Разпределение по класове и предмети

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Клас Преподавател
VIII Александър Первазов, Ружа Маринска, Илиана Куманова
IX Илиана Куманова, Мариана Боюкова
X Ана Султанова, Цветелина Драганова
XI Гергина Колишева, Татяна Бакалова
XII Люба Попова, Емилия Каменова, Лидия Василева
ЗИП XII клас Люба Попова , Гергина Колишева, Александър Первазов, Лидия Василева, Ана Султанова, Мариана Боюкова, Цветелина Драганова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /I чужд език/

Клас Преподавател
VIII Жана Георгиева, Мария Хаджигеоргиева, Младен Кафалиев, Цонка Господинова, Албена Тончева, Кремена Кръчмарова
IX Елена Тодорова, Владимир Атанасов, Боряна Митрашкова
X Георги Джумайов, Петя Тренева
XI Петър Краевски, Гинка Димитрова
XII Атанаска Кафалиева, Димитрия Кирякова
ЗИП XII клас Елена Тодорова, Гинка Димитрова, Петя Тренева

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /II чужд език/

Клас Преподавател
IX Костадин Чергаров, Елена Тодорова
X Ганка Иванова
XI Костадин Чергаров, Елена Кръстева
XII Елена Кръстева, Ганка Иванова

НЕМСКИ ЕЗИК /I чужд език/

Клас Преподавател
VIII клас Петя Русева, Милоздрава Генова, Светла Иванова, Ана Спасова
IX клас Павлина Йосифова, Даниела Николова
X клас Полина Христова, Теодора Шпрингоб, Пенка Стамболджиева
XI клас Камен Мирянов, Нина Коларова, Румяна Атанасова
XII клас Светла Василева, Катя Главчева, Росица Костадинова
ЗИП XII клас Светла Василева, Катя Главчева, Росица Костадинова

НЕМСКИ ЕЗИК /II чужд език/

Клас Преподавател
IX клас Станислава Мирчева
X клас Теодора Шпрингоб, Пенка Стамболджиева, Полина Христова, Силвия Пенкова
XI клас Нина Коларова, Камен Мирянов, Павлина Йосифова, Даниела Демирева, Румяна Атанасова
XII клас Светла Василева, Катя Главчева, Росица Костадинова, Силвия Пенкова

МАТЕМАТИКА

Клас Преподавател
VIII клас Мариела Хаджийска, Михаела Бобилова
IX клас Ирена Ганчева, Кирилка Траянова, Дима Стоянова
X клас Румен Вангелов, Кирилка Траянова
XI клас Зорница Методиева, Нели Караиванова
XII клас Тони Паскова
ЗИП XII клас Николай Радев, Тони Паскова

ИНФОРМАТИКА И ИТ

Клас Преподавател
VIII клас Михаела Бобилова, Елена Проданова, Иванка Нешева, Лучка Гьочева
IX клас Елена Проданова, Иванка Нешева
X клас Лучка Гьочева, Шеннур Ханджиева

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Клас Преподавател
IX клас Христина Даракева, Ирена Иванова
X клас Христина Даракева, Ирена Иванова
XI клас Лиляна Грозева, Христина Даракева
XII клас Ноеми Доникян
ЗИП XII клас Ноеми Доникян

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Клас Преподавател
IX клас Стойко Танчев, Елена Иванова
X клас Стойко Танчев, Елена Иванова
XI клас Стоянка Трифонова
XII клас Стойко Танчев
ЗИП XII клас Стоянка Трифонова

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

Клас Преподавател
IX клас - Психология и логика Николина Кирилова
X клас - Етика и право Венета Налбантова, Зорница Шопова
XI клас - Философия Николина Кирилова, Зорница Шопова
XII клас - Свят и личност Венета Налбантова

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Клас Преподавател
IX клас Иван Узунов, Любка Делчева
X клас Иван Узунов, Любка Делчева
XI клас Русланда Калева, Иван Узунов
ЗИП XII клас Русланда Калева, Иван Узунов

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Клас Преподавател
IX клас Христо Бояджиев
X клас Мария Казанджиева
XI клас Мария Казанджиева, Христо Бояджиев
XII клас Костадина Кацарова

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Клас Преподавател
IX клас Райна Пеева, Лулчо Попов
X клас Райна Мазева - Пеева, Дора Чеканова
XI клас Дора Чеканова (Събина Узунова - замества)
ЗИП XII клас Лулчо Попов

МУЗИКА

Клас Преподавател
VIII клас Мирослав Атанасов
IX клас Мирослав Атанасов

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Клас Преподавател
VIII клас Елица Кумчева
IX клас Елица Кумчева

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Клас Преподавател
VIII клас Ивелина Илиева, Асен Тошев
IX клас Георги Сивов, Асен Тошев
X клас Красимир Манолов, Асен Тошев
XI клас Ангел Етов, Асен Тошев
XII клас Екатерина Стойнова, Асен Тошев

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  1. Учениците от ІХ клас през І учебен срок изучават Психология с 2 учебни часа/седмично, а География – с 1 учебен час/седмично. През ІІ учебен срок същите изучават География с 2 учебни часа/седмично и Логика – с 1 учебен час/седмично.

  2. Учениците от ІХ и X клас през І учебен срок изучават Информатика с 2 учебни часа/седмично, а през ІІ учебен срок същите изучават Информационни технологии с 2 учебни часа/седмично.

  3. Учениците от ІХ клас през І учебен срок изучават Физика-ЗП с 1 учебен час/седмично и Физика-ЗИП – с 1 учебен час/седмично. През ІІ учебен срок същите изучават Физика-ЗП с 2 учебни часа/седмично, Химия-ЗП – с 1 учебен час/седмично, Химия-ЗИП – с 1 учебен час/седмично, История-ЗП – с 1 учебен час/седмично и История-ЗИП – с 1 учебен час/седмично.

  4. Учениците от Х клас през І учебен срок изучават География-ЗП с 2 учебни часа/седмично и Етика и право-ЗП – с 2 учебни часа/седмично. През ІІ учебен срок същите изучават География-ЗП – с 1 учебен час/седмично, География-ЗИП – с 1 учебен час/седмично, Етика и право-ЗП – с 1 учебен час/седмично и Етика и право-ЗИП – с 1 учебен час/седмично.

  5. Учениците от ХI клас през І учебен срок изучават География-ЗП с 2 учебни часа/седмично и Философия-ЗП – с 2 учебни часа/седмично. През ІІ учебен срок същите изучават География-ЗП – с 1 учебен час/седмично, География-ЗИП – с 1 учебен час/седмично, Философия-ЗП – с 1 учебен час/седмично и Философия-ЗИП – с 1 учебен час/седмично.