СЪОБЩЕНИЯ И СЪБИТИЯ

ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕ В 8 КЛАС В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. - 3- ТО КЛАСИРАНЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО:

1. Заявление до директора ;
2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
4. Информационна бланка (по образец);
5. Заявление до директора за:
- избираеми учебни часове в VIII клас през учебната 2020/2021г;
- факултативни учебни часове по музика и изобразително изкуство в VIII клас през учебната 2020/2021г;
- часове по спортни дейности – баскетбол в VIII клас през учебната 2020/2021г.
6. Копие на имунизационния паспорт издаден от лекуващия лекар на ученика (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации);
7. Лична профилактична карта (данни за личния лекар име, адрес, телефон)

РАБОТНО ВРЕМЕ:
На 30.07.2020 г. от 8.30 ч. до 16.30ч.

МЯСТО НА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
за профил Английски език – кабинет № 35


Документи за записването може да разпечатате от сайта на гимназията – Ученици-Документи за изтегляне


Записалите се ученици закупуват елемент от униформата на ЕГ „Пловдив” /вратовръзка или фишу / от фирма „ЛиКол”. Фирменият магазин на „ЛиКол“ се намира в гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ №14, тел. 0899949957.

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕ В 8 КЛАС В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. - СЛЕД 2-РО КЛАСИРАНЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО:

1. Заявление до директора ;
2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
4. Информационна бланка (по образец);
5. Заявление до директора за:
- избираеми учебни часове в VIII клас през учебната 2020/2021г;
- факултативни учебни часове по музика и изобразително изкуство в VIII клас през учебната 2020/2021г;
- часове по спортни дейности – баскетбол в VIII клас през учебната 2020/2021г.
6. Копие на имунизационния паспорт издаден от лекуващия лекар на ученика (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации);
7. Лична профилактична карта (данни за личния лекар име, адрес, телефон)

РАБОТНО ВРЕМЕ:
На 21.07.2020 г. и 22.07.2020 г. от 8.00 ч. до 17.00ч.

МЯСТО НА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
за профил Английски език – кабинет № 9, етаж I, главна сграда
за профил Немски език – кабинет № 10, етаж I, главна сграда


Документи за записването може да разпечатате от сайта на гимназията – Ученици-Документи за изтегляне


Записалите се ученици закупуват елемент от униформата на ЕГ „Пловдив” /вратовръзка или фишу / от фирма „ЛиКол”. Фирменият магазин на „ЛиКол“ се намира в гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ №14, тел. 0899949957.

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕ В 8 КЛАС В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Във връзка с указание от г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката Ви информираме, че при наличие на карантинирани ученици/родители, което може да се докаже с документ от здравните власти, записването на класиран ученик може да осъществите чрез изпращане на електронната поща на училището ezikova_gimnazia_plovdiveg-plovdiv.com на сканирани документи: заявление, свидетелство за основно образование, декларация за обработка на лични данни и декларация, че сте възпрепятствани, която задължително е придружена от копие или снимка на документа, доказващ карантината. След изтичането на карантината следва да се донесат своевременно оригиналите на документите.

ДИПЛОМИРАНЕ ВИПУСК 2020Г.

Скъпи зрелостници, на следния линк може да видите албума със снимки от тържеството по повод дипломирането на Випуск 2020:
https://www.facebook.com/pg/UpEgPlovdiv/photos/?tab=album&album_id=3062492063836067

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕ В 8 КЛАС В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО:

1. Заявление до директора ;
2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
4. Информационна бланка (по образец);
5. Заявление до директора за:
- избираеми учебни часове в VIII клас през учебната 2020/2021г;
- факултативни учебни часове по музика и изобразително изкуство в VIII клас през учебната 2020/2021г;
- часове по спортни дейности – баскетбол в VIII клас през учебната 2020/2021г.
6. Копие на имунизационния паспорт издаден от лекуващия лекар на ученика (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации);
7. Лична профилактична карта (данни за личния лекар име, адрес, телефон)

РАБОТНО ВРЕМЕ:
На 14.07.2020 г., 15.07.2020 г. и 16.07.2020 г. от 8.00 ч. до 17.00ч.

МЯСТО НА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
за профил Английски език – кабинет № 9, етаж I, главна сграда
за профил Немски език – кабинет № 10, етаж I, главна сграда


Документи за записването може да разпечатате от сайта на гимназията – Ученици-Документи за изтегляне


Записалите се ученици закупуват елемент от униформата на ЕГ „Пловдив” /вратовръзка или фишу / от фирма „ЛиКол”. Фирменият магазин на „ЛиКол“ се намира в гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ №14, тел. 0899949957.

Дипломиране на випуск 2020г.

