Разпределение по класове и предмети

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Клас Преподавател
VIII Николина Иванова, Нели Дамянова, Ружа Маринска
IX Ружа Маринска, Лидия Василева, Антония Цветилова
X Антония Цветилова, Мариана Боюкова
XI Татяна Бакалова, Илиана Куманова, Силвия Димитрова
XII Анна Султанова, Цветелинка Драганова, Силвия Димитрова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /I чужд език/

Клас Преподавател
VIII Жана Георгиева, Ганка Иванова, Младен Кафалиев, Борислав Кънев, Албена Тончева, Елена Кръстева, Светлана Тахчиева
IX Мария Хаджигеоргиева, Петър Краевски
X Мария Беслимова, Борис Петров
XI Боряна Митрашкова, Кремена Кръчмарова, Мария Добчева, Владимир Атанасов
XII Елена Тодорова, д-р Георги Джумайов, Петя Тренева

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /II чужд език/

Клас Преподавател
IX Мариела Стоилова
X Мариела Стоилова, Гина Димитрова, Светлана Тахчиева
XI Кремена Кръчмарова, Боряна Митрашкова, Мария Добчева, Владимир Атанасов
XII Десислава Ралева, Петя Тренева, Елена Тодорова, д-р Георги Джумайов

НЕМСКИ ЕЗИК /I чужд език/

Клас Преподавател
VIII клас Пенка Стамболджиева, Ели Гинева,Мария Владимирова, Ана Спасова
IX клас Крум Димитров, Силвия Пенкова
X клас Петя Русева, Полина Христова
XI клас Нина Коларова, Светла Иванова, Силвия Паскалева
XII клас Светла Василева, Катя Главчева, Николай Пишмишев

НЕМСКИ ЕЗИК /II чужд език/

Клас Преподавател
IX клас Крум Димитров, Силвия Пенкова, Ирена Маринова, Димитрина Димова, Даниела Николова
X клас Петя Русева, Павлина Йосифова, Полина Христова
XI клас Ирена Маринова, Димитрина Димова, Даниела Николова
XII клас Павлина Йосифова, Светла Василева, Николай Пишмишев, Катя Главчева, Росица Костадинова

МАТЕМАТИКА

Клас Преподавател
VIII клас Румен Вангелов, Калина Ангелова
IX клас Зорница Методиева, Пенка Бозовска
X клас Ирена Ганчева, Мария Дочева
XI клас Николай Радев, Мариела Хаджийска, Пенка Бозовска, Калина Ангелова, Зорница Методиева
XII клас Нели Караиванова, Мария Дочева, Дима Стоянова, Ирена Ганчева

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Клас Преподавател
VIII клас Михаела Бобилова, Иван Стоянов, Даниела Димитрова, Иванка Нешева, Шеннур Ханджиева
IX клас Иван Стоянов, Даниела Димитрова
X клас Иванка Нешева, Шеннур Ханджиева
XI клас - профилирана подготовка Иван Стоянов, Даниела Димитрова
XII клас - профилирана подготовка Иван Стоянов, Даниела Димитрова

ИНФОРМАТИКА

Клас Преподавател
XI клас - профилирана подготовка Иванка Нешева, Шеннур Ханджиева
XII клас - профилирана подготовка Иванка Нешева, Шеннур Ханджиева

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Клас Преподавател
IX клас Христина Даракева, Весела Илиева, Мария Богатева
X клас Анна-Мария Сурчева, Ноеми Доникян
XI клас Весела Илиева, Христина Даракева, Мария Богатева
XII клас Ноеми Доникян, Мария Богатева, Анна-Мария Сурчева, Весела Илиева

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Клас Преподавател
IX клас Стоянка Трифонова, Елена Иванова
X клас Стоянка Трифонова, Елена Иванова

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

Клас Преподавател
VIII клас - Философия Николина Иванова
IX клас - Психология и логика Венета Налбантова
X клас - Етика и право Николина Кирилова, Венета Налбантова
XI клас - Гражданско образование Зорница Шопова
XII клас - Гражданско образование Зорница Шопова

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Клас Преподавател
IX клас Иван Узунов, Любка Делчева
X клас Иван Узунов, Събина Узунова
XI клас - профилирана подготовка Любка Делчева, Събина Узунова
XII клас - профилирана подготовка Събина Узунова

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Клас Преподавател
IX клас Мария Казанджиева, Христо Бояджиев
X клас д-р Костадина Кацарова, Мария Казанджиева
XII клас - профилирана подготовка Мария Казанджиева

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Клас Преподавател
IX клас Станка Димитрова, Дора Чеканова, Мария Казанджиева
X клас Станка Димитрова, Лулчо Попов
XI клас - профилирана подготовка Лулчо Попов, Дора Чеканова
XII клас - профилирана подготовка Лулчо Попов, Дора Чеканова

МУЗИКА

Клас Преподавател
VIII клас Мирослав Атанасов
VIII клас - ФУЧ Мирослав Атанасов
IX клас Мирослав Атанасов
X клас Мирослав Атанасов

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Клас Преподавател
VIII клас Елица Кумчева-Михова
VIII клас - ФУЧ Елица Кумчева-Михова
IX клас Елица Кумчева-Михова
X клас Елица Кумчева-Михова

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Клас Преподавател
VIII клас Екатерина Стойнова, Георги Илиев
IX клас Ивелина Илиева, Златка Атанасова
X клас Асен Тошев, Георги Илиев
XI клас Красимир Манолов, Златка Атанасова
XII клас Ангел Етов, Георги Илиев, Златка Атанасова

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Клас Преподавател
VIII клас Албена Тончева, Мирослав Атанасов, Жана Георгиева
IX клас Христо Бояджиев, Мария Хаджигеоргиева
X клас Станка Димитрова, Събина Узунова, д-р Костадина Кацарова
XI клас Калина Ангелова, Събина Узунова
XII клас Иван Узунов