Съобщения и събития

prev next

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕ В VIII КЛАС В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 Г.


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО:

1. Заявление до директора ;
2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
3. Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
4. Информационна бланка (по

...виж още

Свободно място в XI „к“ клас в ЕГ „Пловдив” за учебната 2024/2025г.Профил Чужди езици
- Интензивно изучаван Английски език
- Немски език

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- разпечатка от електронен дневник на електронен бележник;
- служебна бележка от училището,че е завършил Х клас.

Документи се подават от 09.07.2024г. до 30.08.2024г. вкл.
в канцеларията на ЕГ

...виж още

ОБЯВА на основание чл.98 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Общински съвет Пловдив от ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ“ за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имотиОбявява се провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публ.общ.собственост в Езикова гимназия “Пловдив”, с адрес: град Пловдив, бул.“България”№123 по две поз.:

Позиция №1: Отдаване на части от имоти:

І.1. В Учебната сграда на ЕГ „Пловдив“ с идент.56784.501.1204.1 за 1 бр. автомат за закуски и

...виж още
виж всички съобщения и събития

Последни новини

prev next

Еразъм Акредитация в сферата на Училищното образование за периода 2024-2027г.

Еразъм Акредитация в сферата на Училищното образование за периода 2024-2027г.

Уважаеми колеги, ученици, родители и приятели на Езикова гимназия „Пловдив“,

С радост и гордост искаме да Ви съобщим, че на нашето училище беше присъдена
Еразъм Акредитация в сферата на Училищното образование за периода 2024-2027г.


По време на периода на акредитация планираме да подготвим и осъществим четири проекта, по 1 на година, като

...виж още

Проект "Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие" за квалификация на педагогическите кадри по програма "Еразъм+"

ERASMUS

Уважаеми колеги, ученици и родители,
съобщаваме Ви, че беше одобрен поредния проект на Езикова гимназия "Пловдив" за квалификация на педагогическите кадри по програма "Еразъм+" на ЕС. Проектът със заглавие "Уменията на 21 век за устойчиво училищно развитие" (2023-1-BG01-KA122-SCH-000132179) е с едногодишен срок

...виж още

Откриване на учебната 2023-2024 година

Всички ученици от Езикова гимназия „Пловдив“ да се явят на 15.09.2023 г., в 9:10 часа, в ученическа униформа в двора на училището за откриване на новата учебна година.

...виж още
виж всички новини

Еразъм Акредитация в сферата на Училищното образование

Еразъм Акредитация в сферата на Училищното образование за периода 2024-2027г.

Еразъм Акредитация в сферата на Училищното образование за периода 2024-2027г.

Уважаеми колеги, ученици, родители и приятели на Езикова гимназия „Пловдив“,

С радост и гордост искаме да Ви съобщим, че на нашето училище беше присъдена Еразъм Акредитация в сферата на Училищното образование за периода 2024-2027г.

По време на периода на акредитация планираме да подготвим и осъществим четири проекта, по 1 на година, като основните ни цели са:

-          Постигане на високи и трайни резултати в профилираното обучение на учениците, които да обезпечат бъдещото им кариерно развитие;

-          Реализиране на училищни политики, насочени към формиране и усъвършенстване на чуждоезикови и социални компетенции, творческо и критично мислене на педагогическите кадри;

-          Постигане на европейски стандарти в управленския подход, разширяване и затвърждаване на мрежата от чуждестранни партньори за реализиране на проекти по Европейски и други международни програми.

Заложени в проектното предложение са следния брой мобилности:

2024г. - 4 учители и 20 ученици

2025г. - 10 учители и 30 ученици

2026г. - 12 учители и 36 ученици

2027г. – 14 учители и 40 ученици

Планираме мобилностите да се осъществят в Ирландия, Кипър, Германия, Австрия, Гърция, Исландия, Франция, Испания и др., според профила на партньорските училища и възможността да отговорят на специфичните нужди на всяко проектно предложение за периода.

Очаквайте подробна информация за процедурата за кандидатстване за учители и ученици на сайта на гимназията и страницата ни за проектна дейност във Фейсбук (https://www.facebook.com/groups/389923471910013/)

Еразъм Акредитация за периода 2024-2027г. (PDF)
Заключителното дисеминационно събитие за резултатите от  нашия проект по програма Еразъм+ на ЕС - "Продължаващата професионална квалификация - път към ефективно учене и преподаване".

Заключителното дисеминационно събитие за резултатите от нашия проект по програма Еразъм+ на ЕС - "Продължаващата професионална квалификация - път към ефективно учене и преподаване".

