Родителски срещи

График на родителските срещи за I срок на учебната 2020/2021 година

Клас Ден Час
VIII клас 13.10.2020г. /вторник 18:00 ч.
X и XII класове 15.10.2020г./четвъртък 19:00ч.
ІХ и ХІ класове 5.11.2020г./четвъртък 19:00 ч.
ІХ и ХІ класове 08.12.2020г./вторник 19:00 ч.
VIII , X и XII класове 10.12.2020г./четвъртък VIII клас от 18:00 ч. , X и XII класове от 19:00ч.
Родителска среща за общежитие към ЕГ „Пловдив”