СЪОБЩЕНИЯ И СЪБИТИЯ

Осъществяване на учебния процес от 01.12.2021г

Осъществяване на учебния процес от 01.12.2021г

Общежитията към ЕГ "Пловдив" ще бъдат отворени на 01.12.21г. /сряда/ в 6:00ч.

Уважаеми родители и ученици,
Общежитията към ЕГ "Пловдив" ще бъдат отворени на 1.12.21г. /сряда/ от 6:00 часа.
Учениците които са възпрепятствани , могат да извинят отсъствията си с бележка от родител.

Осъществяване на учебния процес от 08.11.2021г

Осъществяване на учебния процес от 08.11.2021

Осъществяване на учебния процес от 28.10.2021

Осъществяване на учебния процес от 28.10.2021

Осъществяване_ на _ учебния процес_ 22.10.2021-04.11.2021

Сваляне

Свободно място в ЕГ " Пловдив" - 10 клас

Свободно място в ЕГ " Пловдив" - 10а клас

Тържествено откриване на новата 2021 - 2022 учебна година

Скъпи учители и ученици,

Поради необходимостта да се спазват противоепидемиологичните мерки, тържественото откриване на новата учебна година ще премине на три етапа:
- в 10 часа – за VIII и XII клас
- в 11,30 часа – за IX и X клас
- в 13 часа – за XI клас

Учениците трябва да се явят в двора на ЕГ „Пловдив“ 30 минути преди началото на тържеството за съответния клас в униформено облекло и като спазват изискванията за дистанция.

Свободно място в ЕГ " Пловдив" - 10 клас

свободно място_обява 10 з

Свободно място в ЕГ " Пловдив" - 12 клас

свободно място_обява 12 б

Родителска среща за VIII клас за учебната 2021 - 2022 година

Уважаеми родители,
Поради необходимостта от спазване на дистанция родителската среща за новоприетите ученици в VIII клас за учебната 2021 - 2022 година ще се проведе на 11 септември 2021г. / събота/ по следния график:
VIII А - 9:00 ч. - голяма заседателна зала - Общежитие №2
VIII Б - 9:30 ч. - класна стая VIII Б - Общежитие №2
VIII В - 9:00 ч. - класна стая VIII Е - Общежитие №1
VIII Г - 10:00 ч. - голяма заседателна зала - Общежитие №2
VIII Д - 10:30 ч. - класна стая VIII Б - Общежитие №2
VIII Е - 10:00 ч. - класна стая VIII Е - Общежитие №1
VIII Ж - 11:00 ч. - голяма заседателна зала - Общежитие №2
VIII З - 11:30 ч. - класна стая VIII Б - Общежитие №2
VIII И - 11:00 ч. - класна стая VIII Е - Общежитие №1
VIII К - 12:00 ч. - голяма заседателна зала - Общежитие №2

Свободно място в ЕГ " Пловдив" - 12 клас

свободно място_обява 12 ж

Списък новоприети ученици в VIII клас за 2021 - 2022 учебна година

Списък новоприети

Свободно място в ЕГ " Пловдив" - 10 клас

Свободно място в ЕГ " Пловдив" - 10 клас

Еднократна помощ за всички ученици от VIII клас в размер на 300 лв.

Еднократна помощ за всички ученици от VIII клас в размер на 300 лв.

Свободни места в ЕГ " Пловдив" за учебната 2020/ 2021г.

свободно място_обява 8ж и 11 ж

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЕ ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ЕГ „ПЛОВДИВ” разполага с общежития за момичета и момчета за учебната 2021/2022год.
Настаняват се ученици от 7 до 12 клас от всички училища в града.
Заплаща се месечна такса – 30 лева.
За живота, здравето и учебната подготовка се грижат денонощно квалифицирани възпитатели.
Адресът на общежитието е: гр. Пловдив, бул. ”България” 123
В непосредствена близост се намира автобусна спирка (автобусни линии 4,11,18,20 44,113,222 ), осигуряваща бърза и удобна връзка до всички райони на града.

Телефони за връзка:
032 95 20 45 – девойки
0886050067 – девойки
032 95 33 14 – младежи
0884773067 - младежи