Стипендии

Учениците могат да получават стипендия както за успех, така и социална стипендия, след завършване на 9 клас и получаване на свидетелство за завършено основно образoвание, ако отговарят на определени условия и подадат съответните документи в срок.

За получаването на стипендията се изготвя списък с трите имена на всички ученици от съответния клас, които могат да получават стипендия.

В секция „За нас” – Правилници и документация са качени Правила за условията и реда за получаване на стипендии, както и бланки на необходимите заявления


В секция „Ученици” –  Документи за изтегляне са качени  бланки на необходимите заявления за подаване на зявление за стипендия.