Разпределение по класове и предмети

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Клас Преподавател
VIII Александър Первазов, Ружа Маринска
IX Нели Дамянова, Мариана Боюкова
X Александър Первазов, Лидия Василева
XI Илиана Куманова, Емилия Каменова,
XII Ана Султанова, Цветелина Драганова, Татяна Бакалова
ЗИП XII клас Александър Первазов, Лидия Василева, Ана Султанова, Цветелина Драганова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /I чужд език/

Клас Преподавател
VIII Жана Георгиева, Ганка Иванова, Младен Кафалиев, Десислава Ралева, Албена Тончева, Кремена Кръчмарова
IX Мария Хаджигеоргиева, Мариела Стоилова
X Гинка Димитрова, Димитрия Кирякова, Борислав Кънев
XI Владимир Атанасов, Боряна Митрашкова, Петър Краевски
XII Георги Джумайов, Петя Тренева
ЗИП XII клас Елена Тодорова, Гинка Димитрова, Петя Тренева

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /II чужд език/

Клас Преподавател
IX Костадин Чергаров, Елена Тодорова
X Ганка Иванова
XI Костадин Чергаров, Елена Кръстева
XII Елена Кръстева, Ганка Иванова

НЕМСКИ ЕЗИК /I чужд език/

Клас Преподавател
VIII клас Петя Русева, Милоздрава Генова, , Ана Спасова
IX клас Павлина Йосифова, Даниела Николова
X клас Камен Мирянов, Нина Коларова, Пенка Стамболджиева
XI клас Светла Василева, Катя Главчева, Светла Иванова
XII клас Теодора Шпрингоб, Полина Христова, Росица Костадинова
ЗИП XII клас Светла Василева, Катя Главчева, Росица Костадинова

НЕМСКИ ЕЗИК /II чужд език/

Клас Преподавател
IX клас Станислава Мирчева
X клас Теодора Шпрингоб, Пенка Стамболджиева, Полина Христова, Силвия Пенкова
XI клас Светла Василева, Катя Главчева, Светла Иванова
XII клас Светла Василева, Катя Главчева, Росица Костадинова, Силвия Пенкова

МАТЕМАТИКА

Клас Преподавател
VIII клас Михаела Бобилова ,Нели Караиванова
IX клас Калина Ангелова, Зорница Методиева
X клас Михаела Бобилова, Мариела Хаджийска, Дима Стоянова
XI клас Ирена Ганчева, Кирилка Траянова
XII клас Румен Вангелов
ЗИП XII клас Николай Радев, Тони Паскова

ИНФОРМАТИКА И ИТ

Клас Преподавател
VIII клас Михаела Бобилова, Елена Проданова, Иванка Нешева, Лучка Гьочева
IX клас Елена Проданова, Иванка Нешева
X клас Лучка Гьочева, Шеннур Ханджиева

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Клас Преподавател
IX клас Христина Даракева, Ирена Иванова
X клас Христина Даракева, Ирена Иванова
XI клас Мария Богатева, Христина Даракева
XII клас Ноеми Доникян
ЗИП XII клас Ноеми Доникян

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Клас Преподавател
IX клас Стойко Танчев, Елена Иванова
X клас Стойко Танчев, Елена Иванова
XI клас Стоянка Трифонова
XII клас Стойко Танчев
ЗИП XII клас Стоянка Трифонова

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

Клас Преподавател
IX клас - Психология и логика Николина Кирилова
X клас - Етика и право Венета Налбантова, Зорница Шопова
XI клас - Философия Николина Кирилова, Зорница Шопова
XII клас - Свят и личност Венета Налбантова

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Клас Преподавател
IX клас Иван Узунов, Любка Делчева
X клас Иван Узунов, Любка Делчева
XI клас Събина Узунова
ЗИП XII клас Иван Узунов

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Клас Преподавател
IX клас Мария Казанджиева
X клас Костадина Кацарова
XI клас Христо Бояджиев
XII клас Мария Казанджиева, Христо Бояджиев

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Клас Преподавател
IX клас Райна Пеева, Лулчо Попов
X клас Райна Мазева - Пеева, Дора Чеканова
XI клас Дора Чеканова (Станка Димитрова - замества)
ЗИП XII клас Лулчо Попов

МУЗИКА

Клас Преподавател
VIII клас Мирослав Атанасов
IX клас Мирослав Атанасов

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Клас Преподавател
VIII клас Елица Кумчева
IX клас Елица Кумчева

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Клас Преподавател
VIII клас , Асен Тошев
IX клас Екатерина Стойнова
X клас Красимир Манолов, Ивелина Илиева
XI клас Георги Сивов, Асен Тошев
XII клас Ангел Етов

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  1. Учениците от ІХ клас през І учебен срок изучават Психология с 2 учебни часа/седмично, а География – с 1 учебен час/седмично. През ІІ учебен срок същите изучават География с 2 учебни часа/седмично и Логика – с 1 учебен час/седмично.

  2. Учениците от ІХ и X клас през І учебен срок изучават Информатика с 2 учебни часа/седмично, а през ІІ учебен срок същите изучават Информационни технологии с 2 учебни часа/седмично.

  3. Учениците от ІХ клас през І учебен срок изучават Физика-ЗП с 1 учебен час/седмично и Физика-ЗИП – с 1 учебен час/седмично. През ІІ учебен срок същите изучават Физика-ЗП с 2 учебни часа/седмично, Химия-ЗП – с 1 учебен час/седмично, Химия-ЗИП – с 1 учебен час/седмично, История-ЗП – с 1 учебен час/седмично и История-ЗИП – с 1 учебен час/седмично.

  4. Учениците от Х клас през І учебен срок изучават География-ЗП с 2 учебни часа/седмично и Етика и право-ЗП – с 2 учебни часа/седмично. През ІІ учебен срок същите изучават География-ЗП – с 1 учебен час/седмично, География-ЗИП – с 1 учебен час/седмично, Етика и право-ЗП – с 1 учебен час/седмично и Етика и право-ЗИП – с 1 учебен час/седмично.

  5. Учениците от ХI клас през І учебен срок изучават География-ЗП с 2 учебни часа/седмично и Философия-ЗП – с 2 учебни часа/седмично. През ІІ учебен срок същите изучават География-ЗП – с 1 учебен час/седмично, География-ЗИП – с 1 учебен час/седмично, Философия-ЗП – с 1 учебен час/седмично и Философия-ЗИП – с 1 учебен час/седмично.