Как да участвам?

Кой е в екипа на Делта Те?
Екипът на Делта Те се състои от амбицирани, креативни и дейни ученици от Езикова гимназия „Пловдив“. Всеки ученик, който проявява интерес и смята, че може да допринесе по един или друг начин за развитието на процеса по издаването на вестника, е добре дошъл.

Какво получавам, ако реша да учавствам в издаването?
Първото, което очаквате да прочетете, е сертификат – да, такъв се издава при официалното приключване на сезона. Но много по-важни са опитът, който обхваща много сфери и ви поставя в реална работна среда, работата с екипа и всички останали участници в училищния живот. Участието в екипа на вестника дава усещането за истински активен ученически живот – винаги в центъра на събитието.

Как мога да се запиша?
Включването в екипа не би могло да бъде по-лесно. Необходимо е просто да напишете едно писмо на електронната ни поща (deltate@els-plovdiv.com) или да се свържете с някого от екипа, като контактите може да намерите на последната страница на всяко издание. След това ще посетите следващото общо събрание на екипа и може да се почувствате вписани.

С какво мога да се занимавам в екипа?
Издаването на вестника обхваща всички етапи на издаването на подобен журналистически продукт. В различни сфери на издаването работят различни хора, а някои от тях покриват няколко звена от процеса… трети – всички. Първата стъпка е събирането на информация за отминали и предстоящи събтия, разработване и обсъждане на идеи. Това се прави на общи събрания, където присъства целият екип. Всеки репортер от екипа получава в последствие тема, върху която трябва да пише, или бива ангажиран за отразяване на предстоящо събитие. Там той отива заедно с фотограф от екипа. Вторият, освен отразяване на събития, има за задача да засема различни кадри, които са необходими за следващия брой. След предаването на материалите от репотерите идва времето за редактиране и корекция – тук редакторите упражняват своите завидни езикови умения. Веднъж редактирани, материалите следва да се разпределят по страници и страньорите се захващат с графично оформление. До финалното приключване на оформлението следват още няколко редакции и корекции. Вестникът се опечатва в издателска къща, след което започва неговото разпространение в гимназията.

Кога мога да се включа?
Няма ограничения при записването за участие в екипа на Делта Те. Това е напълно доброволно начинание, което може да започне по всяко време на годината.

Какво ще се очаква от мен?
Като за начало – интерес и ентусиазъм. Без тези два ключови момента, всяко ново начинание не би било обещаващо. При наличието на двете гореописани предпоставки, ръководството на екипа (а и навярно всички членове) ще се опитат максимално да улеснят вписването в средата.

Какви способности са необходими?
Тъй като екипът на Делта Те извърша голям набор от дейности, свързани с издаването на вестника и училищния живот, са необходими повече хора. Обикновено екипът се състои от 20-25 ученици. Необходими са фотографи, репортери, редактори, ученици с повече копютърни компетенции (поддържане на онлайн присъствието и графичния дизайн), разпространители на вестника, идейни подрастващи, както и такива, които просто обичат организационната дейност и са готови да помогнат при ежедневните задачи на екипа.

Ако имате още въпроси, не се колебайте да ни пишете или позвъните!

e-mail: deltate@els-plovdiv.com
тел. редакция: 0895466672
Гл. редактор: Петър Ангов
Follow us on Facebook: www.facebook.com/eds.delta.te