Държавни зрелостни изпити

Български език и литература 20 май 2015 г., начало 08:00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит 22 май 2015 г., начало 08:00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26 май - 05 юни 2015 г.

Важни дати от графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2014-2015 година:

ДЕЙНОСТ

СРОК

 Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерния продукт

9.03.2015 г.- 20.03.2015 г.

 Допускане до държавни зрелостни изпити

до 19.05.2015 г.

 Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 19.05.2015 г.

 Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 19.05.2015 г.

 Оценяване на изпитните работи

22.05.2015 г.- 05.06.2015 г.

 Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 9.06.2015 г.

http://www.zamaturite.bg

http://www.riobg.com