История

Първият вестник с името Делта Те излиза през декември 2000г. С него се поставя новата част от историята на вестника на гимназията, който по-късно става пряко обвързана с ИК „Марица“. През този период се сменят няколко редакторки екипа, като последният от тях продължава издаването на вестника до 2008г. В края на 2011г. нов редакторски екип подема инициативата да възстанови изяло прекратеното идаване на вестника. Този път обаче нещата са коренно променени – Делта Те е по-независим от всякога и вече окончателно се отделя от ИК „Марица“, като целият процес се извършва от ученици на гимназията.

Но традицията за училищен вестник в Английската гимназия далеч не започва от 2000г. Всъщност тя за пръв път е поставена от 8-б клас през 1967г. (когато училището още носи името ПГ „Георги Кирков“). Впечатляващо е, че този вестник за 

пет години не пропуска нито едно издание, а даже напротив – от първоначалните четири страници обемът се увеличава до 24, а третата година се появява

 и научно-техническо приложение - LASER (от Light Amplification of Simulated Emissions of Radiation).
Както и сега, вестникът е бил мястото, където всеки месец се помествали всякакви ученически бисери, есета, стихотворения, статии, репоражи и интервюта. Публикували се и новини за световни събития, за научни открития, които не трябва да остават встрани от полезрението на учениците. Разбира се, няма как и властващата система в страната да не остави своя отпечатък върху ученическото издание - вестникът се наричал „Комсомолско знаме“ и често страници се посвещавали на годишнини на СССР – просто защото така трябва. Доста по-различна била и самата направа на вестника, която отнемала много повече време, отколкото в днешни дни. Като за начало, за да се напише една статия, трябвало с часове да се мъчат над пишещата 

машина. Кориците на всеки един брой били рисувани ръчно, а когато на 8-ми декември 1980г. Джон Ленън бива застрелян, редакторите започват многочасово търсене на хартия за снимки, за да може събитието да бъде отбелязано подобаващо. По същото време излизал и вестник на цялото училище на име “The Monthly Review”, но одисеята по издаването му е още по-дълга и сложна. За съжаление той просъществувал само два броя и след това потънал в забрава.

През есента на 2012г. Делта Те навлиза в своя 7-ми пореден сезон. Тази година екипът си е поставил още по-високи цели, които да преследва. С окриването на новия сезон се очаква и обновената визия на изданието, която да допринесе за цялостно по-иновативния метод на вестника.