Дипломирането на випуск 2020г. ще се състои от 9.30 на 26.062020г. в двора на Езикова гимназия „ Пловдив“. Абитуриентите да заемат местата си в 9.15 Родители не се допускат до събитието с цел спазване на засилени противоепидемични мерки.

График на изпитна сесия май - юни за определяне на годишни оценки в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020г.

График СФО май-юни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩЕЖИТИЯТА КЪМ ЕГ "ПЛОВДИВ"

ГРАФИК

Уважаеми родители и ученици, общежитията към ЕГ „Пловдив“ ще работят на посочените дати от 8:00 до 18:00 часа.
На 14.05.2020г. / четвъртък / груповите възпитатели ще се свържат с учениците от групата си.
Прилагаме график за освобождаване на стаите.
Спазвайте точно датите. За учениците, които не могат да пристигнат на посочените дати в графика, освобождаването ще се извършва след изтичане на датите за останалите групи и при предварително съгласуване с груповия възпитател.
Необходимите документи за напускане на общежитието ще получите на място от груповите възпитатели.
За допускане в общежитието е задължително да сте с лични предпазни средства – маски и ръкавици.

Съобщение от Николай Радев - директор на ЕГ "Пловдив"

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извънредното положение в Република България ЕГ „Пловдив“ няма да осигурява лични контакти на служители на гимназията – ръководство и учители с ученици и други лица.
Ежедневната връзка можете да осъществявате поелектронната поща на гимназията – ezikova_gimnazia_plovdiveg-plovdiv.com или по телефон: директор – 0889909001
заместник-директор отг. за 8 клас и общежитие – 0884773062
заместник-директор отг. за 9 и 11клас – 0896671586
заместник-директор отг. за 10 и 12клас – 0884773066

Съобщение от Николай Радев - директор на ЕГ "Пловдив"

Съобщение от Николай Радев - директор на ЕГ"Пловдив"

Съобщение от РУО-Пловдив

Съобщение от РУО-Пловдив

УДЪЛЖЕНА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

По предписание на директорът на Регионална здравна инспекция- Пловдив от 12 март (четвъртък) до 13 март (петък) е обявено удължаване на грипната ваканция. Дните са неучебни.
Учебните занятия ще продължат на 16 март (понеделник).
Общежитията на ЕГ "Пловдив" ще бъдат отворени на 15 март (неделя) в 12:00 часа.

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Със заповед на министъра на здравеопазването от 6 март (петък) до 11 март (сряда) е обявена грипна епидемия на територията на цялата страна. Дните са неучебни.
Учебните занятия ще продължат на 12 март (четвъртък).

проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“

Уважаеми ученици и родители,
С удоволствие Ви съобщаваме, че за четвъртата мобилност с ученици по проект „Еразъм +“, която ще се проведе във Финландия в периода 03.10.-09.10.2021г., бяха одобрени следните ученици:
1. Димитър Грънчаров IХ И
2. Никола Хаджиев IХ Ж
3. Дара Георгиева VIII И
4. Елизабет Филипова IХ Ж
За същата мобилност са определени и следните 4 резерви, като следва да се има предвид , че изборът за резерва не изключва участие в другите мобилности:
1. Мартин Дечев VIII И
2. Александър Гърков Х А
3. Анжела Димитрова IХ Ж
4. Мария Деянова IХ Е

проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“

Уважаеми ученици и родители,
С удоволствие Ви съобщаваме, че за третата мобилност с ученици по проект „Еразъм +“, която ще се проведе в Италия в периода 21.02.-27.02.2021г., бяха одобрени следните ученици:
1. Лили Шипарова ХI З
2. Стефан Сотиров ХI Е
3. Мартин Павлов Х Б
4. Александра Атанасова IХ Ж
За същата мобилност са определени и следните 4 резерви, като следва да се има предвид , че изборът за резерва не изключва участие в другите мобилности:
1. Мартин Дечев VIII И
2. Клементина Картевска ХI И
3. Златина Дикова ХI В
4. Димитър Грънчаров IХ И

проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“

Уважаеми ученици и родители,
С удоволствие Ви съобщаваме, че за втората мобилност с ученици по проект „Еразъм +“, която ще се проведе в Гърция в периода 27.09.-03.10.2020г., бяха одобрени следните ученици:
1. Томас Дадикозян IХ И
2. Арман Терлемезян IХ А
3. Гергана Гешева IХ И
4. Илияна Костадинова IХ И
За същата мобилност са определени и следните 4 резерви, като следва да се има предвид , че изборът за резерва не изключва участие в другите мобилности:
1. Никола Хаджиев IХ Ж
2. Стефан Сотиров ХI Е
3. Мариета Димитрова IХ Е
4. Елизабет Филипова IХ Е

проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“

Уважаеми ученици и родители,
С удоволствие Ви съобщаваме, че за първата мобилност с ученици по проект „Еразъм +“, която ще се проведе във Великобритания в периода 08.03.-14.03.2020г., бяха одобрени следните ученици:
1. Максим Тодоров Х А
2. Димитър Делов Х И
3. Симона Чакова Х Б
4. Вили Василева Х Ж
За същата мобилност са определени и следните 4 резерви, като следва да се има предвид , че изборът за резерва не изключва участие в другите мобилности:
1. Томас Дадикозян IX И
2. Арман Терлемезян IX А
3. Габриела Майдозян X Б
4. Гергана Гешева IX И
Участниците в следващите мобилности ще бъдат допълнително обявени на сайта на гимназията.

проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“

Уважеми ученици, родители и колеги,

Напомняме на всички, че крайният срок за подаване на документи за кандидатстване по проект Еразъм + - „Идентичност и свързаност“ е сряда /15.01.2020г./. Очакваме кандидатурите на eg.plovdiv.projectsgmail.com.

График на изпитна сесия януари - февруари за определяне на годишни оценки в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020г.

График СФО

Кандидатстване по проект Еразъм +

Заявление за участие- ученици

Уважаеми родители и ученици на ЕГ „ПЛОВДИВ“,
С удоволствие Ви съобщаваме за поредния одобрен проект с участието на Езикова гимназия „Пловдив“ по програма Еразъм + на ЕС с договор №2019-1-UK-01-КА-229-061374 с работно заглавие „Идентичност и свързаност“ и тема „Ползите и оспасностите, свързани с употребата на социалните медии“. Целите на проекта са да подпомогне училищните политики във връзка с употребата на интернет и, в частност, социалните медии, да осигури допълнителни обучителни материали за час на класа и часовете по гражданско образование , както и образователен и културен обмен за учениците.
Продължителността на проекта е две години и включва партньорски училища от Великобритания, Финландия, Гърция и Италия. От страна на Езикова гимназия „Пловдив“ в международния обмен ще имат възможност да участват шестнадесет ученици на възраст 15-17 години /към датата на съответния обмен/ в четири групи от по четирима ученици, придружавани от един учител и един координатор, за всеки обмен. Всеки обмен (наричан още „мобилност“) продължава седем дни, от неделя до събота, като разходите за него се поемат от европейския фонд. Учениците ще работят в сътрудничество със свои връстници от цяла Европа и ще трябва да изнасят презентации. Резултатите от проекта ще бъдат публични и разпространени сред широката общественост, освен това имат реален шанс да променят училищните политики за използване на социалните медии. Учениците могат да добавят сертификатите за участие в проектните дейности към личното си портфолио и CV.
За да кандидатстват за участие в проекта, учениците (и техните семейства) трябва да отговарят на условията за кандидатстване, изброени по-долу:
1. Да бъдат на възраст между 15 и 17 години към датата на обмена.
2. Да притежават минимално ниво на владеене на английски език В2 според европейската езикова рамка, писмено и говоримо, за общуване по електронен път или в реален разговор.
3. Да напишат мотивационно писмо на английски еизк за интереса си към темата на проекта, което ще бъде разгледано и оценено от координаторите по проекта за училището.
4. Да присъстват на насрочено интервю с координаторите по проекта (ако е необходимо).
5. Да имат готовност както да пребивават в местни приемни семейства, избрани от партньорските училища, така и да бъдат приемно семейство за ученик от партньорско училище за една седмица.
6. Да присъстват и активно да участват в дейностите в седмицата на домакинството на ЕГ „Пловдив“ по проекта.
7. Да бъдат активни членове на групата по проекта и да участват в подготовката на документите по всяка мобилност (проучвания, анкети, презентации и др.) и създаването на основния продукт (case study). Това включва създаване на обучителен център (Learning hub) в приложението Whatsapp и периодична ангажираност с принос по проектните дейности до приключването им през Декември 2021г. Горните дейности ще се провеждат под супервизията на учители от партньорските училища.
7. Да спазва разпоредбите на училището и законите на държавата-домакин по време на обмена.
8. Да даде съгласие за споделяне на определена лична информация (хобита и интереси, любими храни, имейл за контакти и др. подобни), за да бъде подбран сътветния партньор за него от партньорското училище.
9. Да даде съгласие за използване на негови снимки, свързани с проектната работа, и споделянето им за целите на публичността по проекта.
10. Да има чисто училищно досие (липса на сериозни провинения и наказания)

