Членове

Мариан Димитров

"З" клас, випуск 2019

Председател на УП за 2017/2018г.

Паулина Стефанова

"З" клас, випуск 2019

Председател на УП за 2017/2018г.

Клементина Картевска

"И" клас, випуск 2021г.

Заместник-председател на УП за 2017/2018г.

Мартина Гарабедян

"И" клас, випуск 2018г.

Председател на УП за 2016/2017г.

Полина Георгиева

"И" клас, випуск 2018г.

Председател на УП за 2016/2017г.

Мари Шуманова

Випуск 2019г.

Заместник-председател на УП през 2016/2017г.

Бойко Димов

Випуск 2017г. 

Председател на УП за 2015/2016г.

Силвия Богданова

Випуск 2017г.

Заместник-председател на УП през 2015/2016г.

Незабравка Богданова

Випуск 2017г.

Заместник-председател на УП
 за 2015/2016г.

Димитър Киров

"В" клас, випуск 2014г.

Председател на УП за периода 2012/2013 и 2013/2014г.

Заместник-председател на УП за 2011/2012г.

Стефан Солачки

"З" клас, випуск 2014г.

Заместник-председател на УП за периода 2012/2013г и 2013/2014г.

Елена Дикова

"Ж" клас, випуск 2014г.

Отговорник на випуск 2014 за 2012/2013г.

Председател на УП през 2011/2012г.