Проекти 2011-2012

Успех

От началото на 2-ри срок в училището се работи по програма „Успех“, която ще продължи 3 години, чиято обща цел е да
осмисли свободното време на учениците, включително и на тези с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и
тези с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни форми,
съобразно с интересите им.

http://uspeh.mon.bg/

В тази връзка при нас функционират следните извънкласни форми:

1. Актьорско майсторство с ръководител Неделина Радева и Соня Ботева.

2. Училищен мюзикъл с ръководител Николай Серафимов

3. Форум театър с ръководител Неделина Радева

4. Фоторепортажи с ръководител Любен Баков

5. Бизнес умения с ръководител Ласка Ненова

6. Дебати с ръководител Русланда Калева

7. Клуб на журналиста с ръководител Веселина Божилова

8. Спри и помисли! с ръководител Емилия Крушков

9. Събиране и съхраняване паметта на ЕГ „Пловдив” с ръководител Ноеми Доникян

10. Ключови компетенции за успех с ръководител Емилия Крушков

11. Спортен клуб по крос фит и здравословно хранене с ръководител Костадин Михайлов

12. Touch the Nature с ръководител Лулчо Попов

13. Web дизайн с ръководител Кирил Кирилов и Боряна Игнатова