Съобщения и събития

prev next

Свободни места в ЕГ "Пловдив" освободени на 18.10.2017 г. за учебната 2017/2018 г.

ЕГ "Пловдив" обявява едно свободно място за IX (девети) клас профил Чуждоезиков с І-ви чужд език Английски език, ІІ-ри чужд език Немски език.

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- служебна бележка от училището, че кандидата успешно е завършил съответния клас.

Документите се подават в канцеларията на ЕГ

...виж още

СЪОБЩЕНИЕ

Родителски срещи за учениците от ЕГ "Пловдив":

VIII клас - 12.10.2017г. - от 18ч.
IX, XI клас - 17.10.2017г. от 19.00ч.
X, XII клас- 19.10.2017г. от 19.00ч.

...виж още

Промяна на учебните смени от 02.10.2017 г

От 02.10.2017 г. учебните смени се сменят както следва:

Първа смяна - VIII, IX и XI класове
Втора смяна - X и XII

...виж още
виж всички съобщения и събития

Последни новини

prev next

СПИСЪК НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ЕГ "ПЛОВДИВ" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

8 "А" КЛАС

1. АЛЕКС ЖАН ЧИТАЛОВ
2. АЛЕКСАНДЪР РАЙЧЕВ АНДРЕЕВ
3. АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ ГЪРКОВ
4. АНГЕЛ-МИХАИЛ АНГЕЛОВ КАВРЪКОВ
5. АНИТА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
6. АНТОН АНТОНОВ ГЕГОВ
7. АТАНАС АНГЕЛОВ ИВАНОВ
8. ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ
9. ГЕРГАНА ЗДРАВКОВА ДИМЧЕВА
10. ЕКАТЕРИНА СТАНИМИРОВА ДАМЯНОВА
11. ЕЛЕНА ЙОНКОВА КОРКИНОВА
12. ЕЛЕНА ПЕТРОВА

...виж още

РОДИТЕЛО-УЧИТЕЛСКА СРЕЩА

Родитело-учителска среща за 9 и 11 клас на 30.05.2017г. от 19 часа.

Родитело-учителска среща за 10 клас на 01.06.2017г. от 19 часа.

Родитело-учителска среща за 8 клас на 01.06.2017г. от 18 часа.

...виж още

Свободни места в ЕГ „Пловдив” освободени на 07.03.2017г. за учебната 2016/2017г. – IX клас

ЕГ "Пловдив" обявява свободно място за IX клас профил Чужди езици с І-ви чужд език Английски език, ІІ-ри чужд език Немски език.

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- ученическа книжка.

Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от 08.03.2017г. до 16.03.2017г. от 8,30 ч. до 16,00ч.

...виж още
виж всички новини
Рейтинг+