Класни ръководители

8 Клас

Пенка Стамболджиева 8a
Петя Русева
Мария Владимирова
Ана Спасова
Жана Георгиева
Ганка Иванова
Младен Кафалиев
Борислав Кънев
Албена Тончева
Димитър Бахчеванов

9 Клас

Златка Атанасова 9 а
Мария Христозова - Дочева 9 б
Зорница Шопова 9 в
Ангел Етов 9 г
Боряна Митрашкова 9 д
Любка Делчева 9 е
Димитрина Димова 9 ж
Кремена Кръчмарова 9 з
Мария Богатева 9 и
Мирослав Атанасов 9 к

10 Клас

Стоянка Трифонова 10 а
Николина Кирилова 10 б
Калина Ангелова 10 в
Десислава Ралева 10 г
Паулина Топалова 10 д
Събина Узунова 10 е
Стойко Танчев 10 ж
Екатерина Стойнова 10 з
Петя Тренева 10 и
Таня Прончева 10 к

11 Клас

Зорница Методиева 11 а
Христина Даракева 11 б
Венета Налбантова 11 в
Василена Иванова 11 г
Ноеми Доникян 11 д
Мариела Стоилова 11 е
Пенка Бозовска 11 ж
Анета Чакалова 11 з
Христо Бояджиев 11 и
Лидия Василева 11 к

12 Клас

д-р Костадина Кацарова 12 а
Георги Илиев 12 б
Цветелинка Драганова 12 в
Станимира Димова 12 г
Мария Беслимова 12 д
Ирена Ганчева 12 е
Цветелина Сарандалиева 12 ж
Силвия Димитрова 12 з
Крум Димитров 12 и
Мария Казанджиева 12 к