Ваканции и неучебни дни

Период Ваканция
31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. есенна ваканция
24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. коледна ваканция
30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. зимна ваканция
02.04.2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. пролетна ваканция за І-ХІ клас
02.04.2016 г. – 04.04.2016 г. вкл. пролетна ваканция за ХІІ клас

Неучебни дни:

18.05.2016 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
20.05.2016 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

08.02.2016 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

13.05.2016 г. – XII клас (13 учебни седмици)
24.05.2016 г. – I клас (13 учебни седмици )
31.05.2016 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2016 г. – V-VIII клас (16 учебни седмици )
30.06.2016 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2016 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )

За повече информация: http://mon.bg/left_menu/vacations/