Класни ръководители

8 Клас

Петя Русева 8a
Милоздрава Генова
Мария Владимирова
Ана Спасова
Жана Георгиева
Мария Хаджигеоргиева
Младен Кафалиев
Десислава Ралева
Албена Тончева - Сабинова
Кремена Кръчмарова

9 Клас

Павлина Йосифова 9 а
Мариела Хаджийска 9 б
Венета Налбантова 9 в
Даниела Николова 9 г
Александър Первазов 9 д
Ивелина Илиева 9 е
Станислава Мирчева 9 ж
Димитрия Кирякова 9 з
Лидия Василева 9 и
Михаела Бобилова 9 к

10 Клас

Николина Кирилова 10 а
Христина Даракева 10 б
Иванка Нешева 10 в
Георги Сивов 10 г
Мариана Боюкова 10 д
Христо Бояджиев 10 е
Калина Ангелова 10 ж
Илиана Куманова 10 з
Ирена Ганчева 10 и
Силвия Пенкова 10 к

11 Клас

Мирослав Атанасов 11 а
Райна Пеева 11 б
Цветелинка Драганова 11 в
Зорница Шопова 11 г
Лулчо Попов 11 д
Красимир Манолов 11 е
Георги Джумайов 11 ж
Румен Вангелов 11 з
Анна Султанова 11 и
Мария Богатева 11 к

12 Клас

Росица Костадинова 12 а
Ноеми Доникян 12 б
Иван Узунов 12 в
Стойко Танчев 12 г
Ангел Етов 12 д
Зорница Методиева 12 е
Петър Краевски 12 ж
Татяна Бакалова 12 з
Мариела Стоилова 12 и
Елена Иванова 12 к