Ваканции и неучебни дни

Период Ваканция
30.10.2020 г. – 01.11.2020г. вкл. Есенна ваканция
22.12.2020 г. – 03.01.2021г. вкл. Коледна ваканция
03.02.2021г. Междусрочна ваканция
03.04.2021г. - 11.04.2021г. вкл. Пролетна ваканция за І-ХІ клас
08.04.2021г. - 11.04.2021г. вкл. Пролетна ваканция за ХІІ клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

 

За повече информация: http://www.mon.bg/bg/56