Родителски срещи

Клас Ден Час
смяна А / ІX и XI класове / 02.10.2014 г. 19.00 часа
смяна Б / Х и ХІI класове / 14.10.2014 г. 19.00 часа
смяна Б / VIII, Х и ХІІ класове / 02.12.2014 г. 19.00 часа / 18.00 часа за VIII кл.
смяна А / ІX и XI класове / 04.12.2014 г. 19.00 часа
смяна Б / X и XII класове / 24.02.2015 г. 19.00 часа
смяна А / VIII, ІX и XI класове / 05.03.2015 г. 19.00 часа / 18.00 часа за VIII кл.
смяна Б / X и XII класове / 29.04.2015 г. 19.00 часа
смяна А / VIII, ІX и XI класове / 05.05.2015 г. 19.00 часа / 18.00 часа за VIII кл.
смяна А / ІX и XI класове / 01.12.2015 г. 19.00 часа
смяна Б / VIII, Х и ХІІ класове / 03.12.2015 г. 19.00 часа / 18.00 часа за VIII кл.