Проекти 2021 - 2023

Еразъм Акредитация в сферата на Училищното образование за периода 2024-2027г.Уважаеми колеги, ученици, родители и приятели на Езикова гимназия „Пловдив“,

С радост и гордост искаме да Ви съобщим, че на нашето училище беше присъдена
Еразъм Акредитация в сферата на Училищното образование за периода 2024-2027г.

   По време на периода на акредитация планираме да подготвим и осъществим четири проекта, по 1 на година, като основните ни цели са:

  - Постигане на високи и трайни резултати в профилираното обучение на учениците, които да обезпечат бъдещото им кариерно развитие;

  - Реализиране на училищни политики, насочени към формиране и усъвършенстване на чуждоезикови и социални компетенции, творческо и критично мислене на педагогическите кадри;

  - Постигане на европейски стандарти в управленския подход, разширяване и затвърждаване на мрежата от чуждестранни партньори за реализиране на проекти по Европейски и други международни програми.

   Заложени в проектното предложение са следния брой мобилности:

     2024г. - 4 учители и 20 ученици

     2025г. - 10 учители и 30 ученици

     2026г. - 12 учители и 36 ученици

     2027г. – 14 учители и 40 ученици

   Планираме мобилностите да се осъществят в Ирландия, Кипър, Германия, Австрия, Гърция, Исландия, Франция, Испания и др., според профила на партньорските училища и възможността да отговорят на специфичните нужди на всяко проектно предложение за периода.

  Очаквайте подробна информация за процедурата за кандидатстване за учители и ученици на сайта на гимназията и страницата ни за проектна дейност във Фейсбук (https://www.facebook.com/groups/389923471910013/).

Еразъм Акредитация в сферата на Училищното образование за периода 2024-2027г. (PDF)

Резултати от процедурата за подбор на педагогически кадри от ЕГ „Пловдив“ за участие в обучителни курсове по проект «Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие» по програма Еразъм+

СЪОБЩЕНИЕ

за резултатите от процедурата за подбор на педагогически кадри от ЕГ „Пловдив“ за участие в обучителни курсове

по проект «Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие»

по програма Еразъм+,

Ключова дейност 122, договор No 2023-1-BG01-KA122-SCH-000132179

 

Уважаеми колеги,

Комисията за работа по международни проекти на ЕГ „Пловдив“ в състав Н. Радев (председател), А. Тончева, Г. Димитрова, М. Стоилова, М. Добчева разгледа документите на всички 35 кандидати спазвайки принципите на ЕС за разнородност на участниците (пол, предметни колегии, възраст и др.), които са залегнали в одобреното проектно предложение. Представяме на вашето внимание одобрените 30 кандидати и 5 резерви за участие в мобилности с цел обучение:

 

Обучение за учители по английски език

Одобрени кандидати:

1         БОРИС ПЕТРОВ

2         СТАНИМИРА ДИМОВА

3         БОРЯНА МИТРАШКОВА

4         ГАНКА ИВАНОВА

5         ЖАНА ГЕОРГИЕВА

 

Обучение за учители по немски език:

Одобрени кандидати:

6          НИКОЛАЙ ПИШМИШЕВ

7          КРУМ ДИМИТРОВ

8          НИНА КОЛАРОВА

9          ЕЛИ ГИНЕВА

10       ИРЕНА МАРИНОВА

11       АНА СПАСОВА

 

Обучение за учители по STEM (науки, технологии и математика):

Одобрени кандидати:

12       ЛУЛЧО ПОПОВ

13       ДОРА ЧЕКАНОВА

14       МАРИЯ ДОЧЕВА

15       МАРИЯ КАЗАНДЖИЕВА

16       ИРЕНА ГАНЧЕВА

17       КАЛИНА АНГЕЛОВА

 

Надграждащо езиково обучение по английски език за учители с базово ниво А1-А2 за целите на работа по европейски проекти като etwinning и др.

Одобрени кандидати:

18       НЕЛИ ДАМЯНОВА

19       ХРИСТИНА ДАРАКЕВА

20       ЗОРНИЦА ШОПОВА

21       СИЛВИЯ ДИМИТРОВА

 

Обучение за разработване, управление и отчитане на международни проекти:

 Одобрени кандидати:

22       НИКОЛАЙ РАДЕВ

23       ДИМИТРИЙКА СТОЯНОВА

24       ГИНКА ДИМИТРОВА

25       МАРИЯ ДОБЧЕВА

26       МАРИЕЛА СТОИЛОВА

27       АЛБЕНА ТОНЧЕВА-САБИНОВА

28       МЛАДЕН КАФАЛИЕВ

29       ДИМИТЪР БАХЧЕВАНОВ

30       БОРИСЛАВ КЪНЕВ

 

Резерви: (номерацията не означава приоритет при подбора)

1        ИЛИАНА КУМАНОВА

2        ЦВЕТЕЛИНКА ДРАГАНОВА

3        ДИМИТРИНА ДИМОВА

4        ИРЕНА ИВАНОВА

5        АННА-МАРИЯ СУРЧЕВА

 

Всички курсове са планирани за периода юли-септември 2024г. В направления немски език и проектна дейност кандидатите ще бъдат разделени на 2 групи в 2 обучителни курса. Информация за конкретни дати и локации ще бъде предоставена на участниците по имейл след уточняване на подробностите с обучителните организации.

 

За контакти: eg.plovdiv.projects@gmail.com

 

гр. Пловдив                                                              Координатор:

23.10.2023г.                                                              А. Тончева

Проект "Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие" за квалификация на педагогическите кадри по програма "Еразъм+"

Уважаеми колеги, ученици и родители,

съобщаваме Ви, че беше одобрен поредния проект на Езикова гимназия "Пловдив" за квалификация на педагогическите кадри по програма "Еразъм+" на ЕС. Проектът със заглавие "Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие" (2023-1-BG01-KA122-SCH-000132179) е с едногодишен срок (01.11.2023г. - 31.10.2024г.) и безвъзмездно финансиране на стойност 69 490 евро. В рамките на периода на проектните дейности 30 преподаватели ще имат възможността да надградят професионалните си умения в обучителни курсове в различни направления като английски и немски език, предмети на чужд език, наука, технологии и разработване и управление на международни проекти.


Старт на нашия проект по Еразъм+

Новината за старта на нашия проект по Еразъм+ може да прочетете на следния линк:

Еразъм+ - Фейсбук страница

 

Уважаеми колеги, родители, ученици и приятели на ЕГ "Пловдив".
с удоволствие Ви каним да последвате фейсбук страницата на проект
"Продължаващата професионална квалификация - път към ефективно учене и преподаване" "Continuing professional development – gateway to innovative teaching and learning success" по програма Еразъм+. В страницата ще намерите репортажи и снимков материал от проведените мобилности по проекта и новини за събитията по дисеминация на резултатите! Очакваме Ви!

Erasmus+ project обучение на тема: „Erasmus+ project обучение на тема: „„Mobile learning of math’s with the milage learn+ platform” в Порто, Португалия

Пътуването  ни беше с цел участие в обучение на тема „Mobile learning of math’s with the milage learn+ platform” в Порто, Португалия в периода 24.072021-31.07.2021г. Ирена Ганчева и Калина Ангелова ЕГ „Пловдив“- 2021г.

 1. Основни цели на курса
  • Да се ​​експериментира  иновативни методологии за подобряване на преподаването и ученето;
  • Да изследва иновативните учебни дейности с мобилни устройства;
  • Да практикувате с MILAGE Learn+ за образователни контексти;
  • За създаване на цифрово съдържание за творчески сценарии за обучение.
 2. 2.     Програма на обучението по дни:

24.07.2021г. – ден за пътуване

25.07.2021г.

Посрещане и представяне на участниците в курса. Вечеря и опознаване

 26.07.2021г.

Работа по групи. Участниците представят своята държава, училище и запознават групата с приложенията и програмите, които използват в работата си.

Проучване на приложението Milage Learn+ ученици и учители.

 

27.07.2021г.

Изучаване на приложенията Milage Learn+app и Milage Learn+Teachers applications за:

-насърчаване за самостоятелната работа на учениците

-мотивиране на учениците към самостоятелност и самооценка

-мотивира учениците да учат в игрална среда.

Пешеходна опознавателна разходка с партньорите из Порто.

28.07.2021г.

Запознаване с мобилната  платформа за ученици.

Запознаване с платформата за учители.

Създаване на работни листове и видео инструкции към тях.

Групова работа и създаване на проекти.

29.07.20121г.

Групова работа и начини за интегриране на видео и анимация в платформата.

Самостоятелна работа.

30.07.2021г.

Групова работа. Представяне на презентациите пред участниците.

Дискусия и оценяване на ползите.

Официална част - връчване на сертификатите.

31.07.2021г.

Ден за отпътуване.

 1. 3.      Какво  ново научихме?

