литература за ЗП и ПП

Христоматия за ДЗИ по БЕЛ

Т. Бояджиев и колектив

В. Стефанов, Ал. Панов

ИК „Анубис” ООД, 2002-2013

ИК „Анубис” ООД, 2002-2013

Издателство "Дамян Яков"

Английски език (първи чужд език)

Proficiency Expert + учебна тетрадка

ENGLISH THROUGH LITERATURE

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Pearson

Просвета

Английски език (втори чужд език)

Upstream C1

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Express Publishing

Немски език ( първи чужд език)

Mittelpunkt neu C1

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Klett Verlag

Немски език ( втори чужд език)

Menschen B 1.1, B 1.2.

Забележка: Учебниците се закупуват от издателствата по заявка на училището, след стартиране на учебната година.

Hueber Verlag

Математика

Математика за 12. клас – първо равнище

Георги Паскалев, Здравка Паскалева

Издателство „Архимед”

История и цивилизация

История и цивилизация – ЗП за 11. клас

Учениците, записали ЗИП - история ще получат указания в началото на годината

В. Гюзелев и колектив

Издателство „Просвета- София" АД

География и икономика на България

„География и икономика на България”- за 10. клас

ЗИП: „География и икономика”- за 12. клас (ПП)

 Румен Пенин

Нено Димов и колектив

Издателство „Булвест”

Издателство „Просвета”

Свят и личност

Свят и личност

Майя Грекова, Л. Деянова

Издателство „Просвета”

Биология – ЗИП

Биология и здравно образование за 11. клас, ПП

Н. Цанова и колектив

„Просвета-София” АД,2002-2016

Физика и астрономия

Физика и астрономия за 10. клас, ЗП

М. Максимов

Издателство „Булвест 2000”

Химия и опазване на околната среда - ЗИП

Химия и опазване на околната среда за 11. клас - ПП

Химия и опазване на околната среда за 12. клас - ПП

Г. Близнаков и колектив;

М. Кирилов и колектив

Издателство „Просвета”;

Издателство „Булвест”- 2000