Родителски срещи

График на родителските срещи за учебната 2017/2018 година

Клас Ден Час
VIII клас 12.10.2017г. 18.00 часа
ІХ и ХІ класове 17.10.2017г. 19.00 часа
Х и ХІІ класове 19.10.2017г. 19.00 часа
ІХ и ХІ класове 12.12.2017г. 19.00 часа
VIII, Х и ХІІ класове 14.12.2017г. 19.00 часа / 18.00 часа за VIII кл./
VIII, ІХ и ХІ класове 20.02.2018г. 19.00 часа / 18.00 часа за VIII кл./
Х и ХІІ класове 22.02.2018г. 19.00 часа
Родителска среща за общежитие към ЕГ „Пловдив” 15.09.2018г.