Графици

График за класни и контролни работи VIII клас за II срок на учебната 2023-2024 година
График за класни и контролни работи IX клас за II срок на учебната 2023-2024 година
График за класни и контролни работи X клас за II срок на учебната 2023-2024 година
График за класни и контролни работи XI клас за II срок на учебната 2023-2024 година
График за класни и контролни работи XII клас за II срок на учебната 2023-2024 година
График за провеждане на II час на класа VIII клас за II-ри срок на учебната 2023-2024 година
График за провеждане на II час на класа IX-XI клас за II-ри срок на учебната 2023-2024 година
График за провеждане на II час на класа X-XII клас за II-ри срок на учебната 2023-2024 година
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици II срок _2023-2024 година
График за класни и контролни работи VIII клас за I срок на учебната 2023-2024 година
График за класни и контролни работи IX клас за I срок на учебната 2023-2024 година
График за класни и контролни работи X клас за I срок на учебната 2023-2024 година
График за класни и контролни работи XI клас за I срок на учебната 2023-2024 година
График за класни и контролни работи XII клас за I срок на учебната 2023-2024 година
График за провеждане на II час на класа VIII клас за I-ви срок на учебната 2023-2024 година
График за провеждане на II час на класа X клас за I-ви срок на учебната 2023-2024 година
График за провеждане на II час на класа IX и XI клас за I-ви срок на учебната 2023-2024 година
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици I срок _2023-2024 година
Поправителна сесия за определяне на годишна оценка на ученици в СФО_2022-2023 г.
Изпитна сесия май - юни за определяне на годишна оценка на ученици в СФО_2022-2023 г.
Изпитна сесия януари - февруари за определяне на годишна оценка за ученици в СФО_2022-2023 г.
Изпитна сесия януари - февруари за определяне на годишна оценка за ученици в СФО
График за провеждане на консултации от преподаватели по учебни предмети_II срок_2022-2023 г.
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за VIII клас_ II срок _2022-2023 г
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за IX и XI класове_ II срок _2022-2023 г.
График за провеждане на консултации и срещи с родители и ученици за X и XII класове_ II срок _2022-2023 г.
График за класни и контролни работи VIII клас за II срок на учебната 2022- 2023 година
График за класни и контролни работи IX клас за II срок на учебната 2022- 2023 година
График за класни и контролни работи X клас за II срок на учебната 2022- 2023 година
График за класни и контролни работи XI клас за II срок на учебната 2022- 2023 година
График за класни и контролни работи XII клас за II срок на учебната 2022- 2023 година
График за спортни дейности за II срок на учебната 2022- 2023 година