Класни ръководители

8 Клас

Пенка Стамболджиева 8a
Петя Русева
Мария Владимирова
Ана Спасова
Жана Георгиева
Ганка Иванова
Младен Кафалиев
Борислав Кънев
Албена Тончева - Сабинова
Димитър Бахчеванов

9 Клас

Стоянка Коева - Трифонова 9 а
Николина Кирилова 9 б
Калина Ангелова 9 в
Марияна Боюкова 9 г
Паулина Димитрова - Топалова 9 д
Любка Делчева 9 е
Стойко Танчев 9 ж
Екатерина Стойнова 9 з
Петя Тренева 9 и
Таня Прончева 9 к

10 Клас

Зорница Методиева 10 а
Христина Даракева 10 б
Венета Налбантова 10 в
Мариела Стоилова 10 г
Ноеми Доникян 10 д
Антония Цветилова 10 е
Пенка Бозовска 10 ж
Анета Чакалова 10 з
Христо Бояджиев 10 и
Лидия Василева 10 к

11 Клас

д-р Костадина Кацарова 11 а
Георги Илиев 11 б
Станка Димитрова 11 в
Станимира Димова 11 г
Мария Беслимова 11 д
Ирена Ганчева 11 е
Силвия Пенкова 11 ж
Силвия Димитрова 11 з
Крум Димитров 11 и
Мария Казанджиева 11 к

12 Клас

Мария Добчева 12 а
Илиана Куманова 12 б
Мариела Ханджийска 12 в
Анна-Мария Сурчева 12 г
Татяна Бакалова 12 д
Мария Богатева 12 е
Владимир Атанасов 12 ж
Красимир Манолов 12 з
Ирена Маринова 12 и
Кремена Кръчмарова 12 к