СЪОБЩЕНИЯ И СЪБИТИЯ

ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОДИТЕЛИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ”

Покана за събрание на родителите за избор на представители на родителите в Обществения съвет Правомощия на Обществения съвет


На 11.12.2022 г. от 9.30 ч. в сградата на Езикова гимназия „Пловдив“ ще се проведе общински кръг на олимпиадата по математика.

Списък новоприети ученици в VIII клас за 2022 - 2023 учебна година

Списък новоприети ученици в VIII клас за 2022 - 2023 учебна година

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕ В VIII КЛАС В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО:
1. Заявление до директора ;
2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
4. Информационна бланка (по образец);
5. Заявление до директора за:
- избираеми учебни часове в VIII клас през учебната 2022/2023г;
- факултативни учебни часове по музика и изобразително изкуство в VIII клас през учебната 2022/2023г;
- часове по спортни дейности – баскетбол в VIII клас през учебната 2022/2023г.
6. Копие на имунизационния паспорт издаден от лекуващия лекар на ученика (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации);
7. Лична профилактична карта (данни за личния лекар име, адрес, телефон)

Работно време:
На 01.08.2022 г. /понеделник/ от 8.00 ч. до 16.30ч.
На 02.08.2022 г. / вторник / от 8.00 ч. до 16.30ч.

Място на приемане на документите
за профил Немски език – кабинет № 10, етаж I, главна сграда – източен вход


Документи за записването може да разпечатате от сайта на гимназията – Ученици-Документи за изтегляне


Записалите се ученици закупуват елемент от униформата на ЕГ „Пловдив” /вратовръзка или фишу / от фирма „ЛиКол”. Фирменият магазин на „ЛиКол“ се намира в гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ №14, тел. 0889904506.

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕ В VIII КЛАС В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО:
1. Заявление до директора ;
2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
4. Информационна бланка (по образец);
5. Заявление до директора за:
- избираеми учебни часове в VIII клас през учебната 2022/2023г;
- факултативни учебни часове по музика и изобразително изкуство в VIII клас през учебната 2022/2023г;
- часове по спортни дейности – баскетбол в VIII клас през учебната 2022/2023г.
6. Копие на имунизационния паспорт издаден от лекуващия лекар на ученика (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации);
7. Лична профилактична карта (данни за личния лекар име, адрес, телефон)

Работно време:
На 21.07.2022 г. /четвъртък/ от 8.00 ч. до 17.00ч.
На 22.07.2022 г. / петък / от 8.00 ч. до 16.00ч.

Място на приемане на документите
за профил Английски език – кабинет № 10, етаж I, главна сграда – източен вход
за профил Немски език – кабинет № 15, етаж I, главна сграда – западен вход


Документи за записването може да разпечатате от сайта на гимназията – Ученици-Документи за изтегляне


Записалите се ученици закупуват елемент от униформата на ЕГ „Пловдив” /вратовръзка или фишу / от фирма „ЛиКол”. Фирменият магазин на „ЛиКол“ се намира в гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ №14, тел. 0889904506.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЮЛСКА СЕСИЯ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЮЛСКА СЕСИЯ

Свободни места в ЕГ " Пловдив" за 10 и 11 клас за учебната 2022 - 2023г.

Осъществяване на учебния процес от 21.02.2022г.

Осъществяване на учебния процес от 21.02.2022г.

Уважаеми ученици, родители и учители,

От 21.02.2022г. /понеделник/ се възстановява нормалният учебен процес в ЕГ "Пловдив".

До края на месец февруари I-ва смяна са VIII, IX и XI клас, а II-ра смяна са X и XII клас.

В понеделник ще се извършва тестване против COVID-19 на учениците, подали декларация за съгласие.

Учениците, чиито декларации са за несъгласие за тестване, продължават в ОРЕС.

Запознайте се със заповедта за дневното разписание за ден понеделник.

Приятен ден!

Изпитна сесия януари - февруари 2022г. за определяне на годишна оценка за ученици в СФО

Изпитна сесия януари - февруари за определяне на годишна оценка за ученици в СФО

Осъществяване на учебния процес от 14.02.2022г.

Организация на учебния процес за периода 14.02.22г. - 18.02.22г.

Осъществяване на учебния процес от 07.02.2022г.

Осъществяване на учебния процес от 07.02.2022г

Национална олимпиада по немски език – областен кръг за учебна 2021-2022 година

Олимпидата ще се проведе на 06.02.2022г. в централна сграда на Езикова гимназия „Пловдив“ с начален час 14.00;

Час на заемане на местата в залите на учениците:

· 13.00 часа – за ученици, които подлежат на тестване

· 13.30 часа –за ученци, които притежават валидни документи за ваксинация

Всички участници трябва да представят документ за самоличност и задължително да носят маски.

Дневен режим за периода 24.01.20222г.-28.01.2022г.

Дневен режим за периода 24.01.20222г.-28.01.2022г.

Дневен режим за дните за тестване на ученици срещу COVID-19 за м. Януари 2022г.

Дневен режим за дните за тестване срещу COVID-19 за м. Януари 2022г.

Заповед_дневен_режим,_тестване_ученици_13.12.2021

Заповед_дневен_режим,_тестване_ученици_13.12.2021

Свободно място в ЕГ " Пловдив" - 12 клас

Свободно място в ЕГ " Пловдив" - 12 клас

Осъществяване на учебния процес от 01.12.2021г

Осъществяване на учебния процес от 01.12.2021г

Общежитията към ЕГ "Пловдив" ще бъдат отворени на 01.12.21г. /сряда/ в 6:00ч.

Уважаеми родители и ученици,
Общежитията към ЕГ "Пловдив" ще бъдат отворени на 1.12.21г. /сряда/ от 6:00 часа.
Учениците които са възпрепятствани , могат да извинят отсъствията си с бележка от родител.

Осъществяване на учебния процес от 08.11.2021г

Осъществяване на учебния процес от 08.11.2021

Осъществяване на учебния процес от 28.10.2021

Осъществяване на учебния процес от 28.10.2021

Осъществяване_ на _ учебния процес_ 22.10.2021-04.11.2021

Сваляне

Свободно място в ЕГ " Пловдив" - 10 клас

свободно място_обява 10 з

Свободно място в ЕГ " Пловдив" - 12 клас

свободно място_обява 12 б

Свободно място в ЕГ " Пловдив" - 12 клас

свободно място_обява 12 ж

Списък новоприети ученици в VIII клас за 2021 - 2022 учебна година

Списък новоприети

Еднократна помощ за всички ученици от VIII клас в размер на 300 лв.

Еднократна помощ за всички ученици от VIII клас в размер на 300 лв.

Свободни места в ЕГ " Пловдив" за учебната 2020/ 2021г.

свободно място_обява 8ж и 11 ж

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЕ ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ЕГ „ПЛОВДИВ” разполага с общежития за момичета и момчета за учебната 2021/2022год.
Настаняват се ученици от 7 до 12 клас от всички училища в града.
Заплаща се месечна такса – 30 лева.
За живота, здравето и учебната подготовка се грижат денонощно квалифицирани възпитатели.
Адресът на общежитието е: гр. Пловдив, бул. ”България” 123
В непосредствена близост се намира автобусна спирка (автобусни линии 4,11,18,20 44,113,222 ), осигуряваща бърза и удобна връзка до всички райони на града.

Телефони за връзка:
032 95 20 45 – девойки
0886050067 – девойки
032 95 33 14 – младежи
0884773067 - младежи