62 години ЕГ „Пловдив”

 

Пловдив открай време е известен като средище на изключителен културен живот и център на езиковото обучение. Идеята на Министерство на просветата за създаването на нашето училище се зараджда сред пловдивската интелектуална общественост след посещение на делегация от Германската демократична република през 1958 г. Първоначалната идея е да се открие Немска езикова гимназия, тъй като Англия по онова време е зад желязната завеса и е твърде дръзко да се иска изучаване на английски език. Геро Грозев (тогава заместник-министър на Просветата) приема безусловно предложението и осигурява реализацията му. Вместо гимназия с преподаване на немски език, в Министерството на просветата е решено да се откриe гимназия с преподаване на английски език. Така на 5.VІІІ.1958 г. е издадена заповед №2 1-4274 на Министерството на просветата и културата за откриване в Пловдив на Смесена гимназия с преподаване на английски език, поради което и до днес е по-известна като "Английската гимназия".  Според разпореждането на Министерството за първата учебна година трябва да се приемат 75 ученици, разпределени в 3 паралелки.  Още с основаването на училището, според т.2 на заповедта на Министерство на просветата и културата, към него има и предназначен за всички ученици и учители пансион.

Нашата гимназия е първата с преподаване на английски език в Тракия.

След създаването на училището, Общинският съвет на Пловдив определя за негова първа сграда Семинарията. Първият човек, който е назначен и се заема с организацията на училището, е пристигналата от Ловеч Елдора Божинова (Нешева) – учител по английски език. Назначен е и първият управител на общежитието Борис Кузманов. Двамата с Елдора Божинова започват трескава работа за подготовката на първата учебна година. Назначени са като учители и Димо Димов, Никола Стоев, Димитър Пехливанов, Роза Моллова – учители по английски език; Мария Манолова, Снежина Петрунова, Анна Георева, Гина Кожухарова, Добринка Динкова – възпитателки в  училището.

На 6.Х.1958 година е назначен и първият и най-дългогодишен директор на гимназията Любен Христов. Тогава той е едва на 26 тодини. Завършил Английска филология в  СУ ”Св. Климент Охридски”, специализирал английски език в гр. Лийдс, Англия и в гр. Остин, щата Тексас – САЩ, носител на няколко престижни награди – орден „Кирил и Методий” ІІІ-та степен, „Заслужил учител” и „Почетен гражданин на гр. Остин”, той посвещава целия си живот на изграждането на авторитета на училището. Директор е на гимназията до своето пенсиониране на 13.ІІІ.1992 г.

На 15.ІХ.1958 г. е откриването на първата учебна година, но занятия се провеждат в помещенията на гимназията „Димитър Благоев”, тъй като класните стаи още не са готови.

По отношение на общежитията първоначално учениците нощуват в Дом за деца и юноши „Роза Димитрова“, а на 13.Х.1958 г. възпитаниците се пренасят в собствените си ремонтирани спални помещения в Семинарията – едно за всичките 60 момичета и друго за 21 момчета. Седмица по-късно и учебните занятия започват да си водят в реновираните класни стаи на Семинарията.

През първите години от създаването на гимназията всички ученици са длъжни да живеят в пансиона, независимо от това дали са родом от Пловдив и имат добри условия вкъщи или пристигат от близките околности. Не може да се скрие, че още от основаването си пансионът е еднакво тесен, неудобен, неуютен и студен за всички свои  обитатели, но точно това прави учениците по-сплотени. Постепенно пансионът става задължителен само за учениците от подготвителните класове. А от 1992 г. и до днес той се ползва от учениците от други населени места. В общежитието, както и в училището, дълго време се ходи по пантофи и така тъмната Семинария е по-чиста и от аптека. В пансиона се живее и по много добър и плътно разчетен режим. В градски отпуск може да се излиза само в сряда между 16 и 19 часа, а в домашен – след края на учебните занятията до 20 часа в неделя, и то при положение, че учениците не са наказани.

Непосредствено след началото на първата учебна година в училището са организирани хор, в който участват всички момичета; драмсъстав и две спортни секции – една по баскетбол и една по лека атлетика. В по-късните години в гимназията се създават и танцова трупа, естраден оркестър, духова музика и др. През октомври 1958г. се провежда и първата спортна спартакиада с крос, атлетически състезания и състезания по баскетбол. Това в последствие става традиция. През ноември 1958г. Любен Христов съчинява текста на училищния марш, а учителката по музика Тони Янакиева му дава мелодия. Така се ражда химна, който дълги години е една от емблемите на училището. На 7 ноември, облечени в спретнати униформи, учениците за пръв път участват в манифестация, посветена на Октомврийската революция. През декември за първи път се провежда и художествена вечер на английски език. Това също се превръща в традиция и така всяка съботна вечер възпитаниците на гимназията демонстрират своите познания по английски език, както и художествените си заложби. Училището не пропуска и участието си в манифестациите по случай 1 май и 24 май.  От 25 до 31 май 1959 г. е организирана и първата ученическа екскурзия по маршрут Пловдив – Бургас – Варна – Русе – Търново - Стара Загора – Пловдив. Първата учебна година приключва на 10 юни, а няколко дни по-късно учениците заминават на първата си бригада. Цял месец те работят безплатно в Кооперативното стопанство на село Костиево.

На следващата учебна година приемът в училището започва да се увеличава. Назначават се и нови учители. На 19.ІХ.1959 г. пристигат и първите две учителки от Англия – Ан Слейтър и Мери Мейсън.   

През зимата на 1959 г. всички ученици взимат участие в първия организиран общоучилищен поход. Такива походи училището провежда и през следващите години.

