Класни ръководители

8 Клас

Пенка Стамболджиева 8a
Милоздрава Генова
Мария Владимирова
Ана Спасова
Жана Георгиева
Ганка Иванова
Младен Кафалиев
Десислава Ралева
Албена Тончева - Сабинова
Кремена Кръчмарова

9 Клас

Иван Узунов 9 а
Анна Султанова 9 б
Зорница Шопова 9 в
Нели Караиванова 9 г
Михаела Бобилова 9 д
Мирослав Атанасов 9 е
Станислава Мирчева 9 ж
Зорница Методиева 9 з
Силвия Пенкова 9 и
Ангел Етов 9 к

10 Клас

Екатерина Стойнова 10 а
Стойко Танчев 10 б
Мариана Боюкова 10 в
Калина Ангелова 10 г
Николина Иванова 10 д
Мария Хаджигеоргиева 10 е
Мариела Стоилова 10 ж
Ангелина Шикова 10 з
Ирена Иванова 10 и
Мария Богатева 10 к

11 Клас

Анна-Мария Сурчева 11 а
Мариела Хаджийска 11 б
Венета Налбантова 11 в
Димитрия Кирякова 11 г
Асен Тошев 11 д
Ивелина Илиева 11 е
Борислав Кънев 11 ж
Аелксандър Первазов 11 з
Лидия Василева 11 и
Станка Димитрова 11 к

12 Клас

Николина Кирилова 12 а
Христина Даракева 12 б
Стоянка Трифонова 12 в
Георги Сивов 12 г
Събина Узунова 12 д
Христо Бояджиев 12 е
Мария Беслимова 12 ж
Илиана Куманова 12 з
Ирена Ганчева 12 и
Росица Костадинова 12 к