Съобщения и събития

prev next

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“"

...виж още

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 12 КЛАС

На 10 май(сряда) от 18.30ч. в заседателната зала на 2-ро общежитие ще се проведе родителска среща с родителите на 12 клас за:
- запознаване с инструктаж за зрелостника
- запознаване с организацията и провеждането на ДЗИ за випуск 2017г.

...виж още

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ЕГ "ПЛОВДИВ"

...виж още
виж всички съобщения и събития

Последни новини

prev next

Свободни места в ЕГ „Пловдив” освободени на 07.03.2017г. за учебната 2016/2017г. – IX клас

ЕГ "Пловдив" обявява свободно място за IX клас профил Чужди езици с І-ви чужд език Английски език, ІІ-ри чужд език Немски език.

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- ученическа книжка.

Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от 08.03.2017г. до 16.03.2017г. от 8,30 ч. до 16,00ч.

...виж още

Свободни места в ЕГ „Пловдив” освободени на 21.02.2017г. за учебната 2016/2017г. – VIII клас

ЕГ "Пловдив" обявява свободно място за VIII клас профил Чужди езици с І-ви чужд език Немски език, ІІ-ри чужд език Английски език.

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- ученическа книжка

Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от 21.02.2017г. до 27.02.2017г. от 8,30 ч. до 16,00ч.

...виж още

ВАЖНО!

Учебните смени от 06.03.2017т., ще бъдат:
8, 10 и 12 клас – I- ва смяна
9 и 11 клас – II-ра смяна.

...виж още
виж всички новини
Рейтинг+