СЪОБЩЕНИЯ И СЪБИТИЯ

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ЕГ „Пловдив“ към 19.10.2020г.

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ЕГ „Пловдив“ към 19.10.2020г.

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ЕГ „Пловдив“ към 08.10.2020г.

8.10.20г.Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ЕГ „Пловдив“

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ЕГ „Пловдив“ към 07.10.2020г.

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ЕГ „Пловдив“ към 07.10.2020г.

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ЕГ „Пловдив“ към 05.10.2020г.

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ЕГ „Пловдив“.

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ЕГ „Пловдив“ към 03.10.2020г.

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19 в ЕГ „Пловдив“.

Противоепидемични мерки_Ковид19_ЕГ Пловдив

Сваляне

Процедура подаване и получаване на служебни бележки и други необходими документи

Уважаеми родители и ученици,
при необходимост от служебни бележки или друг вид документи е нужно да подадете Заявление по електронен път. Получаването на нужните документи от учениците ще се извършва чрез класните ръководители, а от родители и външни лица - от охраната на гимназията.

Заповед такси общежитие

Заповед такси общежитие

Свободни места в ЕГ „Пловдив”

Свободни места в ЕГ „Пловдив”

Форми на обучение

През учебната 2020/ 2021 г. в Езикова гимназия „Пловдив“ няма ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение.

Съобщение относно учебници по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за учебната 2020/2021 година в ЕГ „Пловдив“

Сваляне

Уважаеми родители и ученици,
Учебниците по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за предстоящата учебна година се закупуват по описания начин в прикачения файл

ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕ В 8 КЛАС В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. - 3- ТО КЛАСИРАНЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО:

1. Заявление до директора ;
2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
4. Информационна бланка (по образец);
5. Заявление до директора за:
- избираеми учебни часове в VIII клас през учебната 2020/2021г;
- факултативни учебни часове по музика и изобразително изкуство в VIII клас през учебната 2020/2021г;
- часове по спортни дейности – баскетбол в VIII клас през учебната 2020/2021г.
6. Копие на имунизационния паспорт издаден от лекуващия лекар на ученика (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации);
7. Лична профилактична карта (данни за личния лекар име, адрес, телефон)

РАБОТНО ВРЕМЕ:
На 30.07.2020 г. от 8.30 ч. до 16.30ч.

МЯСТО НА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
за профил Английски език – кабинет № 35


Документи за записването може да разпечатате от сайта на гимназията – Ученици-Документи за изтегляне


Записалите се ученици закупуват елемент от униформата на ЕГ „Пловдив” /вратовръзка или фишу / от фирма „ЛиКол”. Фирменият магазин на „ЛиКол“ се намира в гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ №14, тел. 0899949957.

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕ В 8 КЛАС В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. - СЛЕД 2-РО КЛАСИРАНЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО:

1. Заявление до директора ;
2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
4. Информационна бланка (по образец);
5. Заявление до директора за:
- избираеми учебни часове в VIII клас през учебната 2020/2021г;
- факултативни учебни часове по музика и изобразително изкуство в VIII клас през учебната 2020/2021г;
- часове по спортни дейности – баскетбол в VIII клас през учебната 2020/2021г.
6. Копие на имунизационния паспорт издаден от лекуващия лекар на ученика (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации);
7. Лична профилактична карта (данни за личния лекар име, адрес, телефон)

РАБОТНО ВРЕМЕ:
На 21.07.2020 г. и 22.07.2020 г. от 8.00 ч. до 17.00ч.

МЯСТО НА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
за профил Английски език – кабинет № 9, етаж I, главна сграда
за профил Немски език – кабинет № 10, етаж I, главна сграда


Документи за записването може да разпечатате от сайта на гимназията – Ученици-Документи за изтегляне


Записалите се ученици закупуват елемент от униформата на ЕГ „Пловдив” /вратовръзка или фишу / от фирма „ЛиКол”. Фирменият магазин на „ЛиКол“ се намира в гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ №14, тел. 0899949957.

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕ В 8 КЛАС В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Във връзка с указание от г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката Ви информираме, че при наличие на карантинирани ученици/родители, което може да се докаже с документ от здравните власти, записването на класиран ученик може да осъществите чрез изпращане на електронната поща на училището ezikova_gimnazia_plovdiveg-plovdiv.com на сканирани документи: заявление, свидетелство за основно образование, декларация за обработка на лични данни и декларация, че сте възпрепятствани, която задължително е придружена от копие или снимка на документа, доказващ карантината. След изтичането на карантината следва да се донесат своевременно оригиналите на документите.

ДИПЛОМИРАНЕ ВИПУСК 2020Г.

Скъпи зрелостници, на следния линк може да видите албума със снимки от тържеството по повод дипломирането на Випуск 2020:
https://www.facebook.com/pg/UpEgPlovdiv/photos/?tab=album&album_id=3062492063836067

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕ В 8 КЛАС В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО:

1. Заявление до директора ;
2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
4. Информационна бланка (по образец);
5. Заявление до директора за:
- избираеми учебни часове в VIII клас през учебната 2020/2021г;
- факултативни учебни часове по музика и изобразително изкуство в VIII клас през учебната 2020/2021г;
- часове по спортни дейности – баскетбол в VIII клас през учебната 2020/2021г.
6. Копие на имунизационния паспорт издаден от лекуващия лекар на ученика (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации);
7. Лична профилактична карта (данни за личния лекар име, адрес, телефон)

РАБОТНО ВРЕМЕ:
На 14.07.2020 г., 15.07.2020 г. и 16.07.2020 г. от 8.00 ч. до 17.00ч.

МЯСТО НА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
за профил Английски език – кабинет № 9, етаж I, главна сграда
за профил Немски език – кабинет № 10, етаж I, главна сграда


Документи за записването може да разпечатате от сайта на гимназията – Ученици-Документи за изтегляне


Записалите се ученици закупуват елемент от униформата на ЕГ „Пловдив” /вратовръзка или фишу / от фирма „ЛиКол”. Фирменият магазин на „ЛиКол“ се намира в гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ №14, тел. 0899949957.