Дневен режимОт 15.01.2024г. учебните занятия в ЕГ „Пловдив“
се провеждат на едносменен режим с начален час 7:30 ч.


I Смяна II Смяна
Х и ХІІ клас ІХ и ХІ клас
1. 1. 1.

I Смяна II Смяна
ІХ и ХІ клас Х и ХІІ клас
1. 1. 1.