Съобщения и събития

prev next

ВАЖНО!!! ЗАПОВЕД ЗА ЕДНОСМЕНЕН РЕЖИМ НА УЧЕНЕ.

ОТ 30.05.2016Г. ДО 30.06.2016Г. УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII ДО XI КЛАС ЩЕ УЧАТ НА ЕДНА СМЯНА.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЩЕ БЪДЕ 45 МИН.
КЛАСОВЕТЕ ЩЕ УЧАТ ПО КАБИНЕТИ, КАКТО Е ОПИСАНО В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НА ЗАПОВЕДТА НА ДИРЕКТОРА.

Копие на заповедта със приложенията може да намерите в секцията "За нас" - "Правилници и

...виж още

ВАЖНО!

От 03.05.2016г. учениците от 8, 10 и 12 клас ще учат I смяна, а учениците от 9 и 11 клас - II смяна.

...виж още

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЕГ "ПЛОВДИВ""

П О К А Н А

Съветът на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност "Училищно настоятелство при ЕГ "Пловдив"", свиква по своя инициатива извънредно Общо събрание на сдружението на 28.03.2016г. от 18,00 ч. в заседателната зала на Общежитие № 2 към ЕГ "Пловдив", при следния дневен ред:
1.

...виж още
виж всички съобщения и събития

Последни новини

prev next

ПРОГРАМА за провеждане на празника на ЕГ "ПЛОВДИВ" на 09.05.2016 г.

9,30 ч.
- Футболен мач между учители и ученици от 12 клас.

9,30-10,30 ч.
- Репетиция на участниците.

10,30 ч.
- Начало;
- Музикална част;
- Слово на директора на ЕГ „Пловдив“;
- Награждаване на ученици, достойно представили гимназията на национални състезания и олимпиади;
- Връчване на ежегодни награди на фондация „Стоил Куцев-Даскала“ на

...виж още

П Л А Н - П Р О Г Р А М А за провеждане на Ден на отворените врати на 23.12.2015г.

П Л А Н - П Р О Г Р А М А
за провеждане на Ден на отворените врати на 23.12.2015 г.

10.30 ч. – 11.30 ч.

Лекция за 12 клас на тема: „(Не)познатото слънце от Камен Козарев, д-р на науките от Бостънския университет, който работи в Смитсониян център по астрофизика към Университета „Харвард”, завършил Езикова гимназия „Пловдив”,

Място: Заседателна

...виж още

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - 23 декември 2015 г.

На 23.12.2015 г. Езикова гимназия "ПЛОВДИВ" отново отваря вратите си и кани всички свои възпитаници да посетят училището, където ще имат възможността да се срещнат със своите учители, с настоящите ученици и да разгледат промените в гимназията. Предвиждаме да има предварителна програма. Нека този ден да стане традиция за бившите

...виж още
виж всички новини
Рейтинг+