Дневен режим

Дневен Режим
за месеците: ІХ, ХІ, І, ІІІ и V

I Смяна II Смяна
Х и ХІІ клас ІХ и ХІ клас
понеделник - петък понеделник и вторник сряда, четвъртък и петък
1. 7.30 - 8.10 1. 13.00 - 13.40 1. 13.50 - 14.30
2. 8.20 - 9.00 2. 13.50 - 14.30 2. 14.40 - 15.20
3. 9.10 - 9.50 3. 14.40 - 15.20 3. 15.30 - 16.10
4. 10.10 - 10.50 4. 15.40 - 16.20 4. 16.30 - 17.10
5. 11.00 - 11.40 5. 16.30 - 17.10 5. 17.20 - 18.00
6. 11.50 - 12.30 6. 17.20 - 18.00 6. 18.05-18.45 - сряда; 18.10-18.50 - четвъртък и петък
7. 12.40 - 13.20 7. 18.10 - 18.50 7. 18.50 - 19.30 - сряда
8. 8. 8.

Дневен Режим
за месеците: Х, ХIІ, IІ, ІV и VI

I Смяна II Смяна
ІХ и ХІ клас Х и ХІІ клас
понеделник - петък понеделник, вторник и сряда сряда, четвъртък и петък
1. 7.30 - 8.10 1. 13.50 - 14.30 1. 13.00 - 13.40
2. 8.20 - 9.00 2. 14.40 - 15.20 2. 13.50 - 14.30
3. 9.10 - 9.50 3. 15.30 - 16.10 3. 14.40 - 15.20
4. 10.10 - 10.50 4. 16.30 - 17.10 4. 15.40 - 16.20
5. 11:00 - 11:40 5. 17.20 - 18.00 5. 16.30 - 17.10
6. 11.50 - 12.30 6. 18.10 - 18.50 - понеделник и вторник; 18.05 - 18.45 - сряда 6. 17.20 - 18.00
7. 12.40 - 13.20 7. 18.50 - 19.30 - сряда 7. 18.10 - 18.50