Класни ръководители

8 Клас

Пенка Стамболджиева 8a
Ели Гинева
Мария Владимирова
Ана Спасова
Жана Георгиева
Ганка Иванова
Младен Кафалиев
Борислав Кънев
Албена Тончева - Сабинова
Елена Кръстева

9 Клас

Пенка Стайкова 9 а
Георги Илиев 9 б
Станка Димитрова 9 в
Стоянка Трифонова - Коева 9 г
Мария Беслимова 9 д
Ирена Ганчева 9 е
Силвия Пенкова 9 ж
Силвия Димитрова 9 з
Станислава Мирчева 9 и
Мария Казанджиева 9 к

10 Клас

Златка Атанасова 10 а
Илиана Куманова 10 б
Даниела Димитрова 10 в
Анна-Мария Сурчева 10 г
Нина Костадинова 10 д
Мария Богатева 10 е
Владимир Атанасов 10 ж
Красимир Манолов 10 з
Даниела Райкова 10 и
Кремена Кръчмарова 10 к

11 Клас

Иван Узунов 11 а
Анна Султанова 11 б
Зорница Шопова 11 в
Нели Караиванова 11 г
Елена Тодорова 11 д
Мирослав Атанасов 11 е
Цветелинка Драганова 11 ж
Зорница Методиева 11 з
Елица Кумчева 11 и
Анета Чакалова 11 к

12 Клас

Екатерина Стойнова 12 а
Стойко Танчев 12 б
Мариана Боюкова 12 в
Калина Ангелова 12 г
Николина Иванова 12 д
Мария Хаджигеоргиева 12 е
Мариела Стоилова 12 ж
Събина Узунова 12 з
Боряна Митрашкова 12 и
Елена Иванова 12 к