Съобщения и събития

prev next

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

за IX и XI клас - 01.12.2015 г. от 19.00 часа
за X и XII клас - 03.12.2015 г. от 19.00 часа
за VIII клас - 03.12.2015 г. от 18.00 часа

...виж още

ВАЖНО!

Учебни смени за месец декември:
за IX и XI клас - първа смяна,
за X и XII клас - втора смяна.

Графикът е в сила от 30.11.2015 до 23.12.2015 г.

...виж още

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ““

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПЛОВДИВ““

До Членовете на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Училищно настоятелство при Езикова гимназия „Пловдив““
ПОКАНА
Съветът на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Училищно

...виж още
виж всички съобщения и събития

Последни новини

prev next

ОБЩЕЖИТИЕ КЪМ ЕГ "ПЛОВДИВ"

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ,
ЕГ "ПЛОВДИВ" разполага с общежития за момичета и момчета за учебната 2015/2016 год.
Настаняват се ученици от 7 до 12 клас от всички учебни заведения в града.
Заплаща се месечна такса - 30 лева.
За живота, здравето и учебната подготовка се грижат денонощно квалифицирани възпитатели.
Адресът на общежитието е: гр.

...виж още

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ УЧЕНИЦИ, съгласно Наредба 11/28.03.2005 г.

1. Заявление до директора;
2. Оригинал на удостоверението за завършен VII клас;
3. Удостоверение за преместване, издадено от директора на изпращащото училище;
4. Характеристика за развитието на ученика;
5. Информационна бланка (по образец);
6. Копие на имунизационния паспорт ( или копие на всички проведени имунизации и реимунизации), издаден от

...виж още

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

От 27.03.2015г. до 29.03.2015г. град Пловдив беше домакин на националния кръг на Националната олимпиада по немски език, организиран от Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив и Езикова гимназия „Пловдив” с участието на 119 ученици от 23 града.
На официалното откриване на събитието почетни гости

...виж още
виж всички новини
Рейтинг+