Разпределение по класове и предмети

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Клас Преподавател
VIII Ружа Маринска, Нели Дамянова, Николина Иванова, Александър Первазов
IX Николина Иванова, Марияна Боюкова
X Александър Первазов , Лидия Василева
XI Илиана Куманова, Емилия Каменова,
XII Анна Султанова, Цветелинка Драганова, Татяна Бакалова
ЗИП XII клас

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /I чужд език/

Клас Преподавател
VIII Жана Георгиева, Ганка Иванова, Младен Кафалиев, Десислава Ралева, Албена Тончева, Кремена Кръчмарова, Гина Димитрова
IX Мария Хаджигеоргиева, Мариела Стоилова
X Борислав Кънев, Димитрия Кирякова
XI Боряна Митрашкова, Владимир Атанасов, Мария Беслимова
XII Петър Краевски, Петя Тренева, Георги Джумайов
ЗИП XII клас

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /II чужд език/

Клас Преподавател
IX Светлана Тахчиева
X Йоана Тоскова
XI Мария Беслимова, Владимир Атанасов, Светла Тахчиева, Боряна Митрашкова
XII Петя Тренева, Петър Краевски, Георги Джумайов

НЕМСКИ ЕЗИК /I чужд език/

Клас Преподавател
VIII клас Петя Русева, Милоздрава Генова, Мария Владимирова, Ана Спасова
IX клас Павлина Йосифова, Даниела Николова
X клас Камен Мирянов, Нина Коларова, Росица Костадинова
XI клас Светла Василева, Катя Главчева, Светла Иванова
XII клас Полина Христова, Теодора Шпрингоб, Пенка Стамболджиева
ЗИП XII клас

НЕМСКИ ЕЗИК /II чужд език/

Клас Преподавател
IX клас Станислава Мирчева
X клас Росица Костадинова, Силвия Пенкова, Нина Коларова, Камен Мирянов
XI клас Павлина Йосифова, Даниела Николова, Катя Главчева, Светла Василева, Светла Иванова
XII клас Теодора Шпрингоб, Полина Христова, Пенка Стамболджиева, Силвия Пенкова

МАТЕМАТИКА

Клас Преподавател
VIII клас Нели Караиванова, Зорница Методиева
IX клас Калина Ангелова, Зорница Методиева
X клас Мариела Хаджийска, Дима Стоянова
XI клас Ирена Ганчева, Кирилка Траянова
XII клас Румен Вангелов
ЗИП XII клас Николай Радев, Нели Караиванова, Румен Вангелов

ИНФОРМАТИКА И ИТ

Клас Преподавател
VIII клас Иванка Нешева, Иван Стоянов, Михаела Бобилова, Даниела Димитрова
IX клас Иванка Нешева, Иван Стоянов, Михаела Бобилова
X клас Шеннур Ханджиева, Даниела Димитрова

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Клас Преподавател
IX клас Христина Даракева, Ирена Иванова
X клас Христина Даракева, Ирена Иванова
XI клас Мария Богатева, Христина Даракева
XII клас Ноеми Доникян
ЗИП XII клас Ноеми Доникян

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Клас Преподавател
IX клас Стойко Танчев, Елена Иванова
X клас Стойко Танчев, Елена Иванова
XI клас Стоянка Трифонова
XII клас Стойко Танчев
ЗИП XII клас Стоянка Трифонова

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

Клас Преподавател
VIII клас - Философия Ангелина Шикова, Зорница Шопова
IX клас - Психология и логика Николина Кирилова, Ангелина Шикова
X клас - Етика и право Венета Налбантова
XI клас - Философия Николина Кирилова
XII клас - Свят и личност Венета Налбантова, Зорница Шопова
ЗИП XII клас Зорница Шопова

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Клас Преподавател
IX клас Иван Узунов, Любка Делчева
X клас Иван Узунов, Любка Делчева
XI клас Събина Узунова
ЗИП XII клас Иван Узунов

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Клас Преподавател
IX клас Мария Казанджиева
X клас Костадина Кацарова
XI клас Христо Бояджиев
XII клас Мария Казанджиева, Христо Бояджиев

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Клас Преподавател
IX клас Райна Мазева - Пеева, Лулчо Попов
X клас Райна Мазева - Пеева, Станка Димитрова
XI клас Лулчо Попов, Станка Димитрова
ЗИП XII клас Лулчо Попов

МУЗИКА

Клас Преподавател
VIII клас Мирослав Атанасов
IX клас Мирослав Атанасов

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Клас Преподавател
VIII клас Елица Кумчева - Михова
IX клас Елица Кумчева - Михова

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Клас Преподавател
VIII клас Ангел Етов, Ивелина Илиева
IX клас Екатерина Стойнова, Георги Илиев
X клас Ивелина Илиева, Асен Тошев
XI клас Георги Сивов, Георги Илиев
XII клас Красимир Манолов, Асен Тошев, Георги Илиев

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  1. Учениците от ІХ клас през І учебен срок изучават Психология с 2 учебни часа/седмично, а География – с 1 учебен час/седмично. През ІІ учебен срок същите изучават География с 2 учебни часа/седмично и Логика – с 1 учебен час/седмично.

  2. Учениците от ІХ и X клас през І учебен срок изучават Информатика с 2 учебни часа/седмично, а през ІІ учебен срок същите изучават Информационни технологии с 2 учебни часа/седмично.

  3. Учениците от ІХ клас през І учебен срок изучават Физика-ЗП с 1 учебен час/седмично и Физика-ЗИП – с 1 учебен час/седмично. През ІІ учебен срок същите изучават Физика-ЗП с 2 учебни часа/седмично, Химия-ЗП – с 1 учебен час/седмично, Химия-ЗИП – с 1 учебен час/седмично, История-ЗП – с 1 учебен час/седмично и История-ЗИП – с 1 учебен час/седмично.

  4. Учениците от Х клас през І учебен срок изучават География-ЗП с 2 учебни часа/седмично и Етика и право-ЗП – с 2 учебни часа/седмично. През ІІ учебен срок същите изучават География-ЗП – с 1 учебен час/седмично, География-ЗИП – с 1 учебен час/седмично, Етика и право-ЗП – с 1 учебен час/седмично и Етика и право-ЗИП – с 1 учебен час/седмично.

  5. Учениците от ХI клас през І учебен срок изучават География-ЗП с 2 учебни часа/седмично и Философия-ЗП – с 2 учебни часа/седмично. През ІІ учебен срок същите изучават География-ЗП – с 1 учебен час/седмично, География-ЗИП – с 1 учебен час/седмично, Философия-ЗП – с 1 учебен час/седмично и Философия-ЗИП – с 1 учебен час/седмично.