Проект "Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие" за квалификация на педагогическите кадри по програма "Еразъм+"

ERASMUS

Уважаеми колеги, ученици и родители,
съобщаваме Ви, че беше одобрен поредния проект на Езикова гимназия "Пловдив" за квалификация на педагогическите кадри по програма "Еразъм+" на ЕС. Проектът със заглавие "Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие" (2023-1-BG01-KA122-SCH-000132179) е с едногодишен срок (01.11.2023г. - 31.10.2024г.) и безвъзмездно финансиране на стойност 69 490 евро. В рамките на периода на проектните дейности 30 преподаватели ще имат възможността да надградят професионалните си умения в обучителни курсове в различни направления като английски и немски език, предмети на чужд език, наука, технологии и разработване и управление на                                         международни проекти.

Откриване на учебната 2023-2024 година

Списък с новоприети ученици VIII клас за учебната 2023-2024 г.

Всички ученици от Езикова гимназия „Пловдив“ да се явят на 15.09.2023 г., в 9:10 часа, в ученическа униформа в двора на училището за откриване на новата учебна година.

Списък с новоприети ученици VIII клас за учебната 2023-2024 г.