Графици

За да прегледате графикът за консултации, моля изтеглете файла приложен към страницата.

График за провеждане на консултации от преподаватели по учебни предмети_I срок_2020/2021г.
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за VIII клас_ I срок _2020/2021г.
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за IX и XI класове_ I срок _2020/2021г.
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за X клас_ I срок _2020/2021г.
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за XII клас_ I срок _2020/2021г.
График за дежурство за I срок_2020/2021г.
График за провеждане на контролни и класни работи заVIII клас_ I срок_2020/2021г.
График за провеждане на контролни и класни работи за IX клас_I срок_2020/2021г.
График за провеждане на контролни и класни работи за X клас_I срок_2020/2021г.
График за провеждане на контролни и класни работи за ХI клас_I срок_2020/2021г.
График за провеждане на контролни и класни работи за XII клас_I срок_2020/2021г.
График за провеждане на Спортни дейности по ФВС_I срок_2020/2021
График за провеждане на контролни и класни работи за IX клас_II срок_20202021г.
График за провеждане на контролни и класни работи за XI клас_II срок_2020-2021г.
График за провеждане на консултации от преподаватели по учебни предмети_II срок_2020/2021г.
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за IX и XI класове_ II срок _2020-2021г.
График за провеждане на контролни и класни работи за VIII клас_II срок_2020-2021г.
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за VIII клас_ II срок _2020-2021г.
График за провеждане на консултации с родители и ученици за X клас_II срок за 2020_2021г.
График за провеждане на контролни и класни работи за X клас_II срок_2020-2021г.
График за провеждане на консултации с родители и ученици за XII клас_II срок_2020-2021г.
График за провеждане на контролни и класни работи за XII клас_II срок_2020-2021г.