Проект Еразъм +

Еразъм +

Уважаеми ученици, родители и колеги,
С удоволствие Ви съобщаваме за поредния одобрен проект на Езикова гимназия „ Пловдив“ по програма Еразъм + на ЕС с договор №2019-1-UK-01-КА-229-061374 с работно заглавие „Идентичност и свързаност“ и тема
„Ползите и оспасностите, свързани с употребата на социалните медии“. Продължителността на проекта е две години и включва партньорски училища от Великобритания, Финландия, Гърция и Италия. От страна на Езикова гимназия „Пловдив“ в международния обмен ще имат възможност да участват до четирима учители и шестнадесет ученици на възраст 15-18 години /към датата на съответния обмен/.
Очаквайте подробна информация относно условията и сроковете за кандидатстване на информационните табла, сайта на гимназията и социалните медии!
От координаторите на проекта

ВАЖНО! ПРОМЯНА В РАЗПИСАНИЕТО НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 13.12.2019Г.

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА 13.12.2019Г. (ПЕТЪК) ЩЕ БЪДАТ ПО 20 МИНУТИ. УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА ВТОРА СМЯНА ЗАПОЧВАТ В 11:00 ЧАСА. НУЛЕВИТЕ ФАКУЛТАТИВНИ ЧАСОВЕ ЗАПОЧВАТ В 10:00 ЧАСА.

Промяна на смените към 02.12.2019г.Учениците на ЕГ "Пловдив" от 02.12.2019г. (понеделник) ще бъдат на училище както следва:
- първа смяна за VIII, IX и XI клас
- втора смяна за X и XII клас

Свободно място в ЕГ „Пловдив” освободено на 8.11.2019г. за учебната 2019/2020г.


Профил Чужди езици с интензивно изучаване на немски език
Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- служебна бележка от училището,че е ученик от IX клас;
- копие от ученическа книжка или разпечатка на оценки и отсъствия от електронен дневник.
Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от 11.11.2019г. до 18.11.2019г. от 8,30 ч. до 16,00ч.

Промяна на смените към 04.11.2019г.


Учениците на ЕГ "Пловдив" от 04.11.2019г. (понеделник) ще бъдат на училище както следва:
- първа смяна за VIII, X и XII клас
- втора смяна за IX и XI клас

Промяна на смените към 30.09.2019г.

Учениците на ЕГ "Пловдив" от 30.09.2019г. (понеделник) ще бъдат на училище както следва:
- първа смяна за VIII, IX и XI клас
- втора смяна за X и XII клас

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Всички ученици от Езикова гимназия „Пловдив“ да се явят на 16.09.2019г. в 9,10 часа в пълна ученическа униформа в двора на училището за откриване на новата учебна година.

Свободно място в ЕГ "Пловдив" за учебната 2019/2020г. в XI клас


Профил Чужди езици - Aнглийски език, Немски език
Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- копие от ученическа книжка;
- служебна бележка от училището,че ученикът е завършил успешно Х клас.
Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” всеки работен ден от 12.09.2019г. до 20.09.2019г. вкл. от 8,30 ч. до 16,00ч.

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. В ОБЩЕЖИТИЯТА КЪМ ЕГ "ПЛОВДИВ"

Настаняването в Общежитие I - женско и Общежитие II - мъжко ще започне на 15.09.2019 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общежитие II.

Среща на учениците от 8. клас с класните ръководители

Срещата на учениците от 8. клас с класните ръководители ще се състои на 13.09.2019г. от 9:30 часа в двора на гимназията.

Свободно място в ЕГ „Пловдив” за учебната 2019/2020г. в Х клас

Профил Чужди езици - Немски език, Английски език
Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- копие от ученическа книжка;
- служебна бележка от училището,че ученикът е завършил успешно IX клас.
Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от 06.08.2019г. до 26.08.2019г. от 8,30 ч. до 16,00ч.

Свободно място в ЕГ „Пловдив” за учебната 2019/2020г. в ХІ клас


Профил Чуждоезиков с І-ви чужд език Немски език, ІІ-ри чужд език Английски език

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- копие от ученическа книжка;
- служебна бележка от училището,че ученикът е завършил успешно X клас.

Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от 19.07.2019г. до 26.08.2019г. от 8,30 ч. до 16,00ч.

Свободно място в ЕГ „Пловдив” за учебната 2019/2020г.

Свободно място в ЕГ „Пловдив” за учебната 2019/2020г.в ХІІ клас

Профил Чуждоезиков с І-ви чужд език Английски език, ІІ-ри чужд език Немски език

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- копие от ученическа книжка
- служебна бележка от училището,че ученикът е завършил успешно XI клас.

Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от 08.07.2019г. до 26.08.2019г. от 8,30 ч. до 16,00ч.