Класни ръководители

8 Клас

Петя Русева 8a
Милоздрава Генова
Мария Владимирова
Ана Спасова
Жана Георгиева
Ганка Иванова
Младен Кафалиев
Десислава Ралева
Албена Тончева - Сабинова
Кремена Кръчмарова

9 Клас

Павлина Йосифова 9 а
Стойко Танчев 9 б
Марияна Боюкова 9 в
Калина Ангелова 9 г
Нели Дамянова 9 д
Мария Хаджигеоргиева 9 е
Мариела Стоилова 9 ж
Зорница Методиева 9 з
Мария Казанджиева 9 и
Станислава Мирчева 9 к

10 Клас

10 а
Мариела Хаджийска 10 б
Венета Налбантова 10 в
Иван Узунов 10 г
Асен Тошев 10 д
Ивелина Илиева 10 е
Борислав Кънев 10 ж
Димитрия Кирякова 10 з
Лидия Василева 10 и
Станка Димитрова 10 к

11 Клас

Николина Кирилова 11 а
Христина Даракева 11 б
Стоянка Трифонова 11 в
Георги Илиев 11 г
Сабина Узунова 11 д
Христо Бояджиев 11 е
Кирилка Траянова 11 ж
Илиана Куманова 11 з
Ирена Ганчева 11 и
Мария Богатева 11 к

12 Клас

Мирослав Атанасов 12 а
Райна Пеева 12 б
Цветелина Драганова 12 в
Зорница Шопова 12 г
Лулчо Попов 12 д
Красимир Манолов 12 е
Георги Джумайов 12 ж
Румен Вангелов 12 з
Анна Султанова 12 и
Ноеми Доникян 12 к