Уважаеми колеги, родители, ученици и приятели на ЕГ „Пловдив“,

По време на вътрешноквалификационния семинар, организиран за колектива на ЕГ „Пловдив“ в периода 30.06.2022г.-04.07.2022г. беше проведено заключителното дисеминационно събитие за резултатите от  нашия проект по програма Еразъм+ на ЕС - "Продължаващата професионална квалификация - път към ефективно учене и преподаване". По време на събитието проведохме работни срещи с колектива на СУ „Черноризец Храбър“, гр.  Пловдив, на които споделихме опита си от проведените мобилности по проекта и обсъдихме новите възможности, които програма Еразъм+ предоставя за бъдещо развитие на нашите образователни институции. Учителите, участвали в проведените обучения, имаха възможност да представят своите презентации и да запознаят колегите си с добрите практики в страни като Финландия, Исландия, Германия, Португалия, Кипър и други.

 

 дисеминационно събитие за резултатите от  нашия проект по програма Еразъм+ на ЕС - "Продължаващата професионална квалификация - път към ефективно учене и преподаване".

Дисеминационно събитие за резултатите от нашия проект по програма Еразъм+ на ЕС - "Продължаващата професионална квалификация - път към ефективно учене и преподаване".

Уважаеми колеги, родители, ученици и приятели на ЕГ „Пловдив“,

По време на вътрешноквалификационния семинар, организиран за колектива на ЕГ „Пловдив“ в периода 30.06.2022г.-04.07.2022г. беше проведено заключителното дисеминационно събитие за резултатите от  нашия проект по програма Еразъм+ на ЕС - "Продължаващата професионална квалификация - път към ефективно учене и преподаване". По време на събитието проведохме работно посещение на Гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“, гр. Бургас. При срещата с колектива и ръководството на бургаската гимназия споделихме опита си от проведените мобилности по нашия проект и обсъдихме новите възможности, които програма Еразъм+ предоставя за бъдещо развитие на нашите сродни образователни институции. Учителите, участвали в проведените обучения, имаха възможност да представят своите презентации и да запознаят колегите си с добрите практики в страни като Малта, Ирландия, Финландия, Исландия, Германия, Португалия и други. 

Обучение в Мадейра по програма Еразъм+

От 13 до 19 март 2022 година слънчевият остров Мадейра посрещна участниците в семинар за електронно оценяване. Нашето училище бе представено от Мария Казанджиева, старши учител по физика и астрономия, и Мариела Стоилова, старши учител по английски език. Обучението се проведе в Института за интерактивни технологии в столицата на Мадейра, Фуншал.

Обучение вМадейра по програма Еразъм+
кипър

Обучение в Кипър по програма Еразъм+

  В периода 19.09.2021г.- 24.09.2021г. , колеги от методично обединение „Физическо възпитание и спорт “ Екатерина Стойнова и Георги Илиев, взеха  участие в обучение на тема „ Group Fitness Trends in Schools ” в Никозия, Кипър.

Обучение в Кипър по програма Еразъм+
Обучение Порто

Обучение на тема: „„Mobile learning of math’s with the milage learn+ platform” в Порто, Португалия по Проект за мобилност в сектор „Училищно образование“ на програма Еразъм+

В периода 24.072021-31.07.2021г. учителите Калина Ангелова и Ирена Ганчева участваха в обучение на тема „Mobile learning of math’s with the milage learn+ platform” в Порто, Португалия

„Mobile learning of math’s with the milage learn+ platform” в Порто, Португалия
мадрид

Обучение в Мадрид по програма Еразъм+

мадрид
Дъблин

Обучение в Дъблин по програма Еразъм+

Дъблин
малта

Обучение в Малта по програма Еразъм+

Малта

Еразъм+ - Фейсбук страница

https://www.facebook.com/groups/389923471910013

Уважаеми колеги, родители, ученици и приятели на ЕГ "Пловдив".
с удоволствие Ви каним да последвате фейсбук страницата на проект
"Продължаващата професионална квалификация - път към ефективно учене и преподаване" "Continuing professional development – gateway to innovative teaching and learning success" по програма Еразъм+. В страницата ще намерите репортажи и снимков материал от проведените мобилности по проекта и новини за събитията по дисеминация на резултатите! Очакваме Ви!

Старт на проект по Еразъм+

Новината за старта на нашия проект по Еразъм+ може да прочетете на следния линк:

Необходими документи за участие в селекционната процедура по нашия проект по програма Еразъм+

Тук ще намерите всички необходими документи за участие в селекционната процедура по нашия проект по програма Еразъм+, както и допълнителни документи за подготовка и отчет на мобилностите. Напомням, че преди всяка мобилност се провеждат задължителни присъствени информационни срещи с координатор по проекта! На разположение сме за въпроси и уточнения на eg.plovdiv.projects@gmail.com!

необходими документи за участие в селекционната процедура по нашия проект по програма Еразъм+
виж всички проекти