Електронен дневник

През учебната 2021/2022 г. в ЕГ „Пловдив” работи с електронен дневник – „Shkolo.bg“. Платформата уведомява родителите за резултатите и събитията, свързани с техните деца в училище, посредством e-mail.

При въпроси моля обърнете се към производителя или към Михаела Бобилова - преподавател по Информатика и ИТ в гимназията, ръководител направление ИКТ и администратор на електронния дневник.