Родителски срещи

График на родителските срещи за I срок на учебната 2022/2023 година

Клас Ден Час
VIII клас 02.03.2023 г. /четвъртък 18:00 ч.
X и XII класове 21.02.2023 г./вторник 19:00ч.
ІХ и ХІ класове 02.02.2023 г./четвъртък 19:00 ч.
ІХ и ХІ класове 30.05.2023 г./вторник 19:00 ч.
VIII , X класове 06.06.2023 г./вторник VIII клас от 18:00 ч. , X и XII класове от 19:00ч.
XII клас 27.04.2023 г./четвъртък 19:00ч.