Съобщения и събития

prev next

Свободно място в ЕГ „Пловдив” за IX клас освободено на 18.09.2018г. за учебната 2018/2019г.

ЕГ "Пловдив" обявява едно свободно място за IX клас профил Чужди езици - Немски език, Английски език.

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- копие на ученическа книжка, за завършен VІІІ клас.
- служебна бележка от училището, в което учи ученикът.

Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от

...виж още

Откриване на новата учебна година


Официалното откриване на новата учебна година ще се състои на 17 септември 2018г. от 10,30 часа. Всички ученици от VIII-ми до XII-ти клас да се явят в двора на Езикова гимназия "Пловдив" в 10,00 часа със задължителните елементи на униформата на училището- фишу за момичетата и вратовръзка за момчетата.

...виж още

Свободно място в ЕГ „Пловдив” за учебната 2018/2019г.

ЕГ "Пловдив" обявява едно свободно място за XI клас Профил Чуждоезиков с І-ви чужд език Английски език, ІІ-ри чужд език Немски език

Необходими документи при кандидатстване:
-заявление до директора;
-копие на ученическа книжка
-служебна бележка от училището,че ученикът успешно е завършил X клас.

Документите се подават в канцеларията на

...виж още
виж всички съобщения и събития

Последни новини

prev next

Родителска среща с родителите на учениците от VIII клас за учебната 2018/2019год.

Родителска среща с родителите на учениците от VIII клас за учебната 2018/2019год. - на 12.09.2018г. /сряда/ от 18.00часа.

Среща на учениците от VIII клас за учебната 2018/2019год. с класните ръководители - на 13.09.2018г. /четвъртък/ от 10.00часа.

...виж още

СПИСЪК НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ЕГ "ПЛОВДИВ" ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

8 "А" КЛАС

1. АНТОНИО ЕМИЛОВ ДАВИДОВ
2. АНТОНИО СВЕТЛОЗАРОВ БУРГОВ
3. АРМАН ХАНРИ ТЕРЛЕМЕЗЯН
4. БОРИС ПЕТРОВ ПРЪМОВ
5. ВАСИЛЕНА ПЕТРОВА ТАЧЕВА
6. ВЕЛИСЛАВ ИВАЙЛОВ ШОПОВ
7. ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ШИШКОВА
8. ГЕОРГИ РАЙЧЕВ ГУНГАЛОВ
9. ГЕРГАНА ИВАНОВА ЦЪНЦАРОВА
10. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЛАЛОВ
11. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПАЛЕЙКОВ
12. ИЛИЯН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
13.

...виж още

ИЗПРАЩАНЕ НА ВИПУСК 2016

Последният час на класа и последният училищен звънец за дванадесетокласниците. Тяхната развълнуваност прозвуча още в коридорите.

Випускниците, водени от класните си ръководители, заеха почетните си места сред другите ученици.

Избран от всеки клас абитуриент представи с няколко думи облика на своите съученици и тяхното ярко присъствие през

...виж още
виж всички новини