Държавни зрелостни изпити

Български език и литература 19 май 2021 г., начало 08:00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит 21 май 2021 г., начало 08:00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 29 май - 01 юли 2021 г.

Важни дати от графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година:

ДЕЙНОСТ

СРОК

 Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерния продукт

05.03.2018 г.- 16.03.2018 г.

 Допускане до държавни зрелостни изпити

до 11.05.2018г.

 Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 11.05.2018 г.

 Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 18.05.2018 г.

 Оценяване на изпитните работи

25.05.2018 г.- 08.06.2018 г.

 Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 13.06.2018 г.

http://www.zamatura.eu/matura/

http://www.riobg.com