Съобщения и събития

prev next

График на изпитна сесия май - юни за определяне на годишни оценки в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020г.

График СФО май-юни ...виж още

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩЕЖИТИЯТА КЪМ ЕГ "ПЛОВДИВ"

ГРАФИК

Уважаеми родители и ученици, общежитията към ЕГ „Пловдив“ ще работят на посочените дати от 8:00 до 18:00 часа.
На 14.05.2020г. / четвъртък / груповите възпитатели ще се свържат с учениците от групата си.
Прилагаме график за освобождаване на стаите.
Спазвайте точно датите. За учениците, които не могат да пристигнат на посочените дати в графика,

...виж още
виж всички съобщения и събития

Последни новини

prev next

Еразъм +

Еразъм +

Уважаеми ученици, родители и колеги,
С удоволствие Ви съобщаваме за поредния одобрен проект на Езикова гимназия „ Пловдив“ по програма Еразъм + на ЕС с договор №2019-1-UK-01-КА-229-061374 с работно заглавие „Идентичност и свързаност“ и тема
„Ползите и оспасностите, свързани с употребата на социалните медии“. Продължителността на проекта е две

...виж още
виж всички новини