Графици

За да прегледате графикът за консултации, моля изтеглете файла приложен към страницата.

Изпитна сесия януари - февруари за определяне на годишна оценка за ученици в СФО
График за провеждане на консултации от преподаватели по учебни предмети_I срок_2021/2022г.
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за VIII клас_ I срок _2021/2022г.
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за IX и XI класове_ I срок _2021/2022г.
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за X и XII класове_ I срок _2021/2022г.
График за класни и контролни работи VIII клас за I срок на учебната 2021- 2022 година
График за класни и контролни работи IX клас за I срок на учебната 2021- 2022 година
График за класни и контролни работи X клас за I срок на учебната 2021- 2022 година
График за класни и контролни работи XI клас за I срок на учебната 2021- 2022 година
График за класни и контролни работи XII клас за I срок на учебната 2021- 2022 година
График за провеждане на Спортни дейности по ФВС_I срок_2020/2021
График за провеждане на часовете по Спортни дейности за 1 срок на учебната 2021_ 2022г.
График за провеждане на класни и контролни работи за IX клас_II учебен срок на 2021_2022г.
График за провеждане на класни и контролни работи за XI клас_II учебен срок на 2021_2022г.
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за IX клас за II срок на учебната 2021-2022 година
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за XI клас за II срок на учебната 2021-2022 година
График консултации с ученици по предмети за II срок на учебната 2021-2022 година
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за X клас за II срок на учебната 2021-2022 година
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за XII клас за II срок на учебната 2021-2022 година
График за провеждане на класни и контролни работи за X клас_II учебен срок на 2021_2022г.
График за провеждане на класни и контролни работи за XII клас_II учебен срок на 2021_2022г.
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за VIII клас за II срок на учебната 2021-2022 година
График класни и контролни работи за VIII клас_II учебен срок на 2021_2022г.