Можете да се свържете с нас чрез контактната форма или на посочените по-долу телефони.

бул. "България" 123
4003 Пловдив

Канцелария: 032 956 051
Директор: 032 956 020 - Николай Радев
Зам.-директор: 032 956 096 - Гинка Димитрова,Нели Дамянова
Счетоводство: 032 945 343
Общежитие I: 032 953 314
Общежитие II: 032 952 045

E-mail:  ezikova_gimnazia_plovdiv@eg-plovdiv.com

             info-1690449@edu.mon.bg