Виртуална фотоизложба на клуб "Дигитална фотография и изкуство"

ПРАЗНИК НА ЕГ "ПЛОВДИВ" - 9 май 2018 г.

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ИЗПРАЩАНЕ НА ВИПУСК 2016 - 13 май 2016 г.

2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8728 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8729 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8730 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8731 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8732
2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8722 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8723 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8724 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8726 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8727
2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8733 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8734 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8735 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8736 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8737
2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8739 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8740 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8741 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8742 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8743
2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8744 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8745 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8746 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8747 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8748
2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8749 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8750 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8751 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8752 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8753
2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8754 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8755 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8756 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8757 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8762
2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8763 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8764 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8768 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8769 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8770
2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8774 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8775 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8778 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8779 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8782
2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8784 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8785 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8786 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8787 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8789
2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8790 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8797 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8798 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8802 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8812
2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8814 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8815 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8816 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8817 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8818
2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8820 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8821 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8822 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8824 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8825
2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8826 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8827 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8828 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8830 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8831
2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8832 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8833 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8834 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8835 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8836
2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8837 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8838 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8839 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8840 2016-05-13-Izprashtane-EGDSC-8841

ПРАЗНИК НА ЕГ "ПЛОВДИВ" - 9 май 2016 г.

2016-05-09-Praznik-EGDSC-8422 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8423 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8424 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8425 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8427
2016-05-09-Praznik-EGDSC-8429 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8430 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8431 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8433 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8436
2016-05-09-Praznik-EGDSC-8437 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8438 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8439 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8441 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8443
2016-05-09-Praznik-EGDSC-8609 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8677 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8712 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8603
2016-05-09-Praznik-EGDSC-8665 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8667 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8669 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8671 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8673
2016-05-09-Praznik-EGDSC-8702 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8704 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8705 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8706 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8708
2016-05-09-Praznik-EGDSC-8711 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8610 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8611 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8612 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8617
2016-05-09-Praznik-EGDSC-8618 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8619 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8620 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8621 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8622
2016-05-09-Praznik-EGDSC-8623 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8624 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8625 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8626 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8627
2016-05-09-Praznik-EGDSC-8628 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8629 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8633 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8634 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8636
2016-05-09-Praznik-EGDSC-8637 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8639 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8640 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8641 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8642
2016-05-09-Praznik-EGDSC-8643 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8645 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8646 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8647
2016-05-09-Praznik-EGDSC-8650 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8678 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8680 2016-05-09-Praznik-EGDSC-8685

ДЕН НА ТАЛАНТА 2016

ВОДЕЩИТЕ ВИОЛЕТА И ВИКТОР ВОДЕЩИТЕ ВИОЛЕТА И ВИКТОР ВОДЕЩИТЕ ВИОЛЕТА И ВИКТОР ВОДЕЩИТЕ ВИОЛЕТА И ВИКТОР ВОДЕЩИТЕ ВИОЛЕТА И ВИКТОР
ТАЛАНТИ ТАЛАНТИ ТАЛАНТИ ТАЛАНТИ ТАЛАНТИ
ТАЛАНТИ ТАЛАНТИ ТАЛАНТИ ТАЛАНТИ ТАЛАНТИ
ТАЛАНТИ ТАЛАНТИ ТАЛАНТИ ТАЛАНТИ ТАЛАНТИ
ТЕАТЪР - 9 КЛАС ТЕАТЪР - 9 КЛАС ТЕАТЪР - 9 КЛАС ТЕАТЪР - 9 КЛАС ТЕАТЪР - 9 КЛАС
ТЕАТЪР - 9 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС
ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС
ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС
ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС
ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС ТЕАТЪР - 11 КЛАС
АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС
АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС
АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС
АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС
АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС
АКТЬОРИ ОТ 10 КЛАС МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ
МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ
МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ
МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ
МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ
МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ
МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ СКЕЧОВЕ
СКЕЧОВЕ СКЕЧОВЕ СКЕЧОВЕ СКЕЧОВЕ СКЕЧОВЕ
СКЕЧОВЕ СКЕЧОВЕ СКЕЧОВЕ СКЕЧОВЕ СКЕЧОВЕ
СКЕЧОВЕ СКЕЧОВЕ СКЕЧОВЕ СКЕЧОВЕ СКЕЧОВЕ

СРЕЩА С ТЕОДОРА ДИМОВА

Teodora-DimovaDSC04580 Teodora-DimovaDSC04581 Teodora-DimovaDSC04586 Teodora-DimovaDSC04588 Teodora-DimovaDSC04589
Teodora-DimovaDSC04591 Teodora-DimovaDSC04592 Teodora-DimovaDSC04593 Teodora-DimovaDSC04594 Teodora-DimovaDSC04595
Teodora-DimovaDSC04596 Teodora-DimovaDSC04597 Teodora-DimovaDSC04598 Teodora-DimovaDSC04599 Teodora-DimovaDSC04601
Teodora-DimovaDSC04602 Teodora-DimovaDSC04603 Teodora-DimovaDSC04604 Teodora-DimovaDSC04606 Teodora-DimovaDSC04607
Teodora-DimovaDSC04608 Teodora-DimovaDSC04609 Teodora-DimovaDSC04610 Teodora-DimovaDSC04611 Teodora-DimovaDSC04612
Teodora-DimovaDSC04613 Teodora-DimovaDSC04614 Teodora-DimovaDSC04615 Teodora-DimovaDSC04616

Ден на таланта ЕГ "Пловдив" 1 април 2016

ПРАЗНИК НА ЕГ "ПЛОВДИВ" - 8 май 2015

ДЕН НА ТАЛАНТА - 1 април 2015

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО НЕМСКИ ЕЗИК 27.03.2015 г. - 29.03.2015 г.

ЕГ „ПЛОВДИВ“ – НОВИЯТ ШАМПИОН ПО ФУТБОЛ В ПЛОВДИВ, 23 март 2015 г.

СРЕЩА С ПИСАТЕЛЯ ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ - 26 февруари 2015 г.; Галерия „Пловдив чете”, фотограф Мая Любенова

RATING +

ЕКОДЕН 30 ОКТОМВРИ 2013

ПРОЕКТ "BEATIFUL NATURE NATURAL BEAUTY”

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

ЗАКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА - 28 юни 2013 г.

Церемония по награждаване на лауреатите

08 юни 2013 г.

ИЗПРАЩАНЕ НА 50-ТИ ЮБИЛЕЕН ВИПУСК - 15 май 2013 г.

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - English Drama Club -10 май 2013 г.

ЕКОДЕН - 25 април 2013 г.

ДЕН НА ТАЛАНТА - 18 април 2013 г.

БАЛ НА ЛЮБОВТА - 14 февруари 2013 г.

ДЕН НА ЗАВЪРШИЛИТЕ - 22 декември 2012 Г.

Негово превъзходителство Джонатан Алън - Посланик на Великобритания на посещение в Езикова гимназия "Пловдив"

Спортен празник 21 септември 2012

Откриване на 2012/2013 учебна година

Първи и втори workshop за изработка на материали за благотворителния немски коледен базар.

СРЕЩА С ПОЕТЕСАТА МАРИЯ ДОНЕВА 12.12.12 Г.

Бал на любовта 2016г.

Ден на здравословното хранене 2016