Дневен режим

Дневен Режим
за месеците: ІХ, ХІ, І, ІІІ и V

I Смяна II Смяна
Х и ХІІ клас ІХ и ХІ клас
понеделник - петък понеделник и вторник сряда - петък
1. 07.30 - 08.10 1. 13.00 - 13.40 1. 13.50 - 14.30
2. 08.20 - 09.00 2. 13.50 - 14.30 2. 14.40 - 15.20
3. 09.10 - 09.50 3. 14.40 - 15.20 3. 15.30 - 16.10
4. 10.10 - 10.50 4. 15.40 - 16.20 4. 16.30 - 17.10
5. 11.00 - 11.40 5. 16.30 - 17.10 5. 17.20 - 18.00
6. 11.50 - 12.30 6. 17.20 - 18.00 6. 18.10 - 18.50 (сряда - 18:05 - 18:45)
7. 12.40 - 13.20 7. 18.10 - 18.50 7. 19.00 - 19.40 (сряда - 18:50 - 19:30)

Дневен Режим
за месеците: Х, ХIІ, IІ, ІV и VI

I Смяна II Смяна
ІХ и ХІ клас Х и ХІІ клас
понеделник - петък понеделник - сряда четвъртък и петък
1. 07.30 - 08.10 1. 13.50 - 14.30 1. 13.00 - 13.40
2. 08.20 - 09.00 2. 14.40 - 15.20 2. 13.50 - 14.30
3. 09.10 - 09.50 3. 15.30 - 16.10 3. 14.40 - 15.20
4. 10.10 - 10.50 4. 16.30 - 17.10 4. 15.40 - 16.20
5. 11.00 - 11.40 5. 17.20 - 18.00 5. 16.30 - 17.10
6. 11.50 - 12.30 6. 18.10 - 18.50 (сряда - 18:05 - 18:45) 6. 17.20 - 18.00
7. 12.40 - 13.20 7. 19.00 - 19.40 (сряда - 18:50 - 19:30) 7. 18.10 - 18.50