Стипендии

Правилата за условията и реда за получаване на месечна стипендия може да видите в Секция Ученици, Графа - Документи за изтегляне.

Формулярите за кандидатстване   за получаване на месечна стипендия може да видите в Секция Ученици, Графа - Документи за изтегляне.