До пролетта на 1960 г. училището няма име. След задълбочено проучване директорът Любен Христов избира името на социалдемократа и майстор на речите Георги Кирков. От София одобряват избора и гимназията е наименувана по този начин. Неусетно възпитаниците с гордост започват да се наричат „кирковци”. Името се запазва до началото на 90-те години, след което гимназията е преименувана. На 11 май 1960 г. е честван първият патронен празник. Тогава тържествено гимназията получава официално новото си име, както и първото си училищно знаме. Честването на патронния празник през втората седмица на месец май се превръща в неизменна традиция до 90-те години.  

На 19.V.1960 г. в кино „Култура” е проведен и първият тържествен училищен концерт. Традицията важни събития да се отбелязват с богата художествена програма се запазва и до днес. След края на втората учебна година, възпитаниците на училището заминават на втората си бригада, този път в с. Крумово. До 90-те години участието на учениците в бригади е традиция.

Упоритият труд на учители и ученици скоро дава своите резултати. Възпитаниците на гимназията започват да печелят челните места на състезания, конкурси и изпити във всички научни и спортни категории, а по-голяма част от учениците започват да прославят гимназията и в чужбина, учейки в известни и много престижни университети в Англия, САЩ, Канада, Германия, Франция и други държави. Десетки са индивидуалните и колективни отличия за учебна, спортна и художествено-творческа дейност, извоювани  от възпитаниците на училището от създаването му до днес.

През 1967 г. за пръв път е организирано тържество, на което зрелостниците се прощават с училището, съучениците и приятелите си, като един по един минават да целунат знамето на гимназията и се ръкуват с директора и учителите. Този ритуал, макар и променен през годините се спазва и днес.

През 1976 г. училището се премества в новопостроената сграда на бул. „България“ №123 в Северния район (квартал Кършияка) на гр. Пловдив, където се помещава и до днес, а през зимата на 1977 г. учениците вече обитават сградата на новото общежитие в близост до гимназията. Така се образува езиковия комплекс, който предлага значително по-добри условия за работа, отколкото „старата гимназия”.

През 1982 г.  гимназията вече е сред малкото учебни заведения в страната, асоциирани към ЮНЕСКО.

На 19.V.1983 г. по повод 25-годишнината на училището Държавния съвет на НРБ издава указ № 1517, по силата на който гимназията е наградена с орден „Кирил и Методий“— I степен (златен) за постигнати високи успехи в учебно-възпитателната дейност.  През септември същата година са открити и класовете с интензивно изучаване на немски и френски език.

На 07.Х.1988 г. Президиумът на лигата за приятелство между народите - Берлин присъжда на училището медал за заслуги към приятелството между народите.


През 1990 г. в училището се въвежда обучение и по втори чужд език – немски, фпенски или английски в зависимост от профила на учениците.

През 1992 г. паралелките с профил "Френски език" се отделят в самостоятелна езикова гимназия, като в комплекса на Гимназия с преподаване на западни езици „Георги Кирков” остават профилите "Английски език" и "Немски език".

След пенсионирането на Любен Христов през март 1992г., за известно време училището е ръководено от г-жа Нели Нончева, а след това за директор е назначен Валентин Караминев. Той е неин ръководител от 1993 до 2008 г. и продължава вече наложената тенденция. Утвърждава се като управленец в сложните години на прехода. Налага модерното обучение по немски език в гимназията. Негова е заслугата за развитието на немската база. Той включва DSD (ІІ) der KMK изпита като част от подготовката в ЕГ „Пловдив” и започва обменен проект – български деца заминават в Германия  и обратното – германци идват в български семейства.  По времето на Валентин Караминев гимназията се утвърждава като изпитен център на Пловдивска и Пазарджишка област за придо­биване на сертификати на Кеймб­ридж. Пак тогава тя получава и новото си име – Езикова гимназия „Пловдив”. За своя принос за развитието на образованието в България и на гимназията в частност през 2001г. той е удостоен с почетната награда  на МОН „Неофит Рилски”.

На 19.V.2001 г. Министерството на образованието и науката удостоява и Езикова гимназия "Пловдив" с почетно отличие "Неофит Рилски" за цялостна и високопрофесионална дейност в системата на народната просвета, а Национална­та федерация „ Спорт в училище" го награждава за принос в разви­тието на ученическия спорт С решение № 168 от 15.V.2003 г. на Общински съвет - Пловдив гимназията, носеща с гордост името "Пловдив", е отличена с почетния знак на градската институция за  съществен принос в развитието на образованието в града.

През 2008 г. училището празнува своя 50 годишен юбилей. Временен директор по това време е г-жа Люба Попова. На 9 май, Деня на Европа, в двора на гимназията се провежда  тържествена церемония по освещаване на новото знаме. То съчетава емблемата на град Пловдив с тази на училището.

В периода 2009 – 2010 г. директор на училището е г-жа Мариана Генчева, а след това до 2014г. временно изпълняващ тази длъжност е г-жа Пенка Стайкова. От 16 юли 2014г., след проведен конкурс, длъжността директор на ЕГ "Пловдив" се заема от г-н Николай Радев.

За имиджа и успехите на гимназията допринасят и високо квалифицираните учители, които работят и са работили тук през годините. Техният безспирен труд е награден с престижни грамоти и награди. Много от отличните педагози, преподавали и преподаващи в гимназията са удостоени лично от президента на Република България с почетната грамота „Неофит Рилски”, а други са наградени лично от кмета с „Почетна значка на град Пловдив”. Голям принос за успешното развитие на училището имат и много преподаватели чужденци, пристигнали през годините от Англия, Германия и Франция.   

Вече половин век нашето училище е средище на интензивен интелектуален растеж и кипяща дейност и се е утвърдило като едино от най-авторитетните учебни центрове в страната, а известността му е преминала границите на родината ни.