Членове

Гергана Гешева

Гергана Гешева

10"и" клас, випуск 2023

Председател на УП за 2020/2021г.

Кремена Пенева

Кремена Пенева

10"и" клас, випуск 2023

Заместник-председател на УП за 2020/2021г.

Стефан Въжев

Стефан Въжев

10"д" клас, випуск 2023

Заместник-председател на УП за 2020/2021г.