Разпределение по класове и предмети

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Клас Преподавател
VIII Николина Иванова, Нели Дамянова, Ружа Маринска, Антония Цветилова
IX Ружа Маринска, Мариана Боюкова
X Антония Цветилова, Лидия Василева
XI Анна Султанова, Цветелинка Драганова, Силвия Димитрова
XII Илиана Куманова, Татяна Бакалова, Силвия Димитрова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /I чужд език/

Клас Преподавател
VIII Жана Георгиева, Ганка Иванова, Младен Кафалиев, Борислав Кънев, Албена Тончева, Светлана Тахчиева, Димитър Бахчеванов, Станимира Димова, Десислава Ралева
IX Петя Тренева, Наталия Димитрова
X Мариела Стоилова, Петър Краевски
XI Мария Беслимова, Елена Тодорова, Борис Петров
XII Мария Добчева, Боряна Митрашкова, Владимир Атанасов, Кремена Кръчмарова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /II чужд език/

Клас Преподавател
IX Десислава Ралева
X Николай Батинков
XI Светлана Тахчиева, Станимира Димова, Гина Димитрова
XII Мария Добчева, Боряна Митрашкова, Кремена Кръчмарова, Владимир Атанасов, Николай Батинков

НЕМСКИ ЕЗИК /I чужд език/

Клас Преподавател
VIII клас Пенка Стамболджиева, Веселина Георгиева, Петя Русева, Мария Владимирова, Росица Костадинова, Ана Спасова
IX клас Крум Димитров, Силвия Пенкова
X клас Ели Гинева, Николай Пишмишев
XI клас Полина Христова, Светла Василева, Катя Главчева
XII клас Нина Коларова, Светла Иванова, Силвия Паскалева

НЕМСКИ ЕЗИК /II чужд език/

Клас Преподавател
IX клас Паулина Топалова, Димитрина Димитрова
X клас Ели Гинева, Николай Пишмишев, Росица Костадинова
XI клас Димитрина Димитрова, Димитрина Димова, Силвия Пенкова, Крум Димитров, Веселина Георгиева
XII клас Димитрина Димова, Нина Коларова, Светла Иванова, Ирена Маринова, Силвия Паскалева

МАТЕМАТИКА

Клас Преподавател
VIII клас Лина Петрова, Мария Дочева
IX клас Нели Караиванова, Калина Ангелова
X клас Пенка Бозовска, Зорница Методиева
XI клас Николай Радев, Ирена Ганчева, Мария Дочева, Нели Караиванова, Зорница Методиева
XII клас Мариела Хаджийска, Пенка Бозовска , Димитрийка Стоянова, Димитрийка Стоянова

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Клас Преподавател
VIII клас Иван Стоянов, Даниела Димитрова, Иванка Нешева, Шеннур Ханджиева, Кристине Димитрова
IX клас Иванка Нешева, Шеннур Ханджиева
X клас Иван Стоянов, Даниела Димитрова
XI клас - профилирана подготовка Иван Стоянов, Даниела Димитрова
XII клас - профилирана подготовка Иван Стоянов, Даниела Димитрова

ИНФОРМАТИКА

Клас Преподавател
XI клас - профилирана подготовка Иванка Нешева, Шеннур Ханджиева
XII клас - профилирана подготовка Иванка Нешева, Шеннур Ханджиева

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Клас Преподавател
IX клас Христина Даракева, Анна-Мария Сурчева, Ирена Иванова
X клас Мария Богатева, Ноеми Доникян, Ирена Иванова
XI клас Христина Даракева, Анна-Мария Сурчева, Ирена Иванова
XII клас Ноеми Доникян, Мария Богатева, Анна-Мария Сурчева

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Клас Преподавател
IX клас Стоянка Трифонова, Стойко Танчев
X клас Стоянка Трифонова, Стойко Танчев

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

Клас Преподавател
VIII клас - Философия Николина Иванова
IX клас - Философия Николина Иванова
X клас - Философия Зорница Шопова, Венета Налбантова
XI клас - Гражданско образование Венета Налбантова
XII клас - Гражданско образование Зорница Шопова

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Клас Преподавател
IX клас Иван Узунов, Любка Делчева
X клас Иван Узунов, Събина Узунова
XI клас - профилирана подготовка Любка Делчева, Събина Узунова, Иван Узунов
XII клас - профилирана подготовка Събина Узунова

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Клас Преподавател
IX клас Мария Казанджиева, д-р Костадина Кацарова
X клас и ХI клас Мария Казанджиева, Христо Бояджиев
XII клас - профилирана подготовка Христо Бояджиев

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Клас Преподавател
IX клас Станка Димитрова, Мария Казанджиева, Лулчо Попов
X клас Станка Димитрова, Дора Чеканова
XI клас - профилирана подготовка Лулчо Попов, Дора Чеканова
XII клас - профилирана подготовка Лулчо Попов, Дора Чеканова

МУЗИКА

Клас Преподавател
VIII клас Мирослав Атанасов
VIII клас - ФУЧ Мирослав Атанасов
IX клас Мирослав Атанасов
X клас Мирослав Атанасов

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Клас Преподавател
VIII клас Елица Кумчева-Михова
VIII клас - ФУЧ Елица Кумчева-Михова
IX клас Елица Кумчева-Михова
X клас Елица Кумчева-Михова

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Клас Преподавател
VIII клас Георги Илиев, Ангел Етов, Златка Атанасова
IX клас Екатерина Стойнова, Георги Илиев
X клас Анета Чакалова, Златка Атанасова
XI клас Асен Тошев, Георги Илиев
XII клас Георги Илиев, Красимир Манолов, Златка Атанасова

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Клас Преподавател
VIII клас Албена Тончева, Жана Георгиева, Петя Русева
IX клас Д-р Костадина Кацарова, Калина Ангелова
X клас Венета Налбантова, Христо Бояджиев
XI клас Д-р Костадина Кацарова, Станка Димитрова, Ирена Ганчева
XII клас Кремена Кръчмарова