СЪОБЩЕНИЯ И СЪБИТИЯ

На 9.05. 2023 г. ще се проведе празник на ЕГ "Пловдив" - 10:30 ч., Палата № 2 на Панаира

Резултати на учениците от Национална олимпиада по английски език – областен кръг за учебна 2022-2023 година

Резултати на учениците от Национална олимпиада по английски език – областен кръг за учебна 2022-2023 година

Свободни места в ЕГ " Пловдив" за учебната 2022-2023 г.

Свободни места в ЕГ " Пловдив" - VIII клас за учебната 2022-2023 г. Свободни места в ЕГ " Пловдив" - XI клас за учебната 2022-2023 г. Свободни места в ЕГ " Пловдив" - XI клас за учебната 2022-2023 г.

Изпитна сесия януари - февруари 2023 г. за определяне на годишна оценка за ученици в СФО

Изпитна сесия януари - февруари 2023 г. за определяне на годишна оценка за ученици в СФО

Списък новоприети ученици в VIII клас за 2022 - 2023 учебна година

Списък новоприети ученици в VIII клас за 2022 - 2023 учебна година

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕ В VIII КЛАС В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО:
1. Заявление до директора ;
2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
4. Информационна бланка (по образец);
5. Заявление до директора за:
- избираеми учебни часове в VIII клас през учебната 2022/2023г;
- факултативни учебни часове по музика и изобразително изкуство в VIII клас през учебната 2022/2023г;
- часове по спортни дейности – баскетбол в VIII клас през учебната 2022/2023г.
6. Копие на имунизационния паспорт издаден от лекуващия лекар на ученика (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации);
7. Лична профилактична карта (данни за личния лекар име, адрес, телефон)

Работно време:
На 01.08.2022 г. /понеделник/ от 8.00 ч. до 16.30ч.
На 02.08.2022 г. / вторник / от 8.00 ч. до 16.30ч.

Място на приемане на документите
за профил Немски език – кабинет № 10, етаж I, главна сграда – източен вход


Документи за записването може да разпечатате от сайта на гимназията – Ученици-Документи за изтегляне


Записалите се ученици закупуват елемент от униформата на ЕГ „Пловдив” /вратовръзка или фишу / от фирма „ЛиКол”. Фирменият магазин на „ЛиКол“ се намира в гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ №14, тел. 0889904506.

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕ В VIII КЛАС В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО:
1. Заявление до директора ;
2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
4. Информационна бланка (по образец);
5. Заявление до директора за:
- избираеми учебни часове в VIII клас през учебната 2022/2023г;
- факултативни учебни часове по музика и изобразително изкуство в VIII клас през учебната 2022/2023г;
- часове по спортни дейности – баскетбол в VIII клас през учебната 2022/2023г.
6. Копие на имунизационния паспорт издаден от лекуващия лекар на ученика (или копие на всички проведени имунизации и реимунизации);
7. Лична профилактична карта (данни за личния лекар име, адрес, телефон)

Работно време:
На 21.07.2022 г. /четвъртък/ от 8.00 ч. до 17.00ч.
На 22.07.2022 г. / петък / от 8.00 ч. до 16.00ч.

Място на приемане на документите
за профил Английски език – кабинет № 10, етаж I, главна сграда – източен вход
за профил Немски език – кабинет № 15, етаж I, главна сграда – западен вход


Документи за записването може да разпечатате от сайта на гимназията – Ученици-Документи за изтегляне


Записалите се ученици закупуват елемент от униформата на ЕГ „Пловдив” /вратовръзка или фишу / от фирма „ЛиКол”. Фирменият магазин на „ЛиКол“ се намира в гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ №14, тел. 0889904506.

Изпитна сесия януари - февруари 2022г. за определяне на годишна оценка за ученици в СФО

Изпитна сесия януари - февруари за определяне на годишна оценка за ученици в СФО

Списък новоприети ученици в VIII клас за 2021 - 2022 учебна година

Списък новоприети

Еднократна помощ за всички ученици от VIII клас в размер на 300 лв.

Еднократна помощ за всички ученици от VIII клас в размер на 300 лв.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЕ ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ЕГ „ПЛОВДИВ” разполага с общежития за момичета и момчета за учебната 2021/2022год.
Настаняват се ученици от 7 до 12 клас от всички училища в града.
Заплаща се месечна такса – 30 лева.
За живота, здравето и учебната подготовка се грижат денонощно квалифицирани възпитатели.
Адресът на общежитието е: гр. Пловдив, бул. ”България” 123
В непосредствена близост се намира автобусна спирка (автобусни линии 4,11,18,20 44,113,222 ), осигуряваща бърза и удобна връзка до всички райони на града.

Телефони за връзка:
032 95 20 45 – девойки
0886050067 – девойки
032 95 33 14 – младежи
0884773067 - младежи