 MILAGE Learning + е приложение за мобилни устройства, разработено в университета в Алгарве в рамките на проекта ERAMUS + с партньори от Португалия, Испания, Норвегия и Турция, което позволява на учениците да имат достъп до образователно съдържание в и извън класната стая. Това приложение работи като инструмент за подпомагане на учениците, който им дава възможност да решават самостоятелно дадени упражнения, в предварително съставени работни листове.

Същевременно MILAGE Learning +   може да подкрепя учителя при управлението на времето в класната стая. Учителят не трябва да предоставя решения на упражненията в класна стая, които вече са интегрирани в приложението.

За да включи всички ученици, приложението предоставя подробни видеоклипове с резолюцията на упражнения за ученици с по-големи затруднения. Има и кратък видеоклип със съществените стъпки, които да ви преведат през решаването на упражнението.

Приложението MILAGE Learn + е безплатно и е достъпно за Android и Apple iOS.

В рамките на проекта е създадено и друго приложение - MILAGE Learning + Teachers - което е бек офис, безплатен за учители и училища, които желаят да се включат в разработването на съдържание в обучението по математика, както и по други предмети.

За присъствието и участието ни в обучението са издадени сертификати от страна на организацията-домакин.

 4.     И още…

Порто ни посрещна със слънце и усмихнати хора.

Посрещането и организацията на португалските партньори бе перфектно.

Заедно се запознахме със забележителностите на красивия Порто.

Създадохме нови приятелства с организатори и колеги.

С нетърпение очакваме продължението на следващия етап на обучението и  бъдещи проекти.

 

 

 

 

Erasmus+ project обучение на тема: „Съдържание и езиково интегрирано обучение“ в Мадрид, Испания.

В периода 26.02.2022г. – 05.03.2022г. учителите: Лулчо Попов, Любка Делчева, Мария Богатева и Събина Узунова участваха в обучение на тема: „Съдържание и езиково интегрирано обучение“ в Мадрид, Испания. Преподавателите се запознаха с теми свързани със спецификата на тяхната дейност – преподаване на предмет на чужд език. Дискутираха се темите: европейско измерение, стратегии на преподаване, езиково планиране, инструменти за размисъл, визуални средства, графични органайзери и ИКТ инструменти в съвременната класна стая на CLIL. Като рефлексия на обучението всички преподаватели изготвиха собствено портфолио и участваха в международни екипи по определени теми. Обучението бе ползотворно за всички участници, защото темите и казусите, които бяха дискутирани, биха могли да се използват като инструмент в преподавателската им дейност в ЕГ „Пловдив“.

Обучение в Кипър по програма Еразъм+

  В периода 19.09.2021г.- 24.09.2021г. , колеги от методично обединение „Физическо възпитание

 и спорт “ Екатерина Стойнова и Георги Илиев, взеха  участие в обучение на тема „ Group Fitness Trends in Schools ” в Никозия, Кипър.Отпътувахме на 19.09.2021 г. ,а  на  20.09.2021г. бяхме сърдечно  посрещнати от домакините и се запознахме с останалите участници както и със същността на курса.


На следващия ден ни бе презентирана програмата „ Mossa ” и дейностите включени в нея. Първата дейност от програмата, с която ни запознаха е „ Athletics “ .  Денят завърши с посещение на старинно селище Какопетрия , Кипър.

 

Третият ден от обучението ни започна  с практическо занимание от „ Аthletics “ – „ Mossa “  и продължи с презентиране и запознаване  с  втората дейност от програмата - “ Centergy ”, включваща комплекс за натоварване на торса  и практически занятия по йога и йога „ Пилатес “. Денят завърши доста обещаващо и интересно с презентиране на нова  активност „3D 30“ (работа в триизмерна среда за 30 минути).

 

 

Предпоследният ден от обученто ни започна с практическо занимание по дейността „3D 30“, след което всички заедно отпътувахме за курортно селище Агия Напа, където ни бе представна и последната дейност  от нашето обучение, по групови фитнес занимания, включващи елементи от бойните изкуства на Mossa - “Fight”. При завръщането ни в Никозия, взехме участие  и в последното практическо занимание от обучението ни  „ Group Fitness Trends in Schools ”.

На 24.09.20121г. се проведе официалната част по връчване на сертификати  и споделяне на впечатления. Това беше и деня на нашето отпътуване от тази красива дестинация.

 

Проведеният курс на обучение ни мотивира в търсенето и използването на нови форми и методи в областта на груповите занимания по фитнес в училище. Създаване на фитнес програми,  които да  са приложими в часовете по физическо възпитание и спорт. Даде ни възможност за използване на придобитите знания за повишаване на двигателната култура чрез иновативни методи за работа за двигателни качества. Обогатхме знанията си и повишихме професионалната си квалификация, чрез обмяна на добри практики с колегите включени в курса на обучението. А ние от своя стрна запознаванахме  колегите от нашето училище с усвоените нови практики и начините на прилагането им в училище с цел подобряване на работната среда.

 

За присъствието и участието в обучението ни бяха издадени сертификати.

 

 

Обучение в Дюселдорф, Германия по Проект за мобилност в сектор „Училищно образование“ на програма Еразъм+

През периода 02.06-13.08.2021 Николай Пишмишев и Иван Узунов взеха участие в две обучения в град Дюселдорф, Германия по програма Erasmus+.

Първото от двете обучения бе езиков курс, в който наблюдавахме обучението на подготвящи се за следване в Германия малайзийци, бяха проведени и множество упражнения с цел подобряване на четирите езикови компетентности.

Второто „Tablets, Apps und Web 2.0 im Deutschunterricht” имаше за тема употребата на смартфони, таблети и различни приложения в рамките на образователния процес в училище. През първия ден бяха представени приложения, подходящи за употреба на смартфони и таблети.

Вторият ден протече с пояснения и представяне на техника за провеждане на хибридно обучение, в което една част от участници са в присъствено такова, докато останалите се включват от разстояние чрез подходяща техника. Третия ден бяха обсъдени различки игрови методи и варианти за изготвяне на работни листове. Виртуална класна стая пък бе задачата за четвъртия ден, като всеки имаше възможност сам да изработи такава и да   я обзаведе по свой вкус. През петия ден разгледахме дидактическото приложение на интерактивните бели дъски. Ден 6 премина с разяснения, свързание с авторското право на материали от интернет, като бяха представени и обяснени лицензите Creative Commons. Всеки от участниците имаше възможност да извържи самостоятелно проучване в интернет и да изтегли снимки, съобразявайки се с авторското право и изискванията, произхождащи от него. Последният ден бе насочен изцяло към практическата част – прилагахме на практика наученото до момента.

Обучението ни обагати с нови познания от областта на технологиите, а голяма част от приложенията биха могли да разнообразят образователния процес, правейки го увлекателен и по-модерен в очите на учениците, което от своя страна може да повиши мотивацията и интереса им към усвояването на нови знания по различните предмети. Оценяваме високо и възможността да обчуваме с колеги от други страни и да обменяме опит.

Еразъм +

Уважаеми ученици, родители и колеги,

 С удоволствие Ви съобщаваме за поредния одобрен проект на Езикова гимназия „ Пловдив“  по програма Еразъм + на ЕС с договор №2019-1-UK-01-КА-229-061374 с работно заглавие „Идентичност и свързаност“ и тема

„Ползите и оспасностите, свързани с употребата на социалните медии“. Продължителността на проекта е две години и включва партньорски училища от Великобритания, Финландия, Гърция и Италия. От страна на Езикова гимназия „Пловдив“ в международния обмен ще имат възможност да участват до четирима учители и шестнадесет ученици на възраст 15-18 години /към датата на съответния обмен/.

Очаквайте подробна информация относно условията и сроковете за кандидатстване на информационните табла, сайта на гимназията и социалните медии!

 От координаторите на проекта

проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“

Уважеми ученици, родители и колеги,

 

Напомняме на всички, че крайният срок  за подаване на документи за кандидатстване по проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“ е сряда /15.01.2020г./. Очакваме кандидатурите на eg.plovdiv.projects@gmail.com.

проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“

Уважаеми ученици и родители,

С удоволствие Ви съобщаваме, че за първата мобилност  с ученици по проект „Еразъм +“, която ще се проведе във Великобритания в периода 08.03.-14.03.2020г., бяха одобрени следните ученици:

1. Максим Тодоров Х А

2. Димитър Делов Х И

3. Симона Чакова Х Б

4. Вили Василева Х Ж

За същата мобилност са определени и следните 4 резерви, като следва да се има предвид , че изборът за резерва не изключва участие в другите мобилности:

1. Томас  Дадикозян IX И

2. Арман Терлемезян IX А

3. Габриела  Майдозян X Б

4. Гергана Гешева IX И

Участниците в следващите мобилности ще бъдат допълнително обявени на сайта на гимназията.

проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“

Уважаеми ученици и родители,

С удоволствие Ви съобщаваме, че за втората мобилност  с ученици по проект „Еразъм +“, която ще се проведе в Гърция в периода 27.09.-03.10.2020г., бяха одобрени следните ученици:

1. Томас Дадикозян IХ И

2. Арман Терлемезян IХ А

3. Гергана Гешева  IХ И

4. Илияна Костадинова IХ И

За същата мобилност са определени и следните 4 резерви, като следва да се има предвид , че изборът за резерва не изключва участие в другите мобилности:

1. Никола Хаджиев IХ Ж

2. Стефан Сотиров ХI Е

3. Мариета Димитрова IХ Е

4. Елизабет Филипова  IХ Е

проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“

Уважаеми ученици и родители,

С удоволствие Ви съобщаваме, че за третата мобилност  с ученици по проект „Еразъм +“, която ще се проведе в Италия в периода 21.02.-27.02.2021г., бяха одобрени следните ученици:

1. Лили Шипарова ХI З

2. Стефан Сотиров  ХI Е

3. Мартин Павлов  Х Б

4. Александра Атанасова IХ Ж

За същата мобилност са определени и следните 4 резерви, като следва да се има предвид , че изборът за резерва не изключва участие в другите мобилности:

1. Мартин Дечев VIII И

2. Клементина Картевска ХI И

3. Златина Дикова ХI В

4. Димитър Грънчаров  IХ И

проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“

Уважаеми ученици и родители,

С удоволствие Ви съобщаваме, че за четвъртата мобилност  с ученици по проект „Еразъм +“, която ще се проведе във Финландия в периода 03.10.-09.10.2021г., бяха одобрени следните ученици:

1. Димитър Грънчаров IХ И

2. Никола Хаджиев  IХ Ж

3. Дара Георгиева  VIII И

4. Елизабет Филипова IХ Ж

За същата мобилност са определени и следните 4 резерви, като следва да се има предвид , че изборът за резерва не изключва участие в другите мобилности:

1. Мартин Дечев VIII И

2. Александър Гърков  Х А

3. Анжела Димитрова IХ Ж

4. Мария Деянова IХ Е

ПОКАНА за участие в процедура за подбор на педагогически кадри от ЕГ „Пловдив“ за участие в обучителни курсове по проект «Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие» по програма Еразъм+ПОКАНА

за участие в процедура за подбор на педагогически кадри от ЕГ „Пловдив“

за участие в обучителни курсове по проект

«Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие»

по програма Еразъм+, Ключова дейност 122, договор No 2023-1-BG01-KA122-SCH-000132179

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с горепосочения проект Ви каним да кандидатствате за 30 бр. мобилности, разпределени в следните 5 направления:

 1. Обучение за учители по английски език
 2. Обучение за учители по немски език
 3. Обучение за учители по STEM (науки, технологии и математика) и др. предмети, преподавани на чужд език)
 4. Обучение за разработване, управление и отчитане на международни проекти за ръководни кадри, координатори, членове на комисии по квалификация и международни проекти и др. учители
 5. Надграждащо езиково обучение по английски език за учители с базово ниво А1-А2 за целите на работа по европейски проекти като etwinning и др.

Минималното езиково ниво (английски и/или немски), необходимо за участие в международните мобилности, е А2 според Европейската езикова рамка. За обученията за учители по езици минималното ниво е С1.

Всички направления изискват минимум средно ниво на дигитални компетентности.

Всички курсове са планирани за периода юли-септември 2024г. Информация за конкретни дати и локации ще бъде предоставена след приключване на селекционната процедура и уточняване на подробностите с обучителните организации.

При разглеждане на документите комисията за подбор е длъжна да спазва принципите на ЕС за разнородност на участниците (пол, предметни колегии, възраст и др.), които са залегнали в одобреното проектно предложение, както и да се постарае да бъдат включени колеги, които не са участвали в подобни обучения, ако отговарят на условията за кандидатстване и са предоставили необходимите документи.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление до директора (по образец), съдържащо:

- съгласие за участие в обучителен курс в горепосочения период

- максимум 2 обучителни направления, подредени по приоритет

- декларация за езиково ниво

- мотивация за участие

- план за разпространение на резултатите от обучението

Комисията за работа по международни проекти на ЕГ „Пловдив“ в състав Н. Радев (председател), А. Тончева, Г. Димитрова, М. Стоилова, М. Добчева ще изготви списък с одобрени кандидати и резерви в срок до 23.10.2023г.

Кандидатстването ще се извършва само по електронен път на следния електронен адрес:

eg.plovdiv.projects@gmail.com.

Моля, изпращайте Вашите кандидатури на посочения имейл в срок до 02.10.2023г.

 

гр. Пловдив                                                              Директор:
25.09.2023г.                                                              Н. Радев


Архив на проектите: