Седмична програма

VIII КЛАС 2022 - 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Понеделник

VIII А VIII Б VIII В VIII Г VIII Д VIII Е VIII Ж VIII З VIII И VIII К
1 Немски език Български език и литература Български език и литература Математика Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език
2 Физ. възп. и спорт Български език и литература Български език и литература Немски език Английски език Английски език Английски език Математика Английски език Английски език
3 Немски език Немски език Немски език Български език и литература Английски език Английски език Математика Английски език Английски език Английски език
4 Български език и литература Немски език Немски език Български език и литература Английски език Български език и литература Английски език Ингормационни технологии Английски език Английски език
5 Български език и литература Физ. възп. и спорт Немски език ИУЧ Немски език Информационни технологии Български език и литература Английски език Английски език Математика Физическо възпитание и спорт
6 Немски език Немски език Математика Немски език Български език и литература Английски език Информационни технологии Английски език Физическо възпитание и спорт Английски език
7 Немски език Немски език Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт Български език и литература Информационни технологии Английски език Английски език Английски език Математика
8 Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV
9 Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV

Вторник

VIII А VIII Б VIII В VIII Г VIII Д VIII Е VIII Ж VIII З VIII И VIII К
1 Немски език-ИУЧ Немски език Немски език Немски език Английски език Философия Изобразително изкуство Английски език Английски език Математика
2 Немски език-ИУЧ Немски език Философия Немски език Английски език Изобразително изкуство Математика Английски език Английски език Английски език
3 Философия Немски език Изобразително изкуство Немски език Английски език Английски език Английски език Математика Английски език Английски език
4 Математика Философия Немски език Немски език Изобразително изкуство Английски език Английски език Английски език Математика Английски език
5 Немски език Математика Немски език Математика Английски език Английски език Философия Изобразително изкуство Английски език Информационни технологии
6 Немски език Немски език Немски език Немски език Математика Английски език Английски език Английски език Информационни технологии Английски език
7 Немски език Немски език Математика Немски език Английски език Математика Английски език Философия Английски език Английски език
8
9

СРЯДА

VIII А VIII Б VIII В VIII Г VIII Д VIII Е VIII Ж VIII З VIII И VIII К
1 Немски език Немски език Немски език Философия Български език и литература Български език и литература Английски език Английски език Изобразително изкуство Математика
2 Немски език Немски език Немски език Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература Английски език Английски език Математика Философия
3 Немски език Немски език Немски език Немски език Философия Английски език Английски език Изобразително изкуство Английски език Английски език
4 Немски език Изобразително изкуство Немски език Немски език Английски език Математика Английски език Английски език Английски език Английски език
5 Немски език Български език и литература Български език и литература Немски език Английски език Английски език Български език и литература Английски език Философия Английски език
6 Изобразително иззкуство Български език и литература Български език и литература Немски език Английски език Английски език Български език и литература Математика Английски език Английски език
7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
8 ФУЧ ФУЧ

ЧЕТВЪРТЪК

VIII А VIII Б VIII В VIII Г VIII Д VIII Е VIII Ж VIII З VIII И VIII К
1 Немски език Немски език Немски език Немски език Английски език Английски език Английски език Английски език Физическо възпитание и спорт Английски език- ИУЧ
2 Немски език Немски език Немски език Немски език Английски език Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език Английски език Английски език- ИУЧ
3 Немски език Немски език Физическо възпитание и спорт Математика Английски език Английски език Английски език- ИУЧ Английски език Английски език Български език и литература
4 Физическо възпитание и спорт Немски език Математика Български език и литература Английски език Английски език Английски език- ИУЧ Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература
5 Български език и литература Немски език Български език и литература Немски език Математика Английски език Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език- ИУЧ Английски език
6 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Немски език Физическо възпитание и спорт Английски език Математика Английски език Английски език- ИУЧ Английски език
7 ФУЧ ФУЧ Спортни дейности I - III Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV
8 Спортни дейности I - III Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV

ПЕТЪК

VIII А VIII Б VIII В VIII Г VIII Д VIII Е VIII Ж VIII З VIII И VIII К
1 Немски език Немски език Немски език Немски език Английски език Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език Математика
2 Немски език Немски език Немски език Немски език Английски език Български език и литература Английски език Математика Английски език Физическо възпитание и спорт
3 Информационни технологии Немски език Немски език Математика Английски език Математика Английски език Английски език Английски език Български език и литература
4 Немски език Немски език Немски език Информационни технологии Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Английски език Математика Български език и литература
5 Немски език Математика Информационни технологии Български език и литература Математика Английски език Английски език Български език и литература Български език и литература Английски език
6 Математика Информационни технологии Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език Български език и литература Български език и литература Английски език
7 ФУЧ ФУЧ Спортни дейности I - III
8 Спортни дейности I - III
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за VIII клас за II срок на учебната 2022_2023 година

IX КЛАС 2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ПОНЕДЕЛНИК

IX А IX Б IX В IX Г IX Д IX Е IX Ж IX З IX И IX К
1 Английски език - ИУЧ География и икономика Биология и ЗО Български език и литература География и икономика Английски език Физическо възпитание и спорт Философия
2 География и икономика Български език и литература Философия Биология и ЗО Физическо възпитание и спорт Английски език География и икономика Математика
3 Музика Физика и астрономия Български език и литература Физика и астрономия География и икономика Биология и ЗО География и икономика Математика Физическо възпитание и спорт
4 Английски език Английски език Музика Немски език Биология и ЗО Английски език География и икономика
5 Английски език География и икономика Физика и астрономия Немски език Философия Английски език Биология и ЗО
6 Биология и ЗО Музика Немски език Английски език Физика и астрономия Немски език Химия и ООС Английски език
7 География и икономика Английски език - ИУ Музика Биология и ЗО Немски език Английски език Филофосия Немски език Биология и ЗО Английски език
8 ФУЧ- Немски език ФУЧ- Немски език ФУЧ- Английски език Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV ФУЧ- Английски език
9 ФУЧ- Немски език ФУЧ- Немски език ФУЧ- Английски език Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV ФУЧ- Английски език

ВТОРНИК

IX А IX Б IX В IX Г IX Д IX Е IX Ж IX З IX И IX К
1 Немски език Български език и литература Английски език Математика Английски език Физическо възпитание и спорт География и икономика Български език и литература Немски език Немски език-ИУЧ
2 Немски език Български език и литература Английски език Физика и астрономия Английски език Немски език Математика Български език и литература Немски език-ИУЧ География и икономика
3 Химия и ООС Английски ези Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Немски език Английски език География и икономика Немски език Български език и литература
4 Информационни технологии Английски ези История и цивилизации Химия и ООС История и цивилизации Математика Английски език Химия и ООС География и икономика Химия и ООС
5 Български език и литература Информационни технологии История и цивилизации Немски език Физическо възпитание и спорт Химия и ООС История и цивилизации Математика Физика и астрономия Химия и ООС
6 Английски език-ИУЧ Физика и астрономия Химия и ООС Немски език Химия и ООС История и цивилизации Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Български език и литература Физика и астрономия
7 Физика и астрономия Химия и ООС Информационни технологии Английски език-ИУЧ Математика История и цивилизации Химия и ООС Физика и астрономия Български език и литература Физическо възпитание и спорт
8 Спортни дейности I - III ФУЧ- Английски език Спортни дейности II - IV
9 Спортни дейности I - III ФУЧ- Английски език Спортни дейности II - IV

СРЯДА

IX А IX Б IX В IX Г IX Д IX Е IX Ж IX З IX И IX К
1 Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Български език и литература Български език и литература Английски език Немски език-ИУЧ Биология и ЗО Физика и астрономия История и цивилизации Математика
2 Биология и ЗО История и цивилизации Български език и литература Немски език Математика Биология и ЗО Английски език Музика История и цивилизации Физика и астрономия
3 История и цивилизации Математика Физическо възпитание и спорт Биология и ЗО Български език и литература Математика Английски език История и цивилизации Биология и ЗО Музика
4 История и цивилизации Немски език Биология и ЗО Математика Български език и литература Български език и литература Музика История и цивилизации Математика Биология и ЗО
5 Немски език Физическо възпитание и спорт Математика История и цивилизации Музика Български език и литература Математика Биология и ЗО Физика и астрономия История и цивилизации
6 Математика Биология и ЗО Немски език История и цивилизации Биология и ЗО Физика и астрономия Български език и литература Математика Музика История и цивилизации
7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
8 Спортни дейности II - IV Спортни дейности I - III ФУЧ- Английски език
9 Спортни дейности II - IV Спортни дейности I - III ФУЧ- Английски език

ЧЕТВЪРТЪК

IX А IX Б IX В IX Г IX Д IX Е IX Ж IX З IX И IX К
1 Физическо възпитание и спорт Немски език Химия и ООС Философия География и икономика Английски език Български език и литература Български език и литература Физика и астрономия Английски език
2 География и икономика Химия и ООС Физическо възпитание и спорт Немски език Физика и астрономия Английски език Български език и литература Немски език - ИУЧ Философия Английски език
3 Философия Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Химия и ООС История и цивилизации География и икономика Химия и ООС История и цивилизации Български език и литература Информационни технологии
4 Химия и ООС История и цивилизации География и икономика Информационни технологии История и цивилизации Химия и ООС Немски език - ИУЧ История и цивилизации Английски език Физика и астрономия
5 Български език и литература История и цивилизации Немски език География и икономика Химия и ООС Информационни технологии Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Английски език История и цивилизации
6 Български език и литература География и икономика Немски език Физика и астрономия Информационни технологии Философия История и цивилизации Химия и ООС Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
7 Спортни дейности I - III Час на класа ФУЧ- Английски език
8 Спортни дейности I - III Спортни дейности I - III ФУЧ- Английски език
9 Спортни дейности I - III

ПЕТЪК

IX А IX Б IX В IX Г IX Д IX Е IX Ж IX З IX И IX К
1 История и цивилизации Физика и астрономия Химия и ООС Физическо възпитание и спорт Химия и ООС Физика и астрономия История и цивилизации Информационни технологии Математика Български език и литература
2 История и цивилизации Химия и ООС Физика и астрономия Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт Химия и ООС История и цивилизации Математика Информационни технологии Български език и литература
3 Химия и ООС Математика Български език и литература Математика История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Химия и ООС Физика и астрономия История и цивилизации Химия и ООС
4 Физика и астрономия Български език и литература История и цивилизации Химия и ООС Немски език-ИУЧ Математика Физика и астрономия Химия и ООС История и цивилизации Математика
5 Немски език Немски език Математика История и цивилизации Математика История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Английски език Химия и ООС Немски език
6 Математика Немски език Немски език История и цивилизации Български език и литература История и цивилизации Математика Английски език Химия и ООС Немски език
7 ФУЧ- Немски език ФУЧ- Немски език Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV ФУЧ- Английски език
8 ФУЧ- Немски език ФУЧ- Немски език Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV ФУЧ- Английски език
9
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за IX клас за II срок на учебната 2022_2023 година

X КЛАС 2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ПОНЕДЕЛНИК

X А X Б X В X Г X Д X Е X Ж X З X И X К
1 Немски език Химия и ООС Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език Български език и литература Немски език Английски език-ИУЧ Немски език История и цивилизации
2 Немски език Физическо възпитание и спорт Химия и ООС Английски език Английски език Философия Немски език Английски език-ИУЧ Немски език Изобразително изкуство
3 Физическо възпитание и спорт Немски език Немски език Химия и ООС Английски език-ИУЧ Математика Информационни технологии История и цивилизации Изобразително изкуство Български език и литература
4 Химия и ООС Немски език Немски език Математика Изобразително изкуство Информационни технологии Математика История и цивилизации Английски език-ИУЧ Химия и ООС
5 Математика Български език и литература Английски език Изобразително изкуство Математика История и цивилизации Химия и ООС Информационни технологии Английски език-ИУЧ Философия
6 Философия Български език и литература Английски език Немски език-ИУЧ Химия и ООС История и цивилизации Изобразително изкуство Математика Математика Информационни технологии
7 Спортни дейности I - III ФУЧ- Немски език ФУЧ- Немски език
8 Спортни дейности I - III ФУЧ- Немски език ФУЧ- Немски език
9

ВТОРНИК

X А X Б X В X Г X Д X Е X Ж X З X И X К
1 Български език и литература Несмки език-ИУЧ История и цивилизации Физика и астрономия Математика Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Български език и литература Математика Английски език-ИУЧ
2 Български език и литература Несмки език-ИУЧ Физика и астрономия История и цивилизации Английски език-ИУЧ Математика История и цивилизации Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език-ИУЧ
3 Биология и ЗО Математика География и икономика История и цивилизации Английски език-ИУЧ Физика и астрономия Български език и литература История и цивилизации Английски език-ИУЧ Математика
4 География и икономика История и цивилизации Математика Биология и ЗО Български език и литература История и цивилизации Български език и литература Математика Английски език-ИУЧ Физическо възпитание и спорт
5 Несмки език-ИУЧ География и икономика Биология и ЗО Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Английски език Математика Физика и астрономия Български език и литература Несмки език
6 Несмки език-ИУЧ Биология и ЗО Български език и литература География и икономика История и цивилизации Английски език Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Несмки език
7 ФУЧ- Английски език Час на класа ФУЧ- Немски език Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV ФУЧ- Немски език
8 ФУЧ- Английски език ФУЧ- Немски език Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV ФУЧ- Немски език
9

СРЯДА

X А X Б X В X Г X Д X Е X Ж X З X И X К
1 Физическо възпитание и спорт Химия и ООС География и икономика Философия Физика и астрономия Немски език География и икономика Български език и литература Математика-ИУЧ Физическо възпитание и спорт
2 География и икономика Философия Химия и ООС Български език и литература География и икономика Немски език Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Физика и астрономия Математика
3 Математика География и икономика Физическо възпитание и спорт Химия и ООС Физическо възпитание и спорт Български език и литература Философия Английски език-ИУЧ География и икономика Физика и астрономия
4 Химия и ООС Немски език-ИУЧ Математика История и цивилизации Информационни технологии Български език и литература Английски език Английски език-ИУЧ Химия и ООС География и икономика
5 Немски език-ИУЧ Физическо възпитание и спорт Немски език-ИУЧ Математика Философия Химия и ООС Английски език География и икономика Информационни технологии Английски език-ИУЧ
6 Немски език-ИУЧ Математика Немски език-ИУЧ Информационни технологии Английски език-ИУЧ География и икономика Български език и литература Химия и ООС Философия Английски език-ИУЧ
7 Час на класа Час на класа Час на класа ФУЧ- Английски език Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
8 Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV ФУЧ- Английски език Спортни дейности I - III ФУЧ- Немски език Спортни дейности II - IV
9 Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV Спортни дейности I - III ФУЧ- Немски език Спортни дейности II - IV

ЧЕТВЪРТЪК

X А X Б X В X Г X Д X Е X Ж X З X И X К
1 Философия История и цивилизации Немски език-ИУЧ Физическо възпитание и спорт Биология и ЗО Математика-ИУЧ Физика и астрономия Английски език История и цивилизации География и икономика
2 Изобразително изкуство История и цивилизации Математика-ИУЧ Физика и астрономия Математика-ИУЧ География и икономика Физическо възпитание и спорт Английски език История и цивилизации Биология и ЗО
3 Математика-ИУЧ Изобразително изкуство История и цивилизации Биология и ЗО География и икономика Филофосия История и цивилизации Математика-ИУЧ Физика и астрономия Английски език
4 Физика и астрономия Биология и ЗО История и цивилизации Математика-ИУЧ Немски език Изобразително изкуство Биология и ЗО Философия География и икономика Английски език
5 История и цивилизации Физика и астрономия Философия Немски език-ИУЧ Немски език Английски език-ИУЧ География и икономика Изобразително изкуство Биология и ЗО Физика и астрономия
6 Биология и ЗО Математика-ИУЧ Изобразително изкуство Немски език-ИУЧ История и цивилизации Физика и астрономия Английски език-ИУЧ Биология и ЗО Английски език История и цивилизации
7 История и цивилизации Немски език-ИУЧ Биология и ЗО Немски език-ИУЧ Физика и астрономия Биология и ЗО Английски език-ИУЧ География и икономика Английски език История и цивилизации
8 ФУЧ- Английски език ФУЧ- Английски език Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV
9 ФУЧ- Английски език ФУЧ- Английски език Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV

ПЕТЪК

X А X Б X В X Г X Д X Е X Ж X З X И X К
1 География и икономика Философия Информационни технологии Немски език География и икономика Физическо възпитание и спорт Математика-ИУЧ Философия Български език и литература Биология и ЗО
2 Информационни технологии География и икономика Философия Немски език Физическо възпитание и спорт Биология и ЗО Философия География и икономика Български език и литература Химия и ООС
3 Български език и литература Информационни технологии География и икономика Български език и литература Философия Английски език-ИУЧ Химия и ООС Биология и ЗО Физическо възпитание и спорт Математика-ИУЧ
4 Английски език Физика и астрономия Немски език-ИУЧ Български език и литература Български език и литература Английски език-ИУЧ География и икономика Химия и ООС Биология и ЗО Философия
5 Английски език Български език и литература Физика и астрономия Философия Български език и литература Английски език-ИУЧ Биология и ЗО Физическо възпитание и спорт Химия и ООС География и икономика
6 Физика и астрономия Английски език Български език и литература География и икономика Химия и ООС География и икономика Английски език-ИУЧ Немски език Философия Български език и литература
7 История и цивилизации Английски език Български език и литература География и икономика Биология и ЗО Химия и ООС Английски език-ИУЧ Немски език География и икономика Български език и литература
8 ФУЧ- Немски език Спортни дейности I - III
9 ФУЧ- Немски език Спортни дейности I - III
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за X клас за II срок на учебната 2022_2023 година

XI КЛАС 2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ПОНЕДЕЛНИК

XI А XI Б XI В XI Г XI Д XI Е XI Ж XI З XI И XI К
1 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Немски език- модул 5 Немски език- модул 5 Английски език- модул 1 Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език- модул 5 Немски език
2 Математика Български език и литература - ИУЧ Немски език- модул 5 Немски език- модул 5 Английски език- модул 2 Английски език Немски език Български език и литература Английски език- модул 5 Физическо възпитание и спорт
3 Английски език- модул 1 Български език и литература - ИУЧ Немски език- модул 5 Немски език- модул 5 Физическо възпитание и спорт Математика Немски език Български език и литература Английски език- модул 5 Немски език
4 Английски език- модул 1 Физическо възпитание и спорт Английски език- модул 2 Английски език- модул 3 Математика Български език и литература Немски език- модул 3 Физическо възпитание и спорт Немски език- модул 1 Немски език- модул 3
5 Немски език- модул 5 Немски език- модул 5 Английски език- модул 1 Математика Немски език Английски език- модул 1 Английски език- модул 5 Немски език- модул 3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература
6 Немски език- модул 5 Немски език- модул 5 Математика Английски език- модул 1 Немски език Български език и литература Английски език- модул 5 Английски език- модул 5 Немски език Български език и литература - ИУЧ
7 Немски език- модул 5 Немски език- модул 5 Физическо възпитание и спорт Английски език- модул 1 Немски език- модул 3 Български език и литература Английски език- модул 5 Математика Немски език Български език и литература - ИУЧ
8 Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV
9 Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV

ВТОРНИК

XI А XI Б XI В XI Г XI Д XI Е XI Ж XI З XI И XI К
1 трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет
2 трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет
3 трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет трети профилиращ предмет
4 Български език и литература Английски език Български език и литература Английски език- модул 2 Английски език- модул 3 Български език и литература - ИУЧ Английски език Немски език Немски език- модул 2 Физическо възпитание и спорт
5 Български език и литература Английски език Български език и литература Английски език- модул 2 Английски език- модул 4 Български език и литература - ИУЧ Английски език Немски език Немски език- модул 2 Немски език- модул 1
6 Английски език- модул 2 Английски език- модул 1 Английски език Български език и литература Физическо възпитание и спорт Немски език Немски език- модул 1 Български език и литература - ИУЧ Английски език Немски език- модул 1
7 Английски език- модул 2 Английски език- модул 1 Английски език Български език и литература Немски език- модул 3 Немски език Немски език- модул 1 Български език и литература - ИУЧ Английски език Български език и литература
8 Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV
9 Спортни дейности I - III Спортни дейности II - IV
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за XI клас за II срок на учебната 2022_2023 година

XII КЛАС 2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА