Графици

За да прегледате графикът за консултации, моля изтеглете файла приложен към страницата.

Изпитна сесия януари - февруари за определяне на годишна оценка за ученици в СФО
График за провеждане на консултации от преподаватели по учебни предмети_II срок_2022-2023 г.
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за VIII клас_ II срок _2022-2023 г
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за IX и XI класове_ II срок _2022-2023 г.
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за X и XII класове_ II срок _2022-2023 г.
График за класни и контролни работи VIII клас за II срок на учебната 2022- 2023 година
График за класни и контролни работи IX клас за II срок на учебната 2022- 2023 година
График за класни и контролни работи X клас за II срок на учебната 2022- 2023 година
График за класни и контролни работи XI клас за II срок на учебната 2022- 2023 година
График за класни и контролни работи XII клас за II срок на учебната 2022- 2023 година
График за спортни дейности за II срок на учебната 2022- 2023 година