Ваканции и неучебни дни

Период Ваканция
01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. есенна ваканция
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. коледна ваканция
05.02.2019 г. междусрочна ваканция
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна ваканция за І-ХІ клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна ваканция за ХІІ клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на национално външно оценяване (НВО) в VII клас и на държавен изпит за степен на професионална квалификация (ДИ за СПК)

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. 
– НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)  

 

За повече информация: http://www.mon.bg/bg/56