СЪОБЩЕНИЯ И СЪБИТИЯ

Национална олимпиада по английски език – областен кръг за учебна 2023-2024 година

Олимпидата ще се проведе на 18.02.2024г. в централна сграда
на Езикова гимназия „Пловдив“ за учениците от VIII до XI клас
и Заседателна зала в общежитие №2 за учениците в XII клас
с начален час 9.00;

Учениците следва да заемат местата си в 8.30, за да бъдат
инструктирани от квесторите.

Национална олимпиада по немски език – областен кръг за учебна 2023-2024 година

Олимпидата ще се проведе на 11.02.2024г. в общежития 1 и 2
на Езикова гимназия „Пловдив“ с начален час 14.00;
Учениците следва да заемат местата си в 13.30, за да бъдат
инструктирани от квесторите.

Всички участници трябва да представят документ за самоличност
и да носят сини химикали.

Изпитна сесия януари - февруари за определяне на годишни оценки на Симеон Станоев – ученик в XII И клас в самостоятелна форма на обучение през учебната 2023/2024 г.

Изпитна_сесия_Симеон_Станоев_за_определяне_на_годишни_оценки_2023_2024


Рейтингова система на висшите училища в Република България

Рейтингова система на висшите училища в Република България

Информираме учениците от XII клас за възможността да се запознаят с Рейтинговата система на висшите училища в Република България на уеб страницата rsvu.mon.bg.

Ден на отворените врати в ЕГ "Пловдив"

На 22 декември 2023г. от 13.30ч. в ЕГ „Пловдив“ ще се проведе
традиционния Ден на отворените врати. Ще бъде открита и изложба
на Клубовете за извънкласни дейности „Арт фотография“ и „Дигитална фотография“.
Каним всички учители и ученици, които през годините с труда
и ученолюбието си са издигнали нивото на Английската гимназия до
висините, на които е сега.


От ръководството на ЕГ „Пловдив“

Областен кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2023г.

Областният кръг на Националното състезание за речеви и
комуникативни умения на английски език
за учебната 2023-2024г. ще се проведе
на 03.11.2023г. в Езикова гимназия „Пловдив“, както следва:

11.00 часа –
Първа възрастова група в Общежитие 2, Етаж 1 – СТЕМ Център

13.30 часа –
Втора възрастова група в Общежитие 2, Партер – Заседателна зала

Национална програма "Заедно в изкуството и в спорта"

През учебната 2023-2024 година по НП "Заедно в изкуството и в спорта" в Езикова гимназия "Пловдив" ще бъдат сформирани три групи както следва:

1. Група по волейбол XI - XII клас, смесена група

2. Група по футбол VIII - X клас, момчета

3. Група по баскетбол VIII - X клас , момчета


Промяна на седмичния режим за месец октомври 2023г.

Уважаеми учители и ученици,
От 02.10.2023г. учениците от ЕГ "Пловдив" ще учат, както следва:

• Първа смяна - учениците от VIII, IX и XI клас
• Втора смяна - учениците от X и XII клас

Свободни места в ЕГ " Пловдив" за учебната 2023-2024 г.

Свободно място в ЕГ " Пловдив" - 12 ж клас за учебната 2023 - 2024 г. Свободно място в ЕГ " Пловдив" - 12 д клас за учебната 2023 - 2024 г.

Списък с новоприети ученици в VIII клас за учебната 2023-2024 г.

Списък с новоприети ученици VIII клас за учебната 2023-2024 г.
Поправителна сесия за определяне на годишна оценка на ученици в СФО_2022-2023 г. Изпитна сесия май - юни за определяне на годишна оценка на ученици в СФО_2022-2023 г. Изпитна сесия януари - февруари за определяне на годишна оценка за ученици в СФО_2022-2023 г.

Изпитна сесия януари - февруари 2022г. за определяне на годишна оценка за ученици в СФО

Изпитна сесия януари - февруари за определяне на годишна оценка за ученици в СФОСписък новоприети ученици в VIII клас за 2021 - 2022 учебна година

Списък новоприетиЕднократна помощ за всички ученици от VIII клас в размер на 300 лв.

Еднократна помощ за всички ученици от VIII клас в размер на 300 лв.ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЕ ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ЕГ „ПЛОВДИВ” разполага с общежития за момичета и момчета за учебната 2021/2022год.
Настаняват се ученици от 7 до 12 клас от всички училища в града.
Заплаща се месечна такса – 30 лева.
За живота, здравето и учебната подготовка се грижат денонощно квалифицирани възпитатели.
Адресът на общежитието е: гр. Пловдив, бул. ”България” 123
В непосредствена близост се намира автобусна спирка (автобусни линии 4,11,18,20 44,113,222 ), осигуряваща бърза и удобна връзка до всички райони на града.

Телефони за връзка:
032 95 20 45 – девойки
0886050067 – девойки
032 95 33 14 – младежи
0884773067 - младежи