Проекти

Еразъм Акредитация в сферата на Училищното образование - 2024-2027г.Уважаеми колеги, ученици, родители и приятели на Езикова гимназия „Пловдив“,

С радост и гордост искаме да Ви съобщим, че на нашето училище беше присъдена
Еразъм Акредитация в сферата на Училищното образование за периода 2024-2027г.

    По време на периода на акредитация планираме да подготвим и осъществим четири проекта, по 1 на година, като основните ни цели са:

  - Постигане на високи и трайни резултати в профилираното обучение на учениците, които да обезпечат бъдещото им кариерно развитие;

  - Реализиране на училищни политики, насочени към формиране и усъвършенстване на чуждоезикови и социални компетенции, творческо и критично мислене на педагогическите кадри;

  - Постигане на европейски стандарти в управленския подход, разширяване и затвърждаване на мрежата от чуждестранни партньори за реализиране на проекти по Европейски и други международни програми.

   Заложени в проектното предложение са следния брой мобилности:

     2024г. - 4 учители и 20 ученици

     2025г. - 10 учители и 30 ученици

     2026г. - 12 учители и 36 ученици

     2027г. – 14 учители и 40 ученици

   Планираме мобилностите да се осъществят в Ирландия, Кипър, Германия, Австрия, Гърция, Исландия, Франция, Испания и др., според профила на партньорските училища и възможността да отговорят на специфичните нужди на всяко проектно предложение за периода.

  Очаквайте подробна информация за процедурата за кандидатстване за учители и ученици на сайта на гимназията и страницата ни за проектна дейност във Фейсбук (https://www.facebook.com/groups/389923471910013/).

Еразъм Акредитация в сферата на Училищното образование за периода 2024-2027г. (PDF)

Резултати от процедурата за подбор на педагогически кадри от ЕГ „Пловдив“ за участие в обучителни курсове по проект «Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие» по програма Еразъм+

ERASMUS+

 

СЪОБЩЕНИЕ

за резултатите от процедурата за подбор на педагогически кадри от ЕГ „Пловдив“ за участие в обучителни курсове

по проект «Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие»

по програма Еразъм+,

Ключова дейност 122, договор No 2023-1-BG01-KA122-SCH-000132179

 

Уважаеми колеги,

Комисията за работа по международни проекти на ЕГ „Пловдив“ в състав Н. Радев (председател), А. Тончева, Г. Димитрова, М. Стоилова, М. Добчева разгледа документите на всички 35 кандидати спазвайки принципите на ЕС за разнородност на участниците (пол, предметни колегии, възраст и др.), които са залегнали в одобреното проектно предложение. Представяме на вашето внимание одобрените 30 кандидати и 5 резерви за участие в мобилности с цел обучение:

 

Обучение за учители по английски език

Одобрени кандидати:

1         БОРИС ПЕТРОВ

2         СТАНИМИРА ДИМОВА

3         БОРЯНА МИТРАШКОВА

4         ГАНКА ИВАНОВА

5         ЖАНА ГЕОРГИЕВА

 

Обучение за учители по немски език:

Одобрени кандидати:

6          НИКОЛАЙ ПИШМИШЕВ

7          КРУМ ДИМИТРОВ

8          НИНА КОЛАРОВА

9          ЕЛИ ГИНЕВА

10       ИРЕНА МАРИНОВА

11       АНА СПАСОВА

 

Обучение за учители по STEM (науки, технологии и математика):

Одобрени кандидати:

12       ЛУЛЧО ПОПОВ

13       ДОРА ЧЕКАНОВА

14       МАРИЯ ДОЧЕВА

15       МАРИЯ КАЗАНДЖИЕВА

16       ИРЕНА ГАНЧЕВА

17       КАЛИНА АНГЕЛОВА

 

Надграждащо езиково обучение по английски език за учители с базово ниво А1-А2 за целите на работа по европейски проекти като etwinning и др.

