Проекти 2019 - 2020

Erasmus+ project

Еразъм +

Уважаеми ученици, родители и колеги,

 С удоволствие Ви съобщаваме за поредния одобрен проект на Езикова гимназия „ Пловдив“  по програма Еразъм + на ЕС с договор №2019-1-UK-01-КА-229-061374 с работно заглавие „Идентичност и свързаност“ и тема

„Ползите и оспасностите, свързани с употребата на социалните медии“. Продължителността на проекта е две години и включва партньорски училища от Великобритания, Финландия, Гърция и Италия. От страна на Езикова гимназия „Пловдив“ в международния обмен ще имат възможност да участват до четирима учители и шестнадесет ученици на възраст 15-18 години /към датата на съответния обмен/.

Очаквайте подробна информация относно условията и сроковете за кандидатстване на информационните табла, сайта на гимназията и социалните медии!

 От координаторите на проекта

проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“

Уважеми ученици, родители и колеги,

 

Напомняме на всички, че крайният срок  за подаване на документи за кандидатстване по проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“ е сряда /15.01.2020г./. Очакваме кандидатурите на eg.plovdiv.projects@gmail.com.

проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“

Уважаеми ученици и родители,

С удоволствие Ви съобщаваме, че за първата мобилност  с ученици по проект „Еразъм +“, която ще се проведе във Великобритания в периода 08.03.-14.03.2020г., бяха одобрени следните ученици:

1. Максим Тодоров Х А

2. Димитър Делов Х И

3. Симона Чакова Х Б

4. Вили Василева Х Ж

За същата мобилност са определени и следните 4 резерви, като следва да се има предвид , че изборът за резерва не изключва участие в другите мобилности:

1. Томас  Дадикозян IX И

2. Арман Терлемезян IX А

3. Габриела  Майдозян X Б

4. Гергана Гешева IX И

Участниците в следващите мобилности ще бъдат допълнително обявени на сайта на гимназията.

проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“

Уважаеми ученици и родители,

С удоволствие Ви съобщаваме, че за втората мобилност  с ученици по проект „Еразъм +“, която ще се проведе в Гърция в периода 27.09.-03.10.2020г., бяха одобрени следните ученици:

1. Томас Дадикозян IХ И

2. Арман Терлемезян IХ А

3. Гергана Гешева  IХ И

4. Илияна Костадинова IХ И

За същата мобилност са определени и следните 4 резерви, като следва да се има предвид , че изборът за резерва не изключва участие в другите мобилности:

1. Никола Хаджиев IХ Ж

2. Стефан Сотиров ХI Е

3. Мариета Димитрова IХ Е

4. Елизабет Филипова  IХ Е

проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“

Уважаеми ученици и родители,

С удоволствие Ви съобщаваме, че за третата мобилност  с ученици по проект „Еразъм +“, която ще се проведе в Италия в периода 21.02.-27.02.2021г., бяха одобрени следните ученици:

1. Лили Шипарова ХI З

2. Стефан Сотиров  ХI Е

3. Мартин Павлов  Х Б

4. Александра Атанасова IХ Ж

За същата мобилност са определени и следните 4 резерви, като следва да се има предвид , че изборът за резерва не изключва участие в другите мобилности:

1. Мартин Дечев VIII И

2. Клементина Картевска ХI И

3. Златина Дикова ХI В

4. Димитър Грънчаров  IХ И

проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“

Уважаеми ученици и родители,

С удоволствие Ви съобщаваме, че за четвъртата мобилност  с ученици по проект „Еразъм +“, която ще се проведе във Финландия в периода 03.10.-09.10.2021г., бяха одобрени следните ученици:

1. Димитър Грънчаров IХ И

2. Никола Хаджиев  IХ Ж

3. Дара Георгиева  VIII И

4. Елизабет Филипова IХ Ж

За същата мобилност са определени и следните 4 резерви, като следва да се има предвид , че изборът за резерва не изключва участие в другите мобилности:

1. Мартин Дечев VIII И

2. Александър Гърков  Х А

3. Анжела Димитрова IХ Ж

4. Мария Деянова IХ Е


Архив на проектите: