СЪОБЩЕНИЯ И СЪБИТИЯ

Промяна на седмичния режим за месец октомври 2023г.

Уважаеми учители и ученици,
От 02.10.2023г. учениците от ЕГ "Пловдив" ще учат, както следва:

• Първа смяна - учениците от VIII, IX и XI клас
• Втора смяна - учениците от X и XII клас

Списък с новоприети ученици в VIII клас за учебната 2023-2024 г.

Списък с новоприети ученици VIII клас за учебната 2023-2024 г.

Свободни места в ЕГ " Пловдив" за учебната 2023-2024 г.

Свободно място в ЕГ " Пловдив" - 12 ж клас за учебната 2023 - 2024 г. Свободни места в ЕГ " Пловдив" - XI клас за учебната 2022-2023 г. Свободни места в ЕГ " Пловдив" - XI клас за учебната 2022-2023 г.
Поправителна сесия за определяне на годишна оценка на ученици в СФО_2022-2023 г. Изпитна сесия май - юни за определяне на годишна оценка на ученици в СФО_2022-2023 г. Изпитна сесия януари - февруари за определяне на годишна оценка за ученици в СФО_2022-2023 г.


Изпитна сесия януари - февруари 2022г. за определяне на годишна оценка за ученици в СФО

Изпитна сесия януари - февруари за определяне на годишна оценка за ученици в СФО

Списък новоприети ученици в VIII клас за 2021 - 2022 учебна година

Списък новоприети

Еднократна помощ за всички ученици от VIII клас в размер на 300 лв.

Еднократна помощ за всички ученици от VIII клас в размер на 300 лв.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЕ ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ЕГ „ПЛОВДИВ” разполага с общежития за момичета и момчета за учебната 2021/2022год.
Настаняват се ученици от 7 до 12 клас от всички училища в града.
Заплаща се месечна такса – 30 лева.
За живота, здравето и учебната подготовка се грижат денонощно квалифицирани възпитатели.
Адресът на общежитието е: гр. Пловдив, бул. ”България” 123
В непосредствена близост се намира автобусна спирка (автобусни линии 4,11,18,20 44,113,222 ), осигуряваща бърза и удобна връзка до всички райони на града.

Телефони за връзка:
032 95 20 45 – девойки
0886050067 – девойки
032 95 33 14 – младежи
0884773067 - младежи