Програма и бюджет

ОБРЪЩЕНИЕ 

ОТ

 УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГР. ПЛОВДИВ

 

 Уважаеми родители,

             През юни 2017г. се проведе Общо събрание на Училищното Настоятелство при Езикова Гимназия Пловдив, на което бе обсъдено и взето решение сградите  на Езиковата гимназия – училищен корпус и общежития, да се охраняват от професионална охрана, която да опазва училищната собственост и да гарантира сигурността на нашите деца.

В началото на учебната година бе подписан договор за физическа охрана с охранителна фирма – „Алфа Сот – България” ООД, гр. Пловдив, която до настоящия момент изпълнява задълженията си отговорно и професионално.

За да бъде възможно реализирането на тази добра инициатива, обаче, са необходими средства. 

В тази връзка най – учтиво приканваме всички родители, които желаят добрата практика по охрана на училището, в което учат нашите деца, да продължи,  да се включат в нашата инициатива за доброволни дарения, за да можем да заплащаме дължимите за това такси.

Сумите за дарения можете да внасяте :

- директно по банковата сметка на настоятелството –

Уникредит Булбанк, IBAN BG60UNCR70001520632197, BIC UNCRBGSF,

получател: УН при ЕГ Пловдив, Булстат :115029222;

(данни за електронно банкиране: Получател - УЧИЛ. НАСТ. ПРИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПЛО, Булстат :115029222, Бул.”България” №123, Град Пловдив)

 -  в касата на настоятелството при касиера Силвия Петрова  - 088473060.

                

ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРИМ!

                                                            УС  на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

                                                            ПРИ    ЕГ „ПЛОВДИВ”


ОБРЪЩЕНИЕ 

ОТ

 УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГР. ПЛОВДИВ

 

            Уважаеми членове на Училищно  Настоятелство при Езикова Гимназия Пловдив,

най – учтиво ВИ напомняме, че до края на м. декември 2017г. е желателно  да внесете членският си внос за 2017г., който е в размер на 36 лв. Членският внос можете да внасяте:

 директно по банковата сметка на настоятелството: УЧИЛ.НАСТ. ПРИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПЛОВДИВ, Булстат :115029222, Бул.”България” №123, Град Пловдив, Банкова сметка Уникредит Булбанк  IBAN BG60UNCR70001520632197, BIC UNCRBGSF,

както и  в касата на настоятелството при касиера Силвия Петрова - училищен корпус на ЕГ Пловдив, ет.3 .

На тези, които са внесли дължимият членски внос Благодарим и се извиняваме за безпокойството.

 

УС  на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

                                                                       ПРИ    ЕГ „ПЛОВДИВ”