Дневен режим

Дневен Режим
за месеците: ІХ, ХІ, І, ІІІ и V

I Смяна II Смяна
Х и ХІІ клас ІХ и ХІ клас
1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.
4. 4. 4.
5. 5. 5.
6. 6. 6.
7. 7. 7.
8. 8. 8.

Дневен Режим
за месеците: Х, ХIІ, IІ, ІV и VI

I Смяна II Смяна
ІХ и ХІ клас Х и ХІІ клас
понеделник - петък
1. 7:30 - 8:10 1. 1.
2. 8:20 - 9:00 2. 2.
3. 9:10 - 9:50 3. 3.
4. 10:10 - 10:50 4. 4.
5. 11:00 - 11:40 5. 5.
6. 11:50 - 12:30 6. 6.
7. 12:40 - 13:20 7. 7.