Ваканции и неучебни дни

Период Ваканция
01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. есенна ваканция
23.12.2017 г. – 02.01.2017 г. вкл. коледна ваканция
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. междусрочна ваканция
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна ваканция за І-ХІ клас
пролетна ваканция за ХІІ клас

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2018 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.06.2018 г. – VIII-XI клас (18 учебни седмици )

За повече информация: http://www.mon.bg/bg/56