Разпределение по класове и предмети

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Клас Преподавател
VIII Лидия Василева, Нели Дамянова, Александър Первазов
IX Александър Первазов, Ружа Маринска, Анна Султанова, Силвия Димитрова, Нина Костадинова
X Илиана Куманова, Нина Костадинова
XI Цжетелинка Драганова, Анна Султанова, Силвия Димитрова
XII Татяна Бакалова, Мариана Боюкова, Николина Иванова, Илиана Куманова
ЗИП XII клас

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /I чужд език/

Клас Преподавател
VIII Жана Георгиева, Ганка Иванова, Младен Кафалиев, Борислав Кънев, Албена Тончева, Елена Кръстева, Светлана Тахчиева
IX Мария Беслимова, Борис Петров, Гинка Димитрова
X Петър Краевски, Владимир Атанасов, Кремена Кръчмарова
XI Елена Тодорова, Петя Тренева, д-р Георги Джумайов
XII Мариела Стоилова, Мария Хаджигеоргиева, Боряна Митрашкова
ЗИП XII клас

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /II чужд език/

Клас Преподавател
IX Светлана Тахчиева, Мария Беслимова, Борис Петров
X Кремена Кръчмарова, Владимир Атанасов, Петър Краевски
XI Десислава Ралева, д-р Георги Джумайов, Петя Тренева, Елена Тодорова
XII Мариела Стоилова, Мария Хаджигеоргиева, Боряна Митрашкова, Петър Краевски

НЕМСКИ ЕЗИК /I чужд език/

Клас Преподавател
VIII клас Пенка Стамболджиева, Ели Гинева,Мария Владимирова, Ана Спасова, Ирена Маринова
IX клас Пенка Стайкова, Силвия Пенкова
X клас Нина Коларова, Светла Иванова, Даниела Райкова
XI клас Светла Василева, Катя Главчева, Николай Пишмишев
XII клас Полина Христова, Даниела Николова, Петя Русева
ЗИП XII клас

НЕМСКИ ЕЗИК /II чужд език/

Клас Преподавател
IX клас Пенка Стайкова, Силвия Пенкова, Станислава Мирчева, Росица Костадинова, Павлина Йосифова
X клас Светла Иванова, Петя Русева, Нина Коларова, Полина Христова, Даниела Райкова, Даниела Николова
XI клас Станислава Мирчева, Росица Костадинова, Павлина Йосифова
XII клас Петя Русева, Даниела Николова, Полина Христова, Ирена Маринова

МАТЕМАТИКА

Клас Преподавател
VIII клас Румен Вангелов, Зорница Методиева
IX клас Ирена Ганчева, Пенка Бозовска
X клас Мариела Хаджийска, Пенка Бозовска
XI клас Нели Караиванова, Дима Стоянова, Зорница Методиева
XII клас Калина Ангелова
ЗИП XII клас Николай Радев, Калина Ангелова, Мариела Хаджийска

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Клас Преподавател
VIII клас Михаела Бобилова, Иван Стоянов, Даниела Димитрова, Шеннур Ханджиева
IX клас Иванка Нешева, Шеннур Ханджиева
X клас Иванка Нешева, Иван Стоянов, Даниела Димитрова
XI клас - профилирана подготовка Иван Стоянов, Даниела Димитрова

ИНФОРМАТИКА - профилирана подготовка

Клас Преподавател
XI Иванка Нешева, Шеннур Ханджиева

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Клас Преподавател
IX клас Христина Даракева, Весела Илиева
X клас Мария Богатева, Анна-Мария Сурчева, Стойко Танчев
XI клас Анна-Мария Сурчева, Стойко Танчев
XII клас Ноеми Доникян
ЗИП XII клас Ноеми Доникян, Мария Богатева

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Клас Преподавател
IX клас Стоянка Трифонова
X клас Христина Даракева, Елена Иванова
XI клас
XII клас Елена Иванова, Стойко Танчев
ЗИП XII клас Елена Иванова, Стойко Танчев

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

Клас Преподавател
VIII клас - Философия Венета Налбантова, Зорница Шопова, Николина Иванова
IX клас - Психология и логика Венета Налбантова
X клас - Етика и право Зорница Шопова, Венета Налбантова
XI клас - Философия Зорница Шопова
XII клас - Свят и личност Николина Кирилова
ЗИП XII клас

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Клас Преподавател
IX клас Иван Узунов, Любка Делчева
X клас Иван Узунов, Събина Узунова
XI клас Любка Делчева, Събина Узунова
ЗИП XII клас Събина Узунова

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Клас Преподавател
IX клас Костадина Кацарова, Христо Бояджиев
X клас Христо Бояджиев
XI клас
XII клас Мария Казанджиева, Костадина Кацарова
XII клас ЗИП Мария Казанджиева, Костадина Кацарова

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Клас Преподавател
IX клас Станка Димитрова, Лулчо Попов, Събина Узунова
X клас Станка Димитрова, Дора Чеканова
XI клас Лулчо Попов, Дора Чеканова
ЗИП XII клас Лулчо Попов, Дора Чеканова

МУЗИКА

Клас Преподавател
VIII клас Мирослав Атанасов
VIII клас - ФУЧ Мирослав Атанасов
IX клас Мирослав Атанасов
X клас Мирослав Атанасов

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Клас Преподавател
VIII клас Елица Кумчева-Михова
VIII клас - ФУЧ Елица Кумчева-Михова
IX клас Елица Кумчева-Михова
X клас Елица Кумчева-Михова

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Клас Преподавател
VIII клас Ивелина Илиева, Георги Илиев
IX клас Асен Тошев, Георги Илиев
X клас Красимир Манолов, Златка атанасова
XI клас Анета Чакалова, Златка Атанасова
XII клас Екатерина Стойнова, Георги Илиев, Красимир Манолов

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Клас Преподавател
VIII клас Албена Тончева, Мирослав Атанасов, Жана Георгиева
IX клас Станка Димитова, Мирослав Атанасов
X клас Светла Иванова, Даниела Димитрова, Иванка Нешева
XI клас Иван Узунов
XII клас Събина Узунова