Ваканции и неучебни дни

Период Ваканция
29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. Есенна ваканция
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. Коледна ваканция
01.02.2023 г. - 05.02.2023 г. Междусрочна ваканция
08.04.2023 г. - 17.04.2023 г. вкл. Пролетна ваканция за І-ХІ клас
12.04.2023г. - 17.04.2023 г. Пролетна ваканция за ХІІ клас

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г.. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. - 05.02.2023 – междусрочна 
08.04.2023 г. - 17.04.2023 г.. вкл.  пролетна за I - XI клас
12.04.2023г. - 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

06.02.2023 г.  I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

 

За повече информация: http://www.mon.bg/bg/56