Съобщения и събития

prev next

Свободно място за VIII клас в ЕГ „Пловдив” освободено на 10.08.2018г. за учебната 2018/2019г.

ЕГ "Пловдив" обявява свободно място за VIII клас за учебната 2018/2019г. профил Чуждоезиков с І-ви чужд език Немски език, ІІ-ри чужд език Английски език.

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- копие от свидетелство за основно образование
- служебна бележка за резултатите от изпитите след завършен VII

...виж още

Свободно място за XII клас в ЕГ „Пловдив” към 11.07.2018г. за учебната 2018/2019г.

ЕГ "Пловдив" обявява свободно място за XII клас за учебната 2018/2019г. профил Чуждоезиков с І-ви чужд език Английски език, ІІ-ри чужд език Немски език.

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- копие от ученическа книжка
- служебна бележка от училището,че ученикът успешно е завършил XI клас.


Документите се

...виж още

Записване на приетите ученици на ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ в 8 клас

Записването на приетите ученици на ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ в 8 клас за учебната 2018/2019г. ще се извършва на 13.07.2018 г., 16.07.2018 г. и 17.07.2018 от 8.00 ч. до 17.00ч. в кабинет 9, ет. 1 в сградата на ЕГ "Пловдив".

Необходимите документи и информация за записване в 8 клас за учебната 2018/2019 година ще намерите на меню

...виж още
виж всички съобщения и събития

Последни новини

prev next

СПИСЪК НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ЕГ "ПЛОВДИВ" ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

8 "А" КЛАС

1. АЛЕКС ЖАН ЧИТАЛОВ
2. АЛЕКСАНДЪР РАЙЧЕВ АНДРЕЕВ
3. АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ ГЪРКОВ
4. АНГЕЛ-МИХАИЛ АНГЕЛОВ КАВРЪКОВ
5. АНИТА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
6. АНТОН АНТОНОВ ГЕГОВ
7. АТАНАС АНГЕЛОВ ИВАНОВ
8. ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ
9. ГЕРГАНА ЗДРАВКОВА ДИМЧЕВА
10. ЕКАТЕРИНА СТАНИМИРОВА ДАМЯНОВА
11. ЕЛЕНА ЙОНКОВА КОРКИНОВА
12. ЕЛЕНА ПЕТРОВА

...виж още

РОДИТЕЛО-УЧИТЕЛСКА СРЕЩА

Родитело-учителска среща за 9 и 11 клас на 30.05.2017г. от 19 часа.

Родитело-учителска среща за 10 клас на 01.06.2017г. от 19 часа.

Родитело-учителска среща за 8 клас на 01.06.2017г. от 18 часа.

...виж още

Свободни места в ЕГ „Пловдив” освободени на 07.03.2017г. за учебната 2016/2017г. – IX клас

ЕГ "Пловдив" обявява свободно място за IX клас профил Чужди езици с І-ви чужд език Английски език, ІІ-ри чужд език Немски език.

Необходими документи при кандидатстване:
- заявление до директора;
- ученическа книжка.

Документите се подават в канцеларията на ЕГ „Пловдив” от 08.03.2017г. до 16.03.2017г. от 8,30 ч. до 16,00ч.

...виж още
виж всички новини