Одобрени кандидати:

18       НЕЛИ ДАМЯНОВА

19       ХРИСТИНА ДАРАКЕВА

20       ЗОРНИЦА ШОПОВА

21       СИЛВИЯ ДИМИТРОВА

 

Обучение за разработване, управление и отчитане на международни проекти:

 Одобрени кандидати:

22       НИКОЛАЙ РАДЕВ

23       ДИМИТРИЙКА СТОЯНОВА

24       ГИНКА ДИМИТРОВА

25       МАРИЯ ДОБЧЕВА

26       МАРИЕЛА СТОИЛОВА

27       АЛБЕНА ТОНЧЕВА-САБИНОВА

28       МЛАДЕН КАФАЛИЕВ

29       ДИМИТЪР БАХЧЕВАНОВ

30       БОРИСЛАВ КЪНЕВ

 

Резерви: (номерацията не означава приоритет при подбора)

1       ИЛИАНА КУМАНОВА

2       ЦВЕТЕЛИНКА ДРАГАНОВА

3       ДИМИТРИНА ДИМОВА

4       ИРЕНА ИВАНОВА

5       АННА-МАРИЯ СУРЧЕВА

 

Всички курсове са планирани за периода юли-септември 2024г. В направления немски език и проектна дейност кандидатите ще бъдат разделени на 2 групи в 2 обучителни курса. Информация за конкретни дати и локации ще бъде предоставена на участниците по имейл след уточняване на подробностите с обучителните организации.

 

За контакти: eg.plovdiv.projects@gmail.com

 

гр. Пловдив                                                              Координатор:

23.10.2023г.                                                              А. Тончева

СЪОБЩЕНИЕ за резултатите от процедурата за подбор на педагогически кадри от ЕГ „Пловдив“ за участие в обучителни курсове по проект «Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие» по програма Еразъм+

2023 - 2024 Проект "Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие" за квалификация на педагогическите кадри по програма "Еразъм+"

ERASMUS+


ПОКАНА

за участие в процедура за подбор на педагогически кадри от ЕГ „Пловдив“

за участие в обучителни курсове по проект

«Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие»

по програма Еразъм+, Ключова дейност 122, договор No 2023-1-BG01-KA122-SCH-000132179

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с горепосочения проект Ви каним да кандидатствате за 30 бр. мобилности, разпределени в следните 5 направления:

 1. Обучение за учители по английски език
 2. Обучение за учители по немски език
 3. Обучение за учители по STEM (науки, технологии и математика) и др. предмети, преподавани на чужд език)
 4. Обучение за разработване, управление и отчитане на международни проекти за ръководни кадри, координатори, членове на комисии по квалификация и международни проекти и др. учители
 5. Надграждащо езиково обучение по английски език за учители с базово ниво А1-А2 за целите на работа по европейски проекти като etwinning и др.

Минималното езиково ниво (английски и/или немски), необходимо за участие в международните мобилности, е А2 според Европейската езикова рамка. За обученията за учители по езици минималното ниво е С1.

Всички направления изискват минимум средно ниво на дигитални компетентности.

Всички курсове са планирани за периода юли-септември 2024г. Информация за конкретни дати и локации ще бъде предоставена след приключване на селекционната процедура и уточняване на подробностите с обучителните организации.

При разглеждане на документите комисията за подбор е длъжна да спазва принципите на ЕС за разнородност на участниците (пол, предметни колегии, възраст и др.), които са залегнали в одобреното проектно предложение, както и да се постарае да бъдат включени колеги, които не са участвали в подобни обучения, ако отговарят на условията за кандидатстване и са предоставили необходимите документи.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление до директора (по образец), съдържащо:

- съгласие за участие в обучителен курс в горепосочения период

- максимум 2 обучителни направления, подредени по приоритет

- декларация за езиково ниво

- мотивация за участие

- план за разпространение на резултатите от обучението

Комисията за работа по международни проекти на ЕГ „Пловдив“ в състав Н. Радев (председател), А. Тончева, Г. Димитрова, М. Стоилова, М. Добчева ще изготви списък с одобрени кандидати и резерви в срок до 23.10.2023г.

Кандидатстването ще се извършва само по електронен път на следния електронен адрес:

eg.plovdiv.projects@gmail.com.

Моля, изпращайте Вашите кандидатури на посочения имейл в срок до 02.10.2023г.

 

гр. Пловдив                                                              Директор:
25.09.2023г.                                                              Н. Радев

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ "ЕРАЗЪМ+" 2023

2021 - 2022 Проект за мобилност за преподаватели и административен персонал по ключова дейност 101 в сектор „Училищно образование“ на програма Еразъм+

Еразъм+

През периода 02.06-13.08.2021 Николай Пишмишев и Иван Узунов взеха участие в две обучения в град Дюселдорф, Германия по програма Erasmus+.

Първото от двете обучения бе езиков курс, в който наблюдавахме обучението на подготвящи се за следване в Германия малайзийци, бяха проведени и множество упражнения с цел подобряване на четирите езикови компетентности.

Второто „Tablets, Apps und Web 2.0 im Deutschunterricht” имаше за тема употребата на смартфони, таблети и различни приложения в рамките на образователния процес в училище. През първия ден бяха представени приложения, подходящи за употреба на смартфони и таблети.

Вторият ден протече с пояснения и представяне на техника за провеждане на хибридно обучение, в което една част от участници са в присъствено такова, докато останалите се включват от разстояние чрез подходяща техника. Третия ден бяха обсъдени различки игрови методи и варианти за изготвяне на работни листове. Виртуална класна стая пък бе задачата за четвъртия ден, като всеки имаше възможност сам да изработи такава и да   я обзаведе по свой вкус. През петия ден разгледахме дидактическото приложение на интерактивните бели дъски. Ден 6 премина с разяснения, свързание с авторското право на материали от интернет, като бяха представени и обяснени лицензите Creative Commons. Всеки от участниците имаше възможност да извържи самостоятелно проучване в интернет и да изтегли снимки, съобразявайки се с авторското право и изискванията, произхождащи от него. Последният ден бе насочен изцяло към практическата част – прилагахме на практика наученото до момента.

Обучението ни обагати с нови познания от областта на технологиите, а голяма част от приложенията биха могли да разнообразят образователния процес, правейки го увлекателен и по-модерен в очите на учениците, което от своя страна може да повиши мотивацията и интереса им към усвояването на нови знания по различните предмети. Оценяваме високо и възможността да обчуваме с колеги от други страни и да обменяме опит.

работна група- Дюселдорф, Германия

2020 - 2021 Проект за мобилност за преподаватели и административен персонал по ключова дейност 101 в сектор „Училищно образование“ на програма Еразъм+

Logo proekt Logo proekt Project1 Project2 Project3

Проект за мобилност за преподаватели и административен персонал по ключова дейност 101  в сектор „Училищно образование“ на програма Еразъм+

 

Бенефициент: Езикова гимназия „Пловдив“

Име на проекта:

"Продължаващата професионална квалификация - път към ефективно учене и преподаване" "Continuing professional development – gateway to innovative teaching and learning success"

Абревиатура: CPD-GATEWAY

 

Стойност на финансирането: 76075.00 Евро

Продължителност: 27 месеца

Период на реализация на мобилностите: 01.07.2019 – 30.09.2021

Брой планирани мобилности: 35

 

Европейски план за развитие:

Европейският план за развитие, е част от Стратегията за развитие на училището във връзка с новите

промени и изискванията на съвременното образование и се основава на принципите за Европейско развитие 2030 и стратегическите документи за развитие на уменията и ключовите компетенции. Въвеждането на модерните технологии в класната стая и в управлението на училището съхранявайки добрите традиции и практики цели да създадем отворена, гъвкава и адаптивна система за развитие на училището, чиито основни цели са:

- Осигуряване на съвременна материално-техническа база и квалифициран педагогически екип, индивидуална и диференцирана работа с учениците, съобразно техните различни потребности.

- Непрекъснато надграждане на знанията и уменията с оглед максималното развитие на учениците в процеса на обучение и изграждането им като личности с езикови, дигитални, комуникативни и социални умения, осигуряващи предимство и мобилност на пазара на труда за личностно и кариерно развитие.

- Да бъдем лидер в осигуряването на качествено образование като приемем предизвикателствата на дигиталната революция, отварянето на образованието и глобалната надпревара за таланти.

- Изработване на иновативни училищни политики в сферата на управлението, насочени към формиране на чуждоезикови и социални компетенции, към насърчаването на творческо и критично мислене и към подкрепа на педагогическата колегия за усъвършенстване на професионалните умения. За да подкрепим мотивацията за учене, ориентирана спрямо личностното развитието на всеки в този процес, ние отчитаме необходимостта от прилагане на модерни образователни подходи, ефективно управление на процесите в класната стая, създаване на благоприятна среда за учене и преподаване, разработване на индивидуални материали за преподаване, които да подкрепят ученика в процеса на обучение и да създават възможности за индивидуални творчески и екипни изяви. Това изисква именно прилагането на Европейските стратегически цели за ключови компетентности, свързани с творчество и иновации на всички образователни нива. Усъвършенстваните езикови, дигитални, практически и социални умения за личностно и кариерно развитие на преподавателите са от голямо значение за успешното реализиране на целите в Стратегията. Успешното й прилагане е от съществено значение за преодоляване на недостига от дигитални компетенции, технологична култура и иновативно мислене на преподавателите в гимназията, необходими за успешно реализиране на качествен образователен процес. Целите за осъществяване на Европейския план за развитие са свързани с адекватното използване на интерактивни методи за развитие на творческото мислене на учениците, умения за рефлексия и самооценка на постигнатото, както от страна на учениците, така и от страна на учителите, усъвършенстване на уменията за работа в екип, които да подкрепят партньорския модел на обучение в класната стая.

Усъвършенстването на езиковите умения на целия училищен колектив е важна част от Европейската стратегия за развитие на училището предвид езиковия ни профил. Това налага усъвършенстването им както на педагогическия, така и на административния персонал, защото тези умения са важна част от ежедневната комуникация в съвременното образование.

Моделът и процесът на учене в съвременната образователна среда изисква и интегрирането на избрани методи на неформалното образование, както и насърчаването на интереса и толерантността на учениците чрез междукултурен диалог и обмяна на добри практики в сътрудничество с други училища в ЕС, университети и/или международни организации. Гимназията ще реализира план за изграждането й като иновативно училище, като активно приложи актуализираната Стратегия и Европейския план за развитие, както и планът за дигитализация и оптимизиране на административните процеси.

Осъзнатата професионална потребност да развиваме лидерството в училищната общност като прилагаме добрите Европейски практики и иновации в съвременните условия ни дава увереност в

постигането на нашата цел, за да отговорим на изискванията на съвременната високо- конкурентната образователна среда.

 

Следвайки целите си да формираме личности с висока интелектуална и практическа подготовка и култура, с изразено гражданско, проевропейско съзнание и поведение, със способности за ефективна реализация в обединена Европа, ние сме убедени в полезността на настоящия проект за мобилност.

 

Цели на проекта:

ОСНОВНА ЦЕЛ: Осъществяване на успешни квалификационни дейности за усвояване на доказани европейски практики в подкрепа на реализирането на иновативната политика на училището по примера на водещи европейски образователни системи. Практическо приложение на стратегическата рамка за Европейско сътрудничество в областта на образованието в интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа.

 

ИНДИКАТОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: внедрен и мултиплициран съвременен опит с добавена европейска стойност.

 

ПОДЦЕЛИ:

 1. Подобряване на конкурентоспособността на преподавателския състав чрез прилагане на добри практики от Европа и осъзнаване на ползите от европейската квалификационна практика за нуждите на учителите във всички предметни области. Споделяне на педагогически идеи.
 2. Предоставяне на сравнимо с европейското ниво обучение, създаване на благоприятна образователна среда в унисон с тази във водещи Европейски държави.
 3. Популяризиране на положителните практики чрез усъвършенстване на ключовите компетенции и умения на учителите и създаване на ядро от учители-новатори, които използват съвременни умения в разработването на образователни материали, интегриращи методите на позитивно обучение и прилагането на иновативни инструменти за преподаване.
 4. Осигуряване на качествено обучение, възпитание и социализация интернационализация на училищната среда.
 5. Подкрепа за професионалното развитие на управленския капацитет и лидерската училищна общност, който да подготви колегията за предизвикателствата на съвременното високотехнологично образование.
 6. Преосмисляне на образованието през призмата на инвестиции в умения за по-добри социални и икономически резултати, за знаещи и можещи граждани на Европа с широка култура, национални добродетели и европейски дух.

 

Очаквани резултати:

 1. Изграден екип от висококвалифицирани ръководители и учители-лидери с различен опит и отговорности, справящи се успешно с предизвикателствата на образователния процес.
 2. Подобрена образователна, социална и комуникационна среда в училище. Развит модерен тип управление на класната стая и организиране на учебните дейности с помощта на позитивни образователни методи, което да съответства на потребностите на съвременния ученик и образователна среда, както и да стимулира успешното изграждане на уменията съгласно Европейската рамка.
 3. Осъвременена европейска квалификационна рамка на училището с добавена стойност за продължаващо професионално развитие в посока на внедрени иновативни практики, позитивност, популяризиране на опита и постиженията. Изградено доверие между учителите-новатори и по-консервативните учители.
 4. Постигната интернационализация на образователната среда и проевропейско измерение в образованието на учениците ни чрез реализиране на професионалния потенциал и компетентности на учителската общност и чрез затвърждаване и надграждане на използването на модерни и новаторски подходи и практики.
 5. Повишени езикови компетенции на ръководния и лидерския екип чрез участие в европейски и международни образователни програми и общности,
 6. Създадени контакти с партньорски организации от Европа за реализация на самостоятелни проекти по програма Еразъм+ и други Европейски програми.

 

Убедени сме, че доброто училище е онова, което гъвкаво променя образователната си среда. Колективът ни иска да научи повече за най-добрите практики и стратегии на неформалното образование в областта на модерните технологии, както и да подобри качеството на процесите на преподаване и учене като развива и интегрира нови стратегии в учебната програма и урочните планове. ЕГ „Пловдив“ иска да инвестира в обучението и квалификацията на своя екип, за да се прилагат знанията, уменията и натрупания опит като инструмент за изграждане на позитивна учебна среда, решаване на проблеми, за устойчивост и борба със стреса и агресията в училище. Считаме, че обучения, свързани с усвояването и прилагането на т. нар. „меки умения“ – създаване на позитивна нагласа, лична мотивация, подпомагане решаването на конфликти, фасилитиране и водене на дискусия, гъвкавост при сблъсък с предизвикателства, дипломация в сложни ситуации, са ключови при създаване на екипи, работа в мултикултурна среда, мотивиране и менторство.

 

НП „Без свободен час в училище“

В продължение на дългогодишна традиция Езикова гимназия „ Пловдив“  успешно прилага НП „Без свободен час в училище“ и през настоящата 2020-2021 учебна година. Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение подобряване качеството на образованието чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователен процес на учениците в Езикова гимназия „Пловдив“, както и създаване на условия за опазване на живота и здравето им. В гимназията Националната програма се реализира чрез  модул „Без свободен час в училище“ с цел създаване на условия за непропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители.

НП „ Ученически олимпиади и състезания“

През учебна 2020-2021 година Езикова гимназия продължава работа по НП „ Ученически олимпиади и състезания“ – Модул „ Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“-2020/2021г., като през тази година по прогарамата работят 15 групи по предметни направления – Български език и литература, Немски език, Английски език и Философия.

Проект „ Образование за утрешния ден“

От 2019 година Езикова гимназия „Пловдив“ работи по Проект „ Образование за утрешния ден“ с дейност 6- Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности /клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения –базови и за напреднали/ като продължава и през учебна 2020-2021година. Целта на програмата е прилагането на иновативни методи на преподаване и усвояване на практически умения и стимулиране развитието на творческия потенциал. По прграмата има сформирани 4 групи в направление ИКТ: дигитална фотография, информатика и информационни технологии .

НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“

От 2018 в продължение на две учебни години Езикова гимназия успешно работи по

НП  „ Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки –Дейност 1“. Целта на националната програма е  създаването на  модерна образователна среда с обновено специализирано оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии.