ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Родителска среща за VIII клас за учебната 2021 - 2022 година

Уважаеми родители,
Поради необходимостта от спазване на дистанция родителската среща за новоприетите ученици в VIII клас за учебната 2021 - 2022 година ще се проведе на 11 септември 2021г. / събота/ по следния график:
VIII А - 9:00 ч. - голяма заседателна зала - Общежитие №2
VIII Б - 9:30 ч. - класна стая VIII Б - Общежитие №2
VIII В - 9:00 ч. - класна стая VIII Е - Общежитие №1
VIII Г - 10:00 ч. - голяма заседателна зала - Общежитие №2
VIII Д - 10:30 ч. - класна стая VIII Б - Общежитие №2
VIII Е - 10:00 ч. - класна стая VIII Е - Общежитие №1
VIII Ж - 11:00 ч. - голяма заседателна зала - Общежитие №2
VIII З - 11:30 ч. - класна стая VIII Б - Общежитие №2
VIII И - 11:00 ч. - класна стая VIII Е - Общежитие №1
VIII К - 12:00 ч. - голяма заседателна зала - Общежитие №2