Съобщения и събития

prev next

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

за IX и XI клас - 12.12.2017 г. от 19.00 часа
за X и XII клас - 14.12.2017 г. от 19.00 часа
за VIII клас - 14.12.2017 г. от 18.00 часа

...виж още

Свободно място в ЕГ „Пловдив” към 08.12.2017г. за учебната 2017/2018г.

ЕГ "Пловдив" обявява едно свободно място за X клас профил Чуждоезиков с І-ви чужд език Английски език, ІІ-ри чужд език Немски език.

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- ученическа книжка
- служебна бележка от училището, че е ученик в X клас.

Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от

...виж още

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност в сгради, които са предоставени за управление на ЕГ"Пловдив"

...виж още
виж всички съобщения и събития

Последни новини

prev next

СПИСЪК НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ЕГ "ПЛОВДИВ" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

8 "А" КЛАС

1. АЛЕКС ЖАН ЧИТАЛОВ
2. АЛЕКСАНДЪР РАЙЧЕВ АНДРЕЕВ
3. АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ ГЪРКОВ
4. АНГЕЛ-МИХАИЛ АНГЕЛОВ КАВРЪКОВ
5. АНИТА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
6. АНТОН АНТОНОВ ГЕГОВ
7. АТАНАС АНГЕЛОВ ИВАНОВ
8. ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ
9. ГЕРГАНА ЗДРАВКОВА ДИМЧЕВА
10. ЕКАТЕРИНА СТАНИМИРОВА ДАМЯНОВА
11. ЕЛЕНА ЙОНКОВА КОРКИНОВА
12. ЕЛЕНА ПЕТРОВА

...виж още

РОДИТЕЛО-УЧИТЕЛСКА СРЕЩА

Родитело-учителска среща за 9 и 11 клас на 30.05.2017г. от 19 часа.

Родитело-учителска среща за 10 клас на 01.06.2017г. от 19 часа.

Родитело-учителска среща за 8 клас на 01.06.2017г. от 18 часа.

...виж още

Свободни места в ЕГ „Пловдив” освободени на 07.03.2017г. за учебната 2016/2017г. – IX клас

ЕГ "Пловдив" обявява свободно място за IX клас профил Чужди езици с І-ви чужд език Английски език, ІІ-ри чужд език Немски език.

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- ученическа книжка.

Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от 08.03.2017г. до 16.03.2017г. от 8,30 ч. до 16,00ч.

...виж още
